På dagens marknad är internationalisering oundvikligt – åtminstone när man har för avsikt att växa. Att endast hålla sig inom den lokala marknaden begränsar möjligheterna att hitta nya kunder, anställda, partners och investerare.

Trots dess betydelse – eller kanske på grund av den – är internationalisering inte alltid lätt att uppnå. Vad behövs för internationell tillväxt? Det finns ingen enskild formel för framgång, men det finns sätt på vilka företag kan förbättra sina chanser till internationell framgång.

Internationell tillväxt kräver modet och förmågan att sticka ut

Enligt Artti Aurasmaa, Starias VD, avgörs mycket av attityden och företagskulturen i ett företag som söker internationell tillväxt.

"Internationalisering kräver modet att specialisera sig och förmågan att bli bäst inom området. Jag uppmuntrar företag som siktar på tillväxt att tänka stort och lita på sin egen kompetens, det finns ingen anledning att vara blygsam. Organisationers förmåga att växa som ett team avgör också mycket."

På den globala marknaden tävlar företag mot motståndare från överallt i världen – precis som i OS. Att sticka ut från mängden kan vara utmanande.

"Det finns fortfarande ett oräkneligt antal företag och branscher som ännu inte har uppfunnits. Om du hittar din egen nischmarknad, var modig och fokusera på den samtidigt som du strävar efter att vara bäst inom området", uppmuntrar Aurasmaa.

Även om konkurrensen är hård är tiden för framgångssagor inte förbi. Under de senaste åren har världen bevittnat födelsen av många "unicorn"-företag, såsom Uber, Wolt och RELEX. Men när man siktar mot internationella marknader måste osäkerhet tolereras.

"Osäkerheten kommer att vara permanent eftersom det alltid finns en ny utmaning som väntar runt hörnet, vilket vi har märkt under de senaste åren. Men internationell tillväxt är också ett sätt att hantera risker", säger Aurasmaa.

Partners gör det möjligt att koncentrera sig

Framgångsrik internationell tillväxt är alltid en summa av många saker, men en viktig framgångsfaktor är att företag kan fokusera på sin kärnverksamhet i lugn och ro. När stödfunktionerna är i ordning är det lättare att fokusera på tillväxt. Det är här partners kommer in i bilden.

"Alla framgångsrika företag har ett långsiktigt arbete bakom sig. Allt görs dock inte själv – och så borde det inte heller vara. Genom att hitta rätt partners kan företag fokusera på sina egna styrkor. Genom samarbete kan fantastiska saker åstadkommas", sammanfattar Aurasmaa.

En modern finansiell partner har en viktig roll

Vid expansion växer företagsledningens behov så pass kraftigt att välfungerande och transparenta digitala finansiella processer som visar data i realtid är nödvändiga. Automation och digitala tjänster gör företagets verksamhet mer agil, så att samarbeta med en modern partner lönar sig.

Staria erbjuder internationella redovisningstjänster i över 40 länder. För internationella företag är det en betydande fördel kunna att hantera finansiella tjänster och lönetjänster i så många olika länder via en enda partner. Med Starias ONE STOP®-affärsmodell har kunden ett omfattande internationellt nätverk av finansexperter till sitt förfogande, vilket innebär att det alltid är ordning på lokala ekonomi-, löne- och skattefrågor i varje land. Den centraliserade servicemodellen underlättar kundernas vardag.

"Staria gör det möjligt för våra kunder att fokusera på tillväxt, de behöver inte oroa sig för att sköta den finansiella administrationen. Vi är tillväxtens navigator, medan kunderna står bakom kontrollerna på sina egna rymdskepp", beskriver Aurasmaa.

Rätt attityd hjälper men framgång byggs med rätt verktyg

När du har en modig attityd, rätt partners och de bästa verktygen har du en bra grund för internationell tillväxt. Digital transformation möjliggör en mer heltäckande hantering av verksamheten och med transparenta system är riskhanteringen enklare. När systemen är i ordning och grunden stabil är det betydligt lättare för företaget att planera och genomföra tillväxt.

Internationell tillväxt sätter kriterier för systemen

Ett viktigt krav för system är deras skalbarhet. System måste ständigt kunna möta nya och föränderliga krav, vilket vår föränderliga värld alltid utsätter oss för. Många internationella växande företag har valt NetSuite affärsplattform för att stödja sin tillväxt. Affärsplattformen erbjuder ett molnbaserat ERP-system som skalar i takt med företagens tillväxt och ersätter flera separata system, vilket gör företagen mer effektiva. NetSuite minskar behovet av manuellt arbete, vilket förbättrar företagens lönsamhet. Dessutom drar NetSuite-användare stor nytta av de effektiva back-office-funktionerna. Med Starias NetSuite-lokaliseringar (SuiteApps) anpassar NetSuite sig enkelt till de lokala kraven i olika länder.

Internationaliseringen kan också stödjas med mindre investeringar

Fördelarna med Business Intelligence kan vara betydande för ett internationellt företag, eftersom synlighet i  alla verksamhetsländer är viktig. Med en BI-lösning kan data samlas in och användas, vilket möjliggör bättre affärsbeslut och snabbare reaktioner på förändringar och avvikelser. Staria BI & Planning kombinerar budgetering och planering och gör rapporteringen enkel. Det går snabbt att implementera och med integrationer kan data hämtas från många olika källor. Det finns redan dussintals färdiga integrationer och det kommer hela tiden nya.