December 2017 införde FASB (Financial Accounting Standards Board) några av de mest omfattande förändringarna av bokföringsregler på mycket länge. Det gäller i första steget från och med Q1 2018 publika företag men gäller även för privata företag från och med Q1 2019. Reglerna går under beteckningen ASC 606 och handlar om regler för bokföring av intäkter.

De nya reglerna har ambitionen att skapa ett mer branschneutralt sätt att göra bokföring. På så sätt blir lättare att jämföra företag med olika verksamheter i olika branscher. Avtal som inte påverkas är leasing avtal, försäkringar, icke monetära utbyten och garantier eller de avtal som innehåller finansiella instrument.

De nya reglerna definierar en process i 5 steg.

 1. Identifiera avtalet med en kund
 2. Vad är det vi har levererat?
 3. Vad är priset för det som levererats?
 4. Fördela priset på det som levererats korrekt
 5. Bokför intäkter i enlighet med det som levererats

Förändringarna påverkar inte bara ekonomiavdelningen

Regeländringarna kommer få en påverkan på andra delar av bolaget så som tillverkning, försäljning och leverans. Det är därmed viktig att ditt affärssystem stödjer automatiserad bokföring som gör det lättare att införa denna typ av förändringar och få alla som påverkas att göra rätt enligt nya regler.

Vad bör en automatiserad bokföring stödja?

Automatiserad bokföring bör ge möjligheter till att hantera:

 • Flexibla intäktskontrakt
 • Dynamisk marknadsanpassad värdering
 • Avancerad intäktsoptimering ihop med fakturering
 • Kraftfull allokeringskalkylator
 • Stödja procentandel av redovisning
 • Stödja en event driven intäktsplan
 • Göra det möjlig att jobba med flera redovisningsmodeller parallellt

Vill du att vi kontaktar dig?

Har du frågor eller är du intresserad att veta hur Staria kan hjälpa dig?

KONTAKTA OSS