NetSuite ERP är i grunden byggt för att stödja internationella tillväxtföretag. Svenska företag med internationella tillväxtambitioner kan vinna mycket på att börja använda NetSuite tidigt. Det vill säga redan innan de konkreta behoven av att hantera den komplexa värld som man möter längre fram i företagets utveckling.

Att göra rätt från början när dessa behov börjar att uppstå minskar risken för problem och ineffektiv ekonomiadministration. Det är alltid tufft att byta system när dessa behov väl uppstår istället för att för att skapa sig rätt förutsättningar från start. Samtidigt har många tillväxtföretag inte tid att fundera över vilka behov som kommer att uppstå inom detta område innan behovet blir konkret.

Hur stödjer NetSuite internationella lokaliseringar?

Baserat på våra erfarenheter ger denna artikel dig en beskrivning av hur NetSuite hanterar detta. Det ger dig också en förståelse av vad du ska kunna förvänta dig av ett modernt system utifrån att ni som tillväxtföretag ska kunna driva en effektiv utveckling av bolaget.

BOKA EN DEMO AV NETSUITE KLICKA HÄR > > >

Vad är skillnaden mellan internationalisering och lokalisering

Normalt brukar man med internationalisering syfta på hur en programvara är anpassad för att kunna fungera i olika affärskulturer och språk. Lokalisering syftar mer på hur systemet, baserat på en bra grund, anpassas för en specifik lokal marknad. För att anpassningar ska kunna göras är det avgörande att systemet i grunden är skapat för detta.

Internationalisering i NetSuite handlar om:

 • Språk
 • Layout
 • Ikoner
 • Workflows
 • Landsspecifikt data
 • Valutahantering

Lokalisering handlar mer om:

 • Översättningar
 • Data som behöver baseras på legala krav
 • Specifika lokala arbetsflöden och processer
 • Specifika rapporter
DOWNLOAD PDF

Så stödjer NetSuite lokaliseringsbehoven

För att kunna skapa specifika lösningar för lokala behov är NetSuite’s koncept som kallas “SuiteApps” viktigt.

SuiteApps möjluggör att olika partners till NetSuite kan utveckla applikationer som går att lägga till standardsystemet utan att det påverkas. SuiteApps kan utvecklas av olika specialister och partners och erbjuder särskilda funktioner och lösningar för att skapa lokaliseringar.

De flesta SuiteApps körs som en del av standard applikationen.

NetSuite har följande följande lösningar som är viktiga för lokaliseringar:

 • Anpassningar och rapporter som är anpassade för lokala kravNetSuite landsspecifika SuiteApps
 • SuiteApp Development Network partners SuiteApps
 • Andra partner som utvecklat tillägg baserat på lokal kompetens

Staria har utvecklat NetSuite Localization SuiteApps för sådana länder där NetSuite ännu inte ger en färdig lösning. Mer information om dessa hittar ni längre ner i denna artikel.

Exempel på viktiga funktioner för att effektiva lokaliseringar ska kunna skapas i NetSuite:

 • Hantering av flera legala dotterbolag och affärsområden
 • Hantera bokföring på flera sätt samtidigt
 • Olika fiskala årskalendrar för ekonomi- och skatterapportering
 • SuiteGL för flexibel anpassning av hur huvudbok fungerar
 • IFRS-kvalificerade funktioner
 • Elektroniska betalningslösningar för olika länder
 • SuitePayments API för integratinon med payment gateways
 • SuiteShipping API för integration med transportföretag
 • SuiteTax API för beräkningar av lokala skatteregler
 • Internationella adresshantering och olika datumformat

Särskilda regler att tänka på när NetSuite implementeras för olika lokaliseringskrav

Generellt pratar man ofta om lagstadgade regler och regulatoriska krav. De lagstadgade reglerna specificeras enligt lag, medans de regulatoriska specificeras av olika typer av myndigheter och branschorgan.

Det finns olika typer av regler som du behöver följa, framför allt inom dessa områden:.

 • Lokala eller industrispecifika regler för processer eller rapportering
 • Bokföringsstandards
 • Valuta kontroller och olika standarder för valutahantering
 • Skatteberäkningar
 • Hantering av källskatt
 • Skatterapportering
 • Hantering av skattedeklarartion
 • Skatterevisionsfiler
 • Layout på olika typer av affärsdokument
 • Elektronisk betalningshantering
 • Regler och processer för hantering av indrivning av skulder

Starias NetSuite localization SuiteApps och funktioner

Staria har utvecklat de lokaliserings appar (SuiteApps) för sådana länder där NetSuite ännu inte ger en färdig lösning. Apparna är designade för att hantera finansiella transaktioner och betalningsprocesser i enlighet med lokala krav.

Staria utvecklar ständigt nya lokaliseringar för våra kunder. De finns tillgängliga i följande länder:

Notera att de nordiska lokalisationerna (Finland, Sverige, Norge och Danmark) administreras av NetSuite. För att få mer information, var god kontakta din kontaktperson för NetSuite.

Läs mer om våra SuiteApps här eller kontakta oss direkt så går vi tillsammans igenom hur vi kan stödja era behov lokalt.

KONTAKTA OSS