När ett företag växer internationellt behöver man utveckla en lösning för internationell redovisning. En bra lösning baserat på en kombination av ett eller flera affärssystem och egen och inhyrd personal som genomför arbetet.

Många gånger är det en internationell redovisningspartner ihop med ett internationellt affärssystem som är lösningen. Det är dock oftast någon av dess sätt som företag historiskt har valt som lösning:

 • Anlitat lokala bokförings- och redovisningsbyråer som tillhandahåller en komplett tjänst ihop med affärssystem
 • Själv investerat i lokala affärssystem som stödjer de lokala kraven för olika länder ihop med olika lokala
  tjänster för bokföring och redovisning
 • Själv investerat i lokala affärssystem som stödjer de lokala kraven för olika länder och anställer egen lokal personal som jobbar heltid eller deltid med den lokala bokföringen och redovisningen.

Alla de sätt att lösa behovet av ekonomiadministration för internationella företag som nämns ovan skapar olika typer av utmaningar så som:

 • Dålig datakvalitet
 • Långsam process för att göra bokslut
 • Valuta problem
 • Interna transaktioner inom koncernen
 • Språkproblem
 • En ineffektiv process

Lösningen innebär att sätta upp system och driva processen på ett gemensamt standardiserat sätt
Det handlar om att standardisera en mängd saker för att effektivare kunna hantera ett komplext bolag med verksamhet i många länder. Dessa saker är kritiska att standardisera:

 • Bolagsstruktur
 • Global kontostruktur
 • Skatteredovisning
 • Betalningssätt
 • Rapportering

För att lyckas krävs system som kan hantera standardisering men samtidigt lokala unika krav. Det handlar sedan om att driva ett löpande arbete kring:

 • Bokföring
 • Betalningar
 • Ekonomiska rapporter
 • Skatteredovisning

Komplettera med lokal kompetens

Det vi beskriver ovan går att skapa baserat på moderna internationella molnbaserade affärssystem i kombination med en internationell redovisningspartner.

Denna typ av lösning kan dock behöva kompletteras med annan lokal kompetens i vissa lägen. Den typen av hjälp som kan komma i fråga är ofta:

 • Starta bolag
 • Lägga ner och avveckla bolag
 • Sälja bolag
 • Anställningsavtal
 • Skatteplanering

Lösning för internationell redovisning

Staria erbjuder både system och tjänster som internationell redovisningspartner och har lång erfarenhet av hur bokföring och redovisning behöver hanteras för olika länder och på ett effektivt gemensamt sätt för hela koncernen. Vill ni diskutera hur just er situation behöver hanteras på bästa sätt på kort och lång sikt.

Är du nyfiken på hur Staria kan göra skillnad för ditt företag? Prata med en av våra experter.

Rapport: Vad är de största utmaningarna och lösningarna för internationell tillväxt?

Läs om våra kunder