I Gartners rapport kring Robotic Process Automation belyser de nyckelutmaningarna med RPA samt ger rekommendationer på hur man som ledare ökar chanserna för ett lyckat RPA-projekt.

Ett RPA-verktyg är utformat för att “härma” de manuella arbetsuppgifter som är rutinarbete för människan. Detta görs genom att använda en kombination av användargränssnitt (UI) interaktion eller identifieringsteknologi och en process för programvaran (“roboten”) kartläggs. Det möjliggör att RPA sedan kan utföra samma åtgärder, till exempel flytta eller fylla i data, istället för en människa.

Ökad effektivitet och minskade kostnader

Just nu finns det ett stort intresse för hur man genom automatiserade processer kan öka effektiviteten och samtidigt minska verksamhetens kostnader. Det finns stora förväntningar på vad RPA-systemen kan åstadkomma. Förvirringen är dock stor kring RPA samt de tekniska aspekterna av hur det faktiskt fungerar.

Många processer inom en organisation är inte automatiserade idag, av olika skäl. Systemen som nu dyker upp erbjuder nya möjligheter att automatisera hela eller några delar av tidigare manuella processer. För att detta ska bli framgångsrikt och resultera i minskade kostnader och ökad effektivitet så gäller det att redan i förväg formulera en plan, sätta rätt förväntan samt ta reda på vilka av verksamhetens processer som är bäst lämpade att nyttja RPA för.

I rapporten “Robotic Process Automation: Eight Guidelines for Effective Results” har Gartner listat de 8 riktlinjer som gör det möjligt för dig som företagsledare att maximera din användning av RPA.

Rekommendationer kring RPA

 • Identifiera och kvantifiera möjligheterna att använda RPA för inkomstgenererande verksamheter. Fokusera inte bara på hur RPA kan minska era arbetskostnader.
 • Börja med regelbaserade, standardiserade processer som korsar flera system, vilket kräver en icke-intrusiv inställning till automatisering.
 • Gör en analys av vilken funktionalitet som finns i befintliga system. Erbjuder de funktionalitet som kan nyttjas för automatisering parallellt med en utvärdering av specifika RPA verktyg? Många moderna system erbjuder möjligheter till automatisering som kompletterar det som RPA erbjuder.
BOKA EN KOSTNADSFRI RPA RÅDGIVNING >>>

Riktlinjer för RPA

Vidare så listar Gartner 8 riktlinjer för att möjliggöra maximerad användning av RPA.

 1. Formalisera och kartlägg möjligheter till automatisering inom hela bolaget.
 2. Sträva efter att uppnå ökad försäljning men agera kortsiktigt på processer där det går att få snabba resultat kortsiktigt
 3. Besluta och förankra IT’s ansvar för att implementera RPA tidigt
 4. Skapa ett RPA team som består av representanter från både IT och verksamheten.
 5. Ta in extern hjälp och bygg upp kunskaperna internt kring RPA
 6. Bygg ett RPA-Business Case
 7. Kommunicera vad RPA betyder för er organisation
 8. Visualisera och definiera processen för hur RPA införs och underhålls i er organisation.
Staria-köpguide-robotic-process-automation

Vill du veta mer om hur Staria hanterar nyckelutmaningarna med RPA samt ger rekommendationer på hur man som ledare ökar chanserna för ett lyckat RPA-projekt.

KONTAKTA OSS

Läs mer om våra RPA kunder