Varför "cloud"?

Oavsett bransch så är det ett faktum att företag idag upplever en större konkurrens än någonsin tidigare. Världen har förändrats och organisationer har inte längre råd att spendera år i planeringsstadiet för att skapa den perfekta strategin, ej heller har de råd eller tid att förlita sig på tröga on-premise lösningar för att implementera den. Världen idag är dynamisk, kunder och marknader är dynamiska och därför måste nu även företag, agera dynamiskt. En av nycklarna i detta är att säkerställa att ens ERP lösning inte måste böjas och vridas för att kunna hantera detta, utan snarare att ens ERP lösning blir den farkost som faktiskt möjliggör denna resa, den farkost som faktiskt hjälper en att se olika möjligheter.

Fördelar med ett molnbaserat system

Fördelarna med cloud och SAAS är tydliga och många och allt fler företag går nu över till ett cloud-baserat system. Trots detta faktum så upplever faktiskt många att övergången till molnet kan kännas skrämmande, det är ett steg in i det okända, det finns tvivel kring säkerheten, direkt affärskritiska processer skall hanteras m.m. Det är såklart extremt viktigt att man som kund ställer krav på system och på implementation för att säkerställa att man får den lösning man behöver. Det finns dock en fråga man skall ställa innan man ens påbörjat specifikationsresan och den frågan lyder: Är detta verkligen ett cloud-baserat system eller är det en "hostad" lösning marknadsförd som en cloudlösning?

Skillnaden mellan “fake cloud” och “true cloud”

En "hostad" lösning eller ”fake-cloud” lösning går enkelt uttryckt ut på att göra exakt det man redan gör men att man outsourcar infrastruktur och underhåll. Systemen och processerna anpassas för köras i ”molnet” och man kan dra flera fördelar jämfört med att behålla sin gamla on-premise lösning. Systemet i sig är dock inte byggt i sin grundläggande arkitektur för att vara i molnen och man går då miste om de sanna fördelarna med en True-Cloud-lösning.

"Hostad" molnlösning

En sann molnlösning är bygg med öppna APIer för att verka i en multi-användarmiljö. Detta skapar helt andra förutsättningar. Skalbarheten, möjligheten att skräddarsy och flexibiliteten som en sann cloudlösning erbjuder finns helt enkelt inte där genom en "hostad" lösning. Med sömlösa uppdateringar och integreringar kommer en sann cloudlösning vara det billigare och enklare alternativet.

Att välja rätt molntjänst

För att summera i ytterligare en förenkling. Väljer du en sann cloudlösning så väljer du en agil produkt som verkligen är byggt i framtiden för framtiden. Det fina är att du delar kostnaden för dessa ”standardiserade” egenskaperna som gör systemet fantastiskt, med alla andra som nyttjar systemet. Du betalar bara mer för att skräddarsy systemet efter din verksamhets behov, och detta gör du enkelt då systemet som sagt är skalbart i all oändlighet.

Om du fattat beslutet att kliva in i molnet är halva striden vunnen. Du söker säkerligen då en modell och en framtid där er verksamhet är konkurrenskraftig och där ni agilt kan ta vara på alla möjligheter som framtiden har att erbjuda. Gör då inte misstaget att fastna halvvägs i en lösning som helt enkelt inte är det den utger sig för att vara.

Staria-varför-välja-netsuite

Guide: Vad är NetSuite? #1 Cloud ERP

I flera år NetSuite varit det mest populära och pålitliga Cloud ERP-systemet för företag. Den här guiden beskriver funktionerna i NetSuite samt ger dig insikter kring:

  • Varför just NetSuite?
  • Hur NetSuite kan anpassa sig till vilken bransch samt företagsstorlek som helst
  • Funktionerna i NetSuite
  • Citat från kundernas framgång

Läs mer och ladda ned guide.