Starias årliga NetSuite Day hölls för 7:e gången den 15 november 2022. Evenemanget hölls i hybridform och deltagarna samlades från olika platser i världen, antingen på plats på Scandic Park i Helsingfors, Finland eller online via livestream. Dagen blev en succé och gav deltagarna en mängd information om NetSuite och internationell tillväxt. Du kan läsa mer om hela evenemanget här.

Vi fick äran att avsluta dagen med en otrolig paneldiskussion med fyra välkända företag – paneldeltagarna var:

Heikki Puomila, Supercell

Heikki Puomila, Finance, Supercell

Johan Haataja, RELEX

Johan Haataja, CFO, RELEX Solutions

Lauri Isotalo, Framery

Lauri Isotalo, CFO, Framery

Steffan Schumacher, Efecte

Steffan Schumacher, COO, Efecte

Introduktion av fyra supertillväxtbolag

Paneldiskussionen på NetSuite Day började med att presentera paneldeltagarna och företagen.

Supercell är ett mobilspelsföretag som har lanserat 5 spel globalt sedan det grundades 2010: Clash of Clans, Hay Day, Boom Beach, Brawl Stars och Clash Royals. Heikki Puomila uppgav att när Supercell började använda NetSuite hade de bara 3 dotterbolag – numera har de 12 dotterbolag, varav 6 finns i olika länder. Supercells årliga omsättning är 1,5 miljarder euro och enligt en finsk studie är det det mest välkända företaget i Finland.

RELEX Solutions är ett SaaS-företag som tillhandahåller en planerings- och optimeringsplattform för detaljhandeln och leveranskedjor. På en global skala levererar RELEX vinst- och effektivitetsförbättringar mätt i miljarder euro till sina kunder. RELEX har 18 dotterbolag i Europa, Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet och närmar sig 200 miljoner euro i årlig omsättning. Deras tillväxttakt är imponerande:  när Haataja 2014 gick med i företaget var deras intäkter runt 6-7 miljoner euro. "2015 var det dags för RELEX att ändra sitt affärssystem och NetSuite visade sig vara rätt val", berättade Haataja.

Framery tillhandahåller ljudisolerade arbetsytor för kontor och de levererar sina produkter till mer än 80 länder. Företaget grundades 2010 men först 2014, när produkten stod klar, började de verkligen växa – intäkterna gick från 1 miljon till 17 miljoner euro på bara två år, och 2022 kommer Framery att nå en omsättning på 150 miljoner euro. Under tillväxtstarten mellan 2014 och 2016 insåg Framery att de behövde ett nytt affärssystem och implementerade NetSuite 2017. Isotalo uppgav under introduktionen att Framerys tillväxt har gått bra med NetSuite – Framery har vuxit från att ha en enda enhet i Finland till ett företag med anställda i 15 länder och 4 kontinenter.

Efecte utvecklar, säljer och levererar en molnbaserad tjänstehanteringsplattform. Bolaget har varit noterat på Nasdaq North de senaste fem åren och de har verksamhet i 5 olika länder. Steffan Schumacher är Efectes COO, så han ger panelen ett lite annat perspektiv. Efectes intäkter var cirka 15 miljoner euro 2021.

Ämnet för paneldiskussionen var internationell tillväxt och diskussionen modererades av Starias Robin Kurtén.

Robin Kurtén, Staria

Robin Kurtén, Growth Ambassador, Staria

Panelists Staria's NetSuite Day 2022

NetSuite Day 2022: paneldeltagarna på scenen

Internationella marknader innebär möjligheter – men också utmaningar

Den första frågan i paneldiskussionen var: vilket har varit den mest utmanande marknaden för företagen att komma in på?

Isotalo berättade att USA är Framerys största marknad men att den också är mycket utmanande -  inte ur systemsynpunkt utan på grund av strukturer på statlig nivå och olika skatter. Den svåraste marknaden är dock Japan, eftersom det ibland är ganska svårt att få en övergripande förståelse, konstaterar Isotalo.

För Puomila var det första landet som kom i åtanke Kina, men han håller också med Isotalo om att USA är den av Supercells marknader som stör honom mest på grund av regler och beskattning på statlig nivå.

Haataja konstaterade att det för RELEX inte funnits ett enda land som har stått ut som särskilt utmanande, men han nämnde att södra Europa, t.ex. Italien och Spanien har lokala krav som medför sina egna utmaningar.

Schumacher uppgav att han i sin roll koncentrerar sig på lite andra saker än de andra paneldeltagarna och han tycker att det ur NetSuite-perspektiv har varit relativt okomplicerat för Efecte att starta verksamhet i Europeiska unionen, men att uppköpet av ett polskt företag tidigare i år medförde en del utmaningar - inte från verktygets sida utan från transformations- och förändringsledningssynpunkt. Schumacher passade på att tacka Staria för att de har varit en bra partner för att reda ut migrationer efter uppköpet.

Verksamhet under utmanande tider

Paneldeltagarna tillfrågades också om utmanande tider (t.ex. Covid-19, inflation, geopolitisk situation) – hur har dessa påverkat system- och verksamhetsmässigt?

Isotalo sa att då Framery är ett tillverkningsföretag har det varit en intressant situation för dem de senaste 12 månaderna ur inflationssynpunkt men också på grund av störningar i leveranskedjan. Framerys konkurrensfördel har varit en närliggande utbudsbas (Norden, Baltikum, Polen) och har inte haft så mycket leveransproblem. Dessa marknader har dock påverkas kraftigt av inflationen, så pass att priset för att flytta en container från Finland till USA gick upp femfaldigt på cirka 12 månader.

Haataja konstaterade att det efter Covid-19 har blivit normalt att det alltid finns en viss osäkerhet på marknaden, så i den meningen har det här året inte skiljt sig gentemot de senaste åren, även om utmaningarna och problemen skiljer sig från tidigare. Under 2020 accelererade RELEX sin planeringscykel till en kontinuerlig process för att uppdatera och kontrollera data varje vecka. För att ha kontroll över verksamheten behöver man synlighet, stängning av böckerna i tid och uppdaterad data.

Puomila tänkte tillbaka till 2014, till tiden då Krimkrisen inträffade. Under den tiden använde Supercell Procountor som sitt redovisningssystem, där Apples och Googles försäljning ökade varje månad. Om någon år 2014 skulle ha frågat om deras försäljning i Ryssland och Vitryssland från året innan (2013), skulle de inte ha vetat svaret på det och skulle ha använt något annat sätt än ett redovisningssystem för att hitta svaret. Men lyckligtvis kunde Supercell nu, eftersom de har har försäljning av Google och Apple i NetSuite, lätt se svaret på frågan när deras juridiska team frågade om Rysslands och Vitrysslands intäkter – det var bara ett klick på en knapp för att se siffrorna. Puomila passade på att tacka NetSuite för att de olika dimensionerna i rapporteringen.

För Schumacher är det som NetSuite-användare viktigt att ha data i realtid från t.ex. konsolidering av dotterbolag:

”I osäkra tider är det avgörande att du och ledarskapet har insikter i realtid tillgängliga för att kunna fatta beslut snabbt och kunna reagera på saker som händer på marknaden. Det är viktigt att bli mer datadriven, och NetSuite hjälper till med det."
- Steffan Schumacher, Efecte

Hur ser tillväxten ut nu jämfört med för tre år sedan?

För Framery har det varit ganska instabilt de senaste åren. För att ge perspektiv på situationen så gick Framery från 1 miljon till över 100 miljoner euro i intäkter mellan 2014 och 2019. Covid-19 var ett litet farthinder, men det gav också Framery tid att få ordning på sin grund. 2022 kommer att bli Framerys bästa år hittills - nu när systemen tas om hand är det lättare än någonsin tidigare att växa.

För Supercell var Covid-19 ett tvåeggat svärd eftersom folk spelade mobilspel mer men spenderade mindre pengar på grund av att de hade mer tid att spela – folk kände inte behovet av att påskynda framsteg i spel med pengar. Konsolspels- och underhållningsmarknaderna växte också under Covid-19, så Netflix och en ökad mängd andra streamingtjänster tar en andel av marknaden. Numera behöver konsumenter prioritera saker som till exempel att elpriserna stiger. "För Supercell är nyckeln till framgång innovation, då ett nytt spel eller en stor uppdatering av befintliga spel gör mest skillnad", säger Puomila.

För RELEX ligger företaget sett ur ett affärsperspektiv till bra eftersom företag i svåra ekonomiska tider måste bli ännu mer effektiva och optimera leveranskedjan, vilket är precis det som RELEX gör för detaljhandeln och tillverkningsföretag. Därav ser de en större efterfrågan på sina tjänster. Men samtidigt ökar hög inflation och potentiell recession osäkerheten.

NetSuite som affärsplattformen för tillväxtföretag

Efter att ha diskuterat tillväxt ombads paneldeltagarna att tänka tillbaka på anledningarna till varför deras företag valde NetSuite som sin affärsplattform.

Haataja sa att svaret är enkelt honom – för det första ville RELEX ha ett system där de kunde hantera hela koncernen och alla dotterbolag. På den tiden hade RELEX 6 eller 7 dotterbolag och de hade alla egna separata redovisnings- eller affärssystem, så de ville förena systemarkitekturen och få tillgång till hela koncernen samt full transparens. Det andra skälet var att harmonisera sina redovisnings- och rapporteringspraxis. För det tredje ville RELEX använda automatisering mer eftersom de växer och volymerna ökar – de behövde en bra plattform att bygga på i framtiden. Haataja berättade att automatisering är något de fortsätter med än i dag.

Puomila säger att Supercell var i en liknande situation, där de hade 3 dotterbolag och gjorde konsolidering i Excel på årsbasis. 2013 köpte SoftBank Corporation majoriteten av Supercell och de blev en del av ett börsnoterat bolag. Supercell behövde börja ge dem konsoliderad månatlig rapportering. Ett tag behövde Puomila arbeta med Excel och han minns att det var kaotiskt – han kände sig lättad när Supercell implementerade NetSuite 2014 och han kunde hämta all data från systemet och ha alla företag i ett system:

"NetSuite var "ett måste-göra" för Supercells internationalisering, också för att det är väldigt enkelt att starta nya företag med det."
- Heikki Puomila, Supercell

Isotalo berättade att för Framery hade tillväxten varit så snabb att i princip alla system var föråldrade, och tanken var att ha allt på ett och samma ställe. Även om de har lagt till en del extern programvara under åren har NetSuite hållts i centrum för systemarkitekturen. "Vad Framery verkligen behövde av ett system var flexibilitet eftersom tillväxten var så snabb, så det betydde att ERP-systemet också måste vara justerbart", säger Isotalo.

Schumacher var inte en del av ERP-beslutsprocessen, men han återberättade Efectes finansdirektörs svar på frågan: "Vår finanschef berättade att en av de viktigaste anledningarna var att vi kunde få det finansiella systemet i linje med faktureringen. Innan dess hade vi flera system för t.ex. tidsinmatning, tidshantering etc. Det jag tror att hon älskar mest med NetSuite är synligheten och konsolideringen i realtid i alla dotterbolag. NetSuite sparar tid, minskar fel och gör rapporteringen snabbare. Eftersom Efecte är ett börsnoterat företag så det finns en hel del krav och NetSuite gör att hon kan leda med data".

NetSuite för internationella företag >>>

Råd från de erfarna

Paneldeltagarna ombads ge råd till företag som funderar på att välja NetSuite.

"Jag har inte stött på något bättre system för ett tillväxtföretag", svarade Haataja med ett leende. "Men allvarligt talat, en rekommendation för NetSuite eller vilket som helst annat system du planerar att implementera är att hitta referenser och be om erfarenheter gällande både det bra och det dåliga - det är det mest objektiva sättet att dra slutsatser. Det finns många bra företag här idag som "erkänner" att de använder NetSuite, så jag tror att det är ett bra stöd för systemet, avslutade Haataja.

Puomilas råd koncentrerade sig på att lära känna din data. ”Du äger datan och du känner till datan. Ta ledningen för konverteringarna, det är så du lär dig hur systemet tar in data. Det är faktiskt mycket bättre att vara med i projektet och hantera konverteringar själv eftersom du känner till datan bättre. Eller om du inte gör det, implementera ingenting innan du gör det."

Schumacher talade om vikten av kundvärde. "För att få det fulla värdet som kund behöver du hela lösningen, eller hur? Så det är viktigt att ni (Staria) är där för att hjälpa till med er expertis, eftersom människor på kundernas sida vanligtvis gör NetSuite-implementeringen för första gången någonsin. Dessutom tror jag att alla tilläggstjänster som vi såg i presentationen tidigare idag verkligen gör den fullständiga lösningen för slutanvändaren. Vårt team har sett det som mycket värdefullt.”

Isotalos tips handlade om implementering och utveckling. "Det är ett flexibelt system, så det är lätt att lägga in din egen kodning till det, men ibland är det en bra korttidslösning som kanske inte är skalbar. Så det är bra att tänka på när man ska använda systemet som det ser ut istället för att göra de anpassningarna."

Paneldiskussionen slutade inte här – paneldeltagarna pratade också om hur finansiering har påverkat företagens tillväxt och vad som har varit den största tillväxtutmaningen de har ställts inför. Se hela paneldiskussionen och lär dig mer av talarna nedan!

Titta på inspelningen: