Företag som expanderar internationellt hamnar lätt i situationen att man använder flera lokala redovisningsföretag för att administrera sin ekonomi. Detta arbetssätt, som till en början känns snabbt och enkelt, har dock nackdelar. Kommunikationsproblem, osynkade processer samt en långsam rapportering med varierande kvalitet gör ofta ekonomihanteringen stel och resurskrävande när internationaliseringen fortskrider. Att hitta ett tillförlitligt redovisningsföretag samt reda ut den lokala bolagslagstiftningen och lokala bestämmelser kan också göra inträdet på nya marknader komplicerat och utdraget.

Staria ONE STOP®-konceptet är utformat speciellt för tillväxtföretag i en internationell miljö. Tjänstekonceptet erbjuder ett nytt och enkelt sätt att hantera dotterbolag runt om i världen – genom en servicepartner och ett kundspecifikt team. Helhetsbilden av företagets ekonomiska läge visas med full transparens och i realtid, och alla dagliga frågor gällande ekonomi- och personaladministration hanteras av ett nordiskt, kundspecifikt team. Ekonomiavdelningen befrias från icke värdeskapande rutinarbete och kan då fokusera på analys, planering och prognoser baserat på den insamlade, tillförlitliga datan.

Det internationella konceptet kan också kombineras sömlöst med andra av våra lösningar som underlättar tillväxt, särskilt NetSuite-plattformen. Många av våra kunder har också valt en helhetslösning som täcker hela koncernens ekonomiadministration. Tre snabbväxande företags erfarenheter:

RELEX logo

Relex: flexibelt partnerskap är A och O för ett tillväxtföretag

Programvaruföretaget RELEX Solutions som är specialiserat på hantering av supply chain växte under 2016 till marknadsledare i Norden inom planering och optimering av leveranskedjor för mat. Under 2018 var RELEX omsättning redan 40 miljoner euro, och har växt med stadiga 50 procents per år. Teknikinvesteringsjätten TCV gjorde nyligen en, för finländska förhållanden, ovanligt stor investering i minoritetsägande i RELEX på 175 miljoner euro. Det eftersom man ser en potential för RELEX att växa till en global marknadsledare i sin bransch.

RELEX är en Staria ONE STOP-tjänstekund. Av dess dotterbolag på den internationella marknaden hanteras redan ekonomiadministrationen för fem av dessa (Finland, Norge, Sverige, Tyskland och Frankrike) hos Staria. NetSuite fungerar som en internationell plattform för företagets ekonomiska administration och löner.

“Flexibilitet i ett partnerskap är avgörande för ett tillväxtföretag. När det sker förändringar inom RELEX, kan Staria agera snabbt och se till att hålla alla saker uppdaterade. Även de mest krävande processer och projekt har alltid hanterats proaktivt genom att fokusera på de uppsatta utvecklingsmålen. Staria har varit en partner som har genomfört förändringar när det har funnits ett behov,” säger CFO Johan Haataja.

Wolt logo

Wolt: lokala partners i nya länder inkluderas snabbt

Wolt har på kort tid vuxit från att vara en lokal beställnings- och transporttjänst för restaurangmat till ett internationellt teknologiföretag. De är nu ett av flaggskeppen inom den finländska plattformsekonomin. För närvarande är över 2 000 restauranger anslutna till Wolt-tjänsten. Wolt har i snabb takt expanderat sin verksamhet till andra länder, huvudsakligen inom Europa. Verksamheten pågår redan i över 20 länder.

I samband med den internationella expansionen vill de ha en partner som både förstår den finländska kundens krav och som kan bistå med hjälp lokalt i samband med att bokslut, löneadministration samt i skattefrågor i de nya länderna.

Staria ska ha beröm för sin snabbhet när det kommer till att hitta lokala partner. De imponerande referenserna bidrog också till att beslutet att använda NetSuite och Starias internationella redovisningsjänster togs.

GEF logo

GreenEnergy Finland: koncentration av systemen förbättrar processerna

GreenEnergy Finland utvecklar lösningar för användning, styrning och lagring av solel. Tillsammans med sitt partnernätverk levererar de sina produkter och tjänster för privata hushåll, universitet och företag. Pärlan i bolaget som växt kraftigt under de senaste åren är GEF Vision. Ett nytt styrsystem som fungerar som en mobilapp eller informationsdisplay. Med GEF Vision kan kunden följa sin egen produktion av solel och styra användningen av den.

GreenEnergy Finland har varit en Staria ONE STOP -kund i några års tid. De tidigare separata systemen slogs ihop under ett molnbaserat system, NetSuite. Samtidigt centraliserades ekonomi- och lönetjänsterna till en enda partner, en kontaktperson och ett enda team.

Sanna Vainikainen om lösningen: ”Jag tycker att centralisering av informationssystem är en bra lösning överlag, och det har fungerat väldigt bra för oss. Särskilt med tanke på processerna, det har varit en lättnad att kunna gallra bort överlappande arbetsmoment. Tjänsterna har varit till oerhörd nytta då ekonomiförvaltningen nu har väl definierade processer och med all information på ett och samma ställe.”

Staria ONE STOP® i ett nötskal

  1. Ett enkelt sätt att hantera dotterbolagens ekonomiadministration runt om i världen med hjälp av en enda tjänstepartner och ett kundspecifikt team.
  2. Helhetsbilden av ditt företags ekonomiska läge på en enda plattform, helt transparent och i realtid.
  3. Ett kundspecifikt nordiskt team som hanterar alla frågor gällande daglig ekonomi- och personaladministration.

Vill du lära mer? Ladda ner en rapport

Rapport: Vad är de största utmaningarna och lösningarna för internationell tillväxt?

Vi intervjuade finansiella beslutsfattare på 10 tillväxtföretag för att få en tydlig sammanfattning av de internationella tillväxtkrav företagen ställs inför. Vi lyfter också fram beslutsfattarnas tips och olika sätt att möta utmaningarna i fråga.

I rapporten fördjupar vi oss bl.a. i följande teman:

  • de största utmaningarna för internationella tillväxtföretag
  • olika sätt att möta utmaningarna
  • 10 tips för internationalisering.

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Robin Kurtén

Robin Kurtén
NetSuite ERP Solutions, Financial Services | Staria AB
robin.kurten@staria.com
Tel: +46 70 345 5268