När en organisation planerar att skaffa ett nytt affärssystem framgår det att varje potentiell lösning och leverantör har specifika tjänstefunktioner och användningsparametrar. Det är därför viktigt att överväga huruvida dessa funktioner och parametrar kommer att uppfylla både företagets nuvarande och framtida behov. Om företaget förväntar sig snabb tillväxt bör organisationen välja ett system som kan skala upp i takt med att företaget skalar upp och som kan anpassas till företagets förändringar. Om systemet inte har kapaciteten för detta, kommer det i stället att begränsa företagets tillväxt.

Här är tre områden där det är vanligt för företag att överstiga kapaciteten hos deras affärssystem under perioder av tillväxt:

1. Volymen av månatliga transaktioner

Företag som upplever höga toppar av tillväxt eller hög tillväxt i allmänhet kan uppleva att deras affärssystems kapacitet inte räcker till, vilket leder till förseningar i processer såsom till exempel omvandling av försäljningsorder till fakturor. Detta kan leda till att månadens vinst ser missvisande ut såväl som förlorade inkomster. Om systemet inte kan hålla samma takt som volymen av nya order kommer detta leda till back-end systemförseningar och en försämrad kundupplevelse. För att undvika dessa problem borde systemet vara anpassat till att visa relevanta dashboards och ge relevanta rapporter för att hjälpa nyckelpersoner se och förstå när man börjar närma sig gränsen, vilket kommer att påverka verksamhetens resultat.

2. Antalet användare

Det är viktigt att jämföra antalet användare som en lösning kan stödja med behovet som finns inom din organisation. Om ett system inte kan stödja det antalet användare som det behöver inom företaget kommer detta att ha en negativ påverkan på förmåga an att ge respons genom förseningarna som uppstår vid navigering av systemet, t.ex. att ladda olika sidor och rapporter, vilket i sin tur leder till en inkonsekvent användning och förseningar i bearbetningen. Därför är det viktigt att välja en lösning som inte bara kan stödja det nuvarande antalet användare, men som har kapaciteten att lägga till fler användare i framtiden i takt med att företaget växer. En rapport som visar antalet användare later dig se licenserna som finns och se när företaget börjar närma sig gränsen.

3. Gränser för hur många processer som kan köras samtidigt

Problem kan uppstå om affärssystemet försöker att köra för många webbtjänstprocesser samtidigt. Att köra för manga processer, filimporter och skript samtidigt påverkar systemets prestation. Basnivån och maxnivån för hur många processer som kan köras samtidigt bestäms normalt av tjänstenivåerna. Därför bestämmer tjänstenivåerna i vilken takt systemet kan köra samtidiga processer, t.ex. dataimporter och dataexporter. Om denna takt inte kan höjas uppstår det förseningar i företagets processer som sträcker sig över hela systemet och påverkar effektiviteten och produktiviteten. För att undvika dessa problem bör företag lägga till applikationskontroller till sina lösningar, såsom detaljerade översikter, tid för att ladda sidorna, övervakning av processerna, analyser av webbtjänsterna och andra saker som underlättar felsökning.

NetSuite – en framtidssäker lösning

NetSuite är ett molnbaserat affärssystem som är designat för att stödja tillväxt. Det är en framtidssäker lösning som anpassas till att möta dina behov och som skalar upp i takt med att ditt företaget gör det. Det är en superbra investering för företag som vill expandera eller växa internationellt, eftersom verksamheten i flera olika dotterbolag kan överses på en enda plattform. Finansiella data från alla enheter i organisationen lagras tillförlitligt och finns lättillgängligt på ett och samma ställe, vilket resulterar i en omfattande översikt av organisationen. Allt eftersom din organisation växer och förändras, så skalar NetSuite upp för att stödja dig och kapaciteten inom områden som transaktionsvolym, antalet användare och samtidiga processer skalar upp samma takt. Detta betyder att ditt företag kan fortsätta framåt och fortsätta växa utan oro kring att växa ur affärssystemet.

Som en leverantör av företagslösningar finns Staria här för att stödja varje steg av våra kunders tillväxtresor. Våra tjänster är designade att erbjuda rätt stöd under varje tillväxtstadie, och istället för att erbjuda standardiserade lösningar strävar vi efter att skapa nya och bättre sätt att stödja våra kunder på. Staria har utvecklat tre SuiteApp-stödlösningar för att hjälpa våra kunder att få ut så mycket av möjligt av sin investering i NetSuite. Dessa lösningar består av: INFlow SuiteApp, en lösning för att automatisera fakturor, Lokaliseringar, för följandet av lokala krav på nya marknader, och Staria Banking, för automatisering av banktransaktioner. Vi erbjuder också andra lösningar, såsom Staria BI & Planning, FloQast och Acubiz.

Många av Starias kunder är tillväxtföretag, och flera är internationella unicorns. Ta en titt på deras berättelser och se hur de har dragit nytta av att implementera NetSuite.