Staria ökar takten för sin expansion på den norska marknaden och anställer Mads Nedrehagen som affärsutvecklingsansvarig. Mads har en lång erfarenhet som konsult inom affärssystem och har sedan flera år jobbat aktivt med att sälja affärssystem på den norska marknaden.

Mads har i grunden en historia inom redovisning. Detta ledde till att han 2007 började sitt arbete som affärssystemkonsult med fokus på MS Dynamics-produkter, som på den tiden hette MS Axapta och MS Navision.

Rollen vidareutvecklades och det blev mer fokus på försäljning och affärsutveckling. 2017 fick Mads uppdraget att hjälpa CGI med att starta en ERP-verksamhet, baserat på Microsofts produkter, i Norge. Som en del i satsningen jobbade Mads med en stor affär som CGI förlorade till Netsuite, något som ledde fram till att CGI valde att satsa på NetSuite i fortsättningen.

Man förvärvade Acando som redan hade ett partnerskap med NetSuite. Det var då Mads lärde känna Jimmy Löfström som idag är ansvarig för Starias verksamhet i Sverige. Jimmy var med och drev Acandos satsning på NetSuite innan förvärvet av CGI. Nu står det klart att de båda förenas på Staria då Mads kliver in som affärsutvecklingsansvarig för den norska marknaden.

Hur ser du på den norska marknaden och bolagens utmaningar kopplat till affärssystem?
– Det finns många mindre medelstora företag som har starka kopplingar till olja-, gas- och fiskeindustrin i Norge som behöver växa internationellt. Marknaden är mogen och många företag ställer tydliga krav på moderna affärssystem. Det skapar utmaningar för oss som leverantörer eftersom vi måste kunna leverera avancerade system som till rimliga kostnader.

– Komplexiteten som internationalisering och mogna köpare som ställer höga krav skapar möjligheter för ett modern system som NetSuite. Vi ser tydligt att NetSuite tagits emot väl av de Norska företagen och nu växer snabbt.

Varför är NetSuite så intressant för moderna tillväxtföretag?
– NetSuite blir det enda riktigt realistiska alternativet för bolag med en hög kravbild. De stora systemen som SAP blir för dyra att implementera och äga. NetSuite har stöd för ungefär 200 olika lokala marknader och du kan skapa en koncernredovisning med ett klick.

– En annan viktig aspekt är att NetSuite är molnbaserat i grunden. Du kan bygga på det med olika moduler och göra anpassningar allt eftersom du växer. Det är samma källkod som används av alla kunder och dina egna anpassningar följer faktiskt med vid de två årliga uppgraderingarna. Fördelarna med detta är enorma över tid.

Varför har du valt att jobba med Staria och NetSuite?
– Staria har kunskap att både implementera NetSuite i en internationell verksamhet och anpassa systemet för att klara de lokala kraven. Det är inte bara lagkraven du måste ha koll på utan du behöver kunna anpassa systemet för att passa mot de krav som finns från den lokala marknaden och den industri du arbetar inom.

– Många som inte har erfarenhet av internationell tillväxt underskattar komplexiteten i detta. När det gäller den egna hemmamarknaden kan man reglerna och tar för givet att system ska stödja det sätt vi vill göra affärer på i Sverige. Staria har kompetensen och NetSuite är systemet för att lösa dessa viktiga utmaningar.

– Den norska marknaden är en långsiktigt viktig marknad för NetSuite och Staria har styrkan att bli en stark långsiktigt partner till de Norska företagen. Jag är stolt över att få vara med på den resa och gör det möjligt och därmed hjälpa det Norska näringslivet att utvecklas.

Hur ska vi tänka kring affärssystem nu i kristider?
– I en högkonjunktur ökar alla aktiviteter i ett företag och det ställer höga krav på processer, system och anställda. Vi pushar hela tiden gränsen för vad vi kan klara av.

– Under tuffare tider så har vi möjlighet att förbättra våra processer och kanske till och med byta system. Många företag kommer att behöva anpassa sin verksamhet mot en ny vardag och vara flexibla. För att lyckas med det behöver affärssystem kunna anpassas mot nya affärsmodeller, produkter och tjänster som kommer säljas och levereras efter krisen.