Enligt en undersökning utförd av Frost & Sullivan och NetSuite är detta de 5 viktigaste utmaningarna för internationell tillväxt. Undersökningen genomfördes nyligen mot ca 1500 CEO, CFO och CIOer på Europeiska företag i olika branscher.
  1. Juridisk komplexitet
  2. Rekrytering av personal
  3. IT-problem
  4. Språkbarriärer
  5. Redovisning

Andel personer som anser att detta är stora utmaningar vid internationell expansion.

Legala Regler och bokföring högt upp på listan

Den största utmaningen anses vara komplexitet kring legala regler. Bokföring står också med på topp 5 listan.

En generell trend enligt undersökningen är att företag allt mer försöker komma närmare sina kunder. På det viset kan de leverera ett större värde kring sina produkter och tjänster. Det är enligt många den avgörande faktorn för att lyckas konkurrera och utveckla sin verksamhet i framtiden.

Strategi för att leverera kundvärde nära kunden

För att lyckas med det behöver verksamheten skapa en tydligare strategi för att flytta ut närmare sina kunder. Många mindre tillväxtföretag har inte den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att kunna driva en internationell expansion. Större företag som har gjort detta under många år och har etablerade rutiner och IT lösningar som hanterar många av de utmaningar som beskrivs i undersökningen i bilden ovan.

IT organisationen och ekonomiavdelningarna i dessa företag har lärt sig vad som krävs. För mindre bolag som driver, eller har planer på att driva, en internationell expansionsstrategi gäller det att höja sin kunskap. De behöver även investera i system som kan hantera en internationell ekonomi administration på ett effektivt sätt redan från början. Det innebär hanterbara kostnader vid en expansion.

Olika sätt att hantera utmaningar med internationell tillväxt

Det finns ett antal olika sätt att hantera dessa utmaningar. Vi har tagit fram en Guide som beskriver de olika approacher som företag ofta tar för att hantera problemen. Du kan även läsa om de för- och nackdelar som olika typer av lösningar medför. Baserat på guiden kan ni anpassa den strategi för system och organisation som ni redan valt eller säkerställa att ni väljer rätt väg redan från början. Läs mer och ladda ned guiden här.

DOWNLOAD PDF

Är du nyfiken på hur Staria kan göra skillnad för ditt företag? Prata med en av våra experter.

KONTAKTA OSS