Vilka utmaningar kan företag som expanderar internationellt ställas inför och hur löser man utmaningar som uppstår vid internationell tillväxt? Vi har intervjuat ekonomiansvariga i tio tillväxtföretag för att ta reda på detta. I detta inlägg fokuserar vi på lösningarna. För att fördjupa dig i både utmaningar och lösningar kan du ladda ner vår rapport.

Lösning 1: Göra noggrant bakgrundsarbete och välja rätt partner

Valet av global partner gör det enklare och smidigare att hantera administrativa uppgifter på den nya marknaden. Lokala konsulter och tjänsteleverantörer spelar en avgörande roll — särskilt när det gäller att skapa en ny juridisk enhet, rekrytera och utbilda medarbetare samt ge support i de dagliga administrativa funktionerna. Lokal kunskap och erfarenhet är nödvändig med tanke på dessa kritiska uppgifter.

Lösning 2: Marknadsstrategi

Det finns många olika sätt för företag att ta sig in på den internationella marknaden — och ingen strategi fungerar på alla marknader. Direkt export kan vara den bästa strategin på en marknad, medan det på en annan kan behövas ett dotterbolag. Många faktorer påverkar valet av strategi, bland annat hur lämplig företagets produkt är på marknaden samt kostnaderna för marknadsföring och transport.

Nedan presenteras några olika strategier för att gå in på den internationella marknaden:

 • direkt export
 • skapa dotterbolag
 • företagsförvärv
 • franchising
 • partnersamarbete (Partner agreements)
 • joint venture
 • licensiering
 • nyckelfärdiga projekt (Turnkey projects)

Lösning 3: Beredskap för förändring

Beredskap för förändring, flexibilitet och snabba beslut är livsvillkor i den internationella konkurrensen. Teknik och nya innovationer utvecklas i snabb takt och marknadstrenderna förändras ständigt. Genom att vara öppna för nya idéer och synvinklar kan företagen utvecklas i önskad riktning, och tillgodose efterfrågan och kundbehoven i det nya landet bättre.

Lösning 4: Rätt infrastruktur

I företag som expanderar internationellt blir det sannolikt aktuellt med systemförändringar och integrationer, och då är det bäst att ta hjälp utifrån. Anlita gärna en internationell partner som kan hjälpa dig att se över företagets affärsplattformar och system. Bygg upp långsiktiga samarbeten med rätt partner för att ta fram affärsprocesser och systemlösningar som garanterar en stabil grund för att etablera affärsverksamheten på marknaden.

Technology is the top way to improve effectiveness of the finance function

Raconteur - The Future CFO sponsored by Sage: CFO leads the path to success
Källa: insights.raconteur.net/the-future-cfo

Lösning 5: Anpassningsbar kundservice

Företag i olika länder fungerar på olika sätt. Du behöver vara medveten om vilken infrastruktur företaget ska använda för att kunna konkurrera i det nya landet. I vissa länder förväntar sig kunderna leverans redan dagen efter beställning, eller är vana vid kundservice som är tillgänglig dygnet runt. Om ditt företag inte kan leva upp till dessa kundförväntningar ökar risken för att misslyckas på marknaden. Lokal kundservice är ett bra alternativ.

Lösning 6: Välja rätt team

En av de mest kritiska faktorerna som är bäst att satsa på från dag ett är rekrytering av personal på den nya marknaden. Se till att skapa ett tillräckligt stort team för att kunna göra effektiva framsteg på den nya marknaden.

Bra tips att tänka på:

 • Etablera ett lokalt kontor och team
 • Anställ en lokal landschef
 • Medarbetarna behöver utbildas så att de lever upp till kraven på den nya marknaden och förstår den nya affärsmiljön
 • Se till att målen och arbetssätten är gemensamma trots kulturella skillnader
 • Förankra företagets strategi på marknaden

Vill du veta mer? Läs vår rapport

Vi hoppas att detta blogginlägg har gett dig information som hjälper dig att lösa några av utmaningarna som kan uppstå i samband med internationell tillväxt. Att hitta lösningar på dessa är en komplex uppgift. Genom att ladda ner hela rapporten kan du fördjupa dig i ämnet på ett mer övergripande plan och i lugn och ro ta del av erfarenheterna som de ekonomiansvariga delade med sig av i våra intervjuer.

Rapport: Vad är de största utmaningarna och lösningarna för internationell tillväxt?

Vill du veta mer om ämnet? Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt lösningar för din verksamhet. 

Jimmy Löfström

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
Tel: +46 73 376 5545

Jimmy Löfström