Robotic Process Automation (RPA), eller robotstyrd processautomation på svenska, är ett effektiviseringsverktyg som har ökat kraftigt i popularitet. Men när är det läge att investera i RPA? Vad finns det för fördelar? Och när får man avkastning på sin investering? Det är några av de vanligaste frågorna som vi får, som vi besvarar nedan.

Vad kan man använda RPA för?

RPA används för att automatisera enkla och repetitiva arbetsuppgifter, till exempel att producera rutinmässiga rapporter, hantera fakturor sam övervakning. Enkelt sammanfattat så bör uppgifterna inte kräva något kritiskt tänkande eller beslutsfattande, utan istället utgå ifrån regler som roboten har identifierat och lärt sig i förväg. De vanligaste användningsområdena för RPA är ekonomisk förvaltning, personalresurser, produktion, informationshantering, försäljning och logistik.

Det kan mer eller mindre argumenteras för att nästintill alla företag har idag uppgifter som kan (och borde) utföras av en robot. RPA gör det möjligt att reducera tid för att utföra rutinmässiga och manuella arbetsuppgifter där det finns utrymme för mänskliga misstag.

RPA är lämpligt för alla företag, men inte alla arbetsuppgifter. Uppgifter som kräver kreativitet och kunskap för att hantera exceptionella och specifika situationer bör fortfarande lämnas till människan.

RPA hjälper både anställda och företaget

Fördelarna med RPA är i stort sett desamma, oavsett bransch. När manuella och repetitiva uppgifter överförs till en robot, så kan företag dra nytta av följande fördelar:

  • Minskar processens slutföringstid
  • Kan processer standardiseras mer effektivt än tidigare
  • Har anställda möjlighet att spendera tid på andra uppgifter
  • Görs det färre misstag
  • Blir processer mer transparenta och kan mätas i realtid

Slutligen, RPA har en positiv effekt på såväl arbetets kvalitet som de anställdas välbefinnande, motivation och kundnöjdhet.

Boka en gratis RPA rådvigning >>>

När är det rätt läge att investera i RPA?

Att investera i ett RPA är alltid ett bra beslut. RPA har en låg investeringströskel och business case-kalkylerna är relativt triviala. Framför allt den del av arbetet som anses vara repetitivt bör läggas ut på en robot. Investeringen är allt annat en tung eftersom anställda sparar tid för mer betydelsefulla och viktiga uppgifter.

I motsats till vad man kan tror, så är RPA billigt. En lansering av robotstyrd processautomation kostar vanligtvis 100 000 - 150 000 kr, följt av licenskostnader på i mindre än 50 000 kr per år. En framgångsrik implementation tar vanligtvis 1-2 månader med en ROI på 3-12 månader.

Att komma igång med RPA kräver en kompetent partner. Dessutom behöver ni tillgång till interna resurser, helst tre stycken med olika expertkompetens. Du kan läsa mer om RPA och hur man kommer igång i den här guiden.

Behöver du mer stöd i ditt beslutsfattande?

Är du intresserad av att lära dig mer om fördelarna med RPA? Har du repetitiva uppgifter som är lämpliga för en robot men är inte säker på hur du ska gå vidare? Öka din kunskap med en guide som Starias RPA-experter har skrivit. Den innehåller information om hur de operationella principerna för RPA-implementering samt hur du ska tänka när du väljer en lämplig partner.

Ladda ner RPA-guiden här!

Staria-köpguide-robotic-process-automation

Läs mer om våra RPA kunder