Ekonomihantering förväntas leverera korrekt information vid rätt tidpunkt. Rapporteringen för en internationell koncern är full av utmaningar när man försöker ta fram siffror från flera dotterbolag världen över. En långsam rapportering där det inte går att lita på data är en mardröm för de flesta tillväxtföretag. Vissa ekonomichefer önskar inget hellre än att kunna se jämförbar data i realtid, men hur förvandlas dessa drömmar till verklighet? I den här bloggen tittar vi på de förändrade rapporteringskraven och erbjuder en effektiv lösning för internationell ekonomisk förvaltning och koncernrapportering.

Förändringar kring rapportering

Kraven på den ekonomiska rapporteringen har genomgått förändringar. Den traditionella rapporteringen fokuserar på tidigare siffror, såsom föregående period, medan modern rapportering är mer inriktad på aktuell information, framtid och förutsägbara prognoser. Att förutsäga framtiden är en prioritering i det moderna ekonomiska förvaltningsarbetet.

En modern ekonomichef står nu därmed inför en hel del utmaningar, såsom att byta ut excelark mot ett verktyg som möjliggör ett flöde av aktuell information inom organisationen. Centralt för rollen är nu även att se till att det finns relevant och aktuell information som stöttar de strategiska beslut som behöver tas. Helintegrerade system för ekonomihantering stöder dynamisk datalagring, som i sin tur ger tillgång till information var som helst och när som helst. Det är den vägen som ekonomichefen behöver gå.

Utmaningar vid rapportering

Vid finansiell rapportering måste regler för internationell redovisning, skattelagstiftning och IFRS följas. Det måste finnas möjlighet att förse olika avdelningar med olika typer av rapporter, för olika typer av ändamål. Bristen på principer och procedurer vid rapportering är en vanligt förekommande utmaning. Om varje dotterbolag tillhandahåller separata rapporter vid olika tidpunkter är det omöjligt att göra jämförelser. Dessutom tar det tid och kräver manuellt arbete att kombinera information från olika system och excelfiler.

För internationella företag är det också en utmaning att hitta en pålitlig lokal partner. Med verksamhet i flera länder kan det tyckas vara en omöjlig utmaning att få till ett konsekvent rapporteringsschema.

Rapport: Vad är de största utmaningarna och lösningarna för internationell tillväxt?

Att förverkliga drömmar

Om rätt förutsättningar finns så kan ekonomihantering bedrivas internt inom företaget men det är inte alltid möjligt pga den komplexitet som uppstår och med de krav som finns på effektiv koncernrapportering. Då kan outsourcing vara ett alternativ. I de fallen så är det lämpligt att hitta en pålitlig partner som tillhandahåller tjänster för ekonomistyrning anpassad för just internationella tillväxtföretag. Se också till att den påtänkta partnern har en dokumenterad erfarenhet av att hantera dotterbolag globalt och som har möjlighet att bistå med lokal kunskap. Då kan drömmen med en väl fungerande internationell koncernredovisning gå i uppfyllelse.

Med rätt partner för er internationella redovisning får ni fördelar såsom:

  • En översikt över hela koncernens ekonomiska situation i realtid
  • Information är tillgänglig var som helst och när som helst om den baseras på ett modern affärssystem som t.ex NetSuite som är molnbaserat.
  • Konsekventa och jämförbara rapporter
  • All data på ett ställe
  • En källa för analys och rapportering som kan fungera som en grund för BI-lösningar.
  • Koncernrapportering och kombinerade uppgifter direkt från NetSuite
  • Reglerande efterlevnad för dina rapporter säkerställs

Står ditt företag inför utmaningar med internationell ekonomisk förvaltning? Se inspelningen av webinaret om internationell redovisning för mer information om hur du löser dessa utmaningar.

Är du nyfiken på hur Staria kan göra skillnad för ditt företag? Prata med en av våra experter.

KONTAKTA OSS

Läs om våra kunder