Private equity-investerare och riskkapitalister är, till skillnad från till exempel banker, aktiva ägare vilket innebär att de vanligtvis sitter i portföljbolagens styrelser och förser dem med viktig kunskap och erfarenhet. Private equity-investerare och riskkapitalister engagerar sig långsiktigt i sina portföljbolag och lägger mycket tid och kraft på att utveckla dessa företag – samt investerar pengar i dem naturligtvis. Eftersom investerare förväntar sig en viss nivå av avkastning på sina investeringar gör de en noggrann utvärdering av varje målföretag för att förstå möjligheterna och riskerna.

Eftersom det finns långt fler företag som söker finansiering än det finns investerare är konkurrensen hård. Därför är noggranna förberedelser inför förhandlingarna avgörande.

Läs också (på engelska): Startup company's financial planning and support – practical support in different stages of growth

Vilka är de parametrar som riskkapitalister och investerare tittar på?

Varje investerare har naturligtvis sin egen strategi och sina egna kriterier för sina portföljbolag. Vanligtvis har dock Private equity-investerare en så kallad Buy-out-strategi och investerar i lönsamma företag, medan riskkapitalisterna är redo att ta fler risker – de investerar till exempel i startup-företag som ibland inte ens har intäkter än. Detta påverkar naturligtvis de kriterier som sätts upp för potentiella målföretag.

Eftersom den här bloggen handlar om tillväxtföretag ska vi ta en djupare dykning i vad investerare värdesätter i växande företag som vill få finansiering. Vanligtvis tittar investerare på följande saker:

  • en stark strategisk position i branschen
  • en betydande tillväxtpotential
  • en stark ledningsgrupp och företagskultur
  • en trovärdig affärsplan med hanterbar risknivå

Företagets ledning, strategi och siffror ska visa att det har förmåga till tillväxt och positiv värdeutveckling. För att övertyga investerare om att ditt företag har alla ovan nämnda kriterier på en tillräckligt hög nivå behöver du tillförlitlig data i realtid samt god synlighet inom verksamheten.

Läs också (på engelska): International growth – what is needed for success recipe?

Rollen som affärssystem spelar före och efter finansiering

Företag som vill få finansiering måste bekräfta sin historia med trovärdiga data. Det är här affärssystem spelar en viktig roll.

De system som företag använder spelar en stor roll när det kommer till att bygga upp en historia om "varför du ska investera i oss". Under förhandlingarna har investerare vanligtvis en mängd frågor och förfrågningar om förtydligande, så om systemen inte kan producera data för att ge tillräckliga svar står företaget inför ett tufft dilemma.

Tyvärr anser investerare ofta att insynen i målföretagens affärsverksamhet inte är tillräcklig för att de ska kunna utvärdera resultaten och övervaka implementeringen av en värdeskapande plan. Vanligtvis har företagen i dessa fall vuxit snabbt och inte haft tid att sätta ihop systemen, vilket orsakar problem senare. Vanligtvis är det vid denna punkt som företagen kommer till insikten om att de inför nästa tillväxtfas inte klarar sig med de system de har haft hittills. Till exempel är ERP ett av de viktigaste systemen som företag har och att ändra lösningen är alltid ett stort och riskabelt projekt – därför är ett företag som nyligen har uppdaterat sin ERP-lösning mer tilltalande för investerare.

ERP-lösningen är också avgörande när investerare ska ta reda på vad som ska utvecklas i målföretagen under de kommande åren. Om företaget gör saker i Excel är det svårt att till exempel göra prestationsstyrning eller förbättra synligheten för kund- och produktlönsamhet. Därmed måste ett ERP-projekt ofta göras.

Dessutom är det också viktigt att överväga hur man hämtar information från flera olika system till ledningens "cockpit". Investerare är inte bara intresserade av finansiella data utan även all annan data som är relevant för verksamhetens nyckeltal. En Business Intelligence-lösning spelar en viktig roll i systemarkitekturen eftersom till exempel operativ data värderas mer och mer i beslutsfattandet. En bra BI-lösning är enkel att använda, kan anpassas av användaren och kan användas direkt "out of the box".

Läs också (på engelska): Business Intelligence boosted transparency at Aurajoki

IPO on NetSuite

Visste du?
63 % av börsnoterade teknikföretag har använt NetSuite sedan 2011.
Dessutom är 42 % av företagen som fick "unicorn"-status under 2021 NetSuite-kunder.

Varför väljer börsnoterade företag ofta NetSuite som sin affärsplattform?

NetSuite passar bra för företag som vill göra en börsintroduktion eftersom det skapades för snabbväxande företag, men även för att uppfylla behoven hos små och medelstora företag och nystartade företag. Med hur NetSuite är designat kan medelstora företag växa sig stora utan att behöva tänka på att byta till en annan ERP-lösning – istället har de sinnesfrid och vet att de kan lita på NetSuite även när de är, låt oss säga, ett företa på 100 miljarder kronor. Detta är en stor fördel vid börsintroduktioner eftersom inget företag vill ändra sin ERP-lösning flera gånger.

Förutom att NetSuite skapades för växande företag, har antalet företag som använder NetSuite vid börsintroduktioner ökat särskilt under de senaste åren, vilket har ökat intresset för NetSuite ännu mer. NetSuite ses mer och mer som ett varumärke som verkligen hjälper företag att blomstra. För närvarande har NetSuite 5 500+ kunder med stöd av Private equity-investerare och riskkapitalister över hela världen. Företag som Spotify, Vinted, Storytel, Voi, Rohlik, Wolt, Tink, RELEX Solutions, Seriously, Swappie, Starship Technologies och Smartly använder NetSuite som sin affärsplattform, för att nämna några stycken.

Läs också: NetSuite stödjer börsnotering och privat finansiering

Involvera hela din organisation i den finansiella planeringen och analysprocessen

New call-to-action

Finansiell planering och analys blir svårare i en internationell miljö eller när det är flera intressenter inblandade. Vår kund PHM Group är verksamma i 5 länder och deras Group CFO Petri Pellonmaa delar i ett webinar den 8 juni kl 12.00 (CEST) med sig hur koncernen framgångsrikt har involverat hela organisationen i den finansiella planeringen och analysen av siffror.

Delta i webinariet och snappa upp några extra saker att tänka på medan du förbereder dig inför nästa höst. Läs mer och anmäl dig!