Som tillväxtföretag är det viktigt att investera i lösningar som är byggda för att hålla den växande verksamheten effektiv, och samtidigt kan skala upp med tillväxten. Men när är det rätt tillfälle att gå från flera separata system till en enda enhetlig lösning? Vilka är nycklarna till att framgångsrikt implementera en sådan lösning? Och vad gör att NetSuite sticker ut som ett utmärkt val för företag med flera dotterbolag, och som är inställda på tillväxt?

För att svara på dessa frågor anordnade vi i mars ett webinar tillsammans med vår kund iBinder Group. Medverkade från deras sida gjorde Monzaide Anzola, Group CFO, och August Tillqvist, Group Finance Manager. Värdarna från Starias sida var Jimmy Löfström, International Growth Director och Andrei Postolache, Senior NetSuite-konsult.

Fortsätt läsa för att kolla in höjdpunkterna! Du kan också ladda ner inspelningen från webinariet genom att fylla i formuläret i slutet.

Vägen till en ERP-implementering

Till att börja med fick vi höra om bakgrunden till iBinder Groups beslut att implementera NetSuite. De är ett nordiskt mjukvaruföretag som utvecklar lösningar för fastighets- och byggbranschen. De grundades 2005 och fokuserade först på att expandera lokalt. Under 2019 förvärvades företaget av Private Equity-bolaget Fidelio Capital, vilket accelererade deras tillväxt både i och utanför Norden genom både organisk tillväxt och förvärv, vilket drev behovet av att växa på ett skalbart och flexibelt sätt.

"En av nycklarna till denna tillväxt har varit att kunna utveckla en plattform där vi kan stödja förvärven och organisk tillväxt på samma gång", sa Anzola.

År 2022 hade iBinder Group juridiska enheter i sex länder, och företaget kämpade med en tillväxtsmärta som är bekanta för många tillväxtföretag: en tidskrävande, komplex, mycket sårbar och icke-skalbar infrastruktur.

"En av de mest komplexa delarna för oss var att driva konsolideringen av alla siffror på ett snabbt, flexibelt och kvalitetsmässigt korrekt sätt. Vi gjorde det i Excel och vi använde en hel del externa konsulter för att kunna få detta att hända. Som ni ser var detta inte optimalt för oss att driva ny tillväxt", sa Anzola. "Så det var för ett år sedan vi bestämde oss för att vi måste gå över till en modern plattform i slutet av året", fortsatte han. Valet blev NetSuite.

Fyra nyckelfaktorer för framgång

Därefter delade Tillqvist följande fyra nyckelfaktorer för en framgångsrik implementering, baserat på iBinder Groups erfarenhet:

  • Ta den tid som behövs för deadlines i projektet, ha en tydlig projektplan, fördela resurserna och ha en projektledare.
  • Ha ett implementeringsteam som är kompetenta i det system du har valt att implementera.
  • Använd bästa praxis relaterade till systemet – var öppen för att förändra och anpassa några av dina egna processer till systemet istället för vice versa.
  • Standardisera dina utdata från dina historiska system för att göra det enklare att importera data.

Tillqvist delade också med sig av en rad positiva erfarenheter, som att NetSuite har varit effektivare och lättare att lära sig än förväntat. Systemet hanterar hela koncernen som ett företag och det är effektivt att implementera nya företag.

Demo: NetSuite-funktioner för tillväxtföretag

Därefter inkluderade webinariet en kort översiktsdemo av Andrei Postolache, Senior NetSuite-konsult på Staria, som demonstrerade NetSuite-funktioner som hjälper företag att konsolidera flera system till ett och få insyn i siffror i realtid. Bland dessa funktioner var:

  • Anpassningsbara, rollbaserade instrumentpaneler
  • KPI:er som ger handlingskraftiga insikter
  • Möjlighet att visualisera gruppdata, eller en specifik enhet eller region, i realtid
  • Möjlighet att interagera med data
  • Möjlighet att visualisera finansiella rapporter (konsoliderade och företagsspecifika)
  • Möjlighet att gå in på detaljnivå i data för att se de underliggande transaktionerna

Postolache visade också NetSuite-funktioner relaterade till kundreskontraprocessen, månadsavslutningsprocessen och analyser.

BOKA EN NETSUITE-DEMO >>>

En intressant Q&A

Den sista punkten på webinariets agenda var en Q&A. Här är en sneak peak på några av frågorna som togs upp - ladda ner webinar-inspelningen för att ta del av hela diskussionen!

Hur förberedda är ni nu för tillväxt, och hur mycket kan ni göra själv?

Varpå Tillqvist svarade att när de la till det första förvärvet i systemet, så gjorde de en checklista som de kunde använda vid sitt andra förvärv. "Det andra gick mycket snabbare än det första. Vi har satt upp systemet för att matcha våra behov, och vi anpassar de nya företagen till systemet väldigt enkelt", sa han. På den andra frågan svarade han att i deras senaste förvärv, så hade "vi alla mallar klara, så vi förberedde dem, och sedan använde vi bara en konsult. Och jag tror att vi gjorde det på en månad från början till slut".

När är en bra tidpunkt att göra ett sådant här projekt?

Tillqvist svarade: "När det gäller den huvudsakliga implementeringen - om man kan lägga den under lågsäsong, när man inte har så många rapporter att göra".
"Man måste se till att man har kapaciteten internt för att stödja projektet", sa Anzola och fortsatte med "om man har kapaciteten internt skulle jag inte rekommendera att vänta. De effektivitetsvinster och den kontroll du får ut av verksamheten är värt besväret. Men se till att du har rätt kompetens och kapacitet internt för att göra det."

Från vänster:
August Tillqvist (Group Finance Manager, iBinder)
Monzaide Anzola (Group CFO, iBinder)
Jimmy Löfström (International Growth Director, Staria).

Ladda ner webinar-inspelningen

Ladda ner webinariet för att höra Anzola och Tillqvist berätta mer om iBinder Groups ERP-implementeringsprojekt och resa med NetSuite, och se hela Q&A och diskussionen! Se även till att ta en titt på demon för att se funktionerna i själva systemet.

Fyll i formuläret för att ladda ner inspelningen: