Staria fortsätter att växa och i mars fick man ett nytt tillskott i form av Henrik Pramdell. Henrik har lång erfarenhet som Business Controller och har på senare år skolat om sig till affärssystemkonsult. Vi fick en pratstund med Henrik för att höra hur han ser på de utmaningar som svenska tillväxtföretag står inför och hur NetSuite underlättar arbetet för en Business Controller.

Redan på 90-talet arbetade han med affärssystemet Prosit som sedermera bytte namn till Raindance. 1999 började Henrik på Acando som då startade sin satsning på att bli ett ledande konsultbolag inom IT och Management. Henrik byggde upp ekonomifunktionen och gick sedan över i en roll som Business Controller.

När Acando utvärderade att ta in ett nytt affärssystem i sin portfölj för att komplettera den verksamhet man redan hade inom SAP respektive Microsofts affärssystemslösningar föll valet på NetSuite. Henrik såg snabbt stora fördelar med NetSuite och valde att gå över i en konsultroll för att på det sättet kunna nyttja sin långa erfarenhet som Business Controller för att hjälpa nya NetSuite-kunder.

I slutet av mars tillträdde Henrik sin nya roll som affärssystemkonsult på Staria. Han möttes snabbt av en ny verklighet i och med Covid-19-krisen.

– Vi har gått från en period av stark tillväxt till en tid av osäkerhet. Två nycklar i detta är dels att ha en bra anpassningsförmåga och dels ha tillgång till rätt insikter så att du kan fatta smartare och snabbare beslut, säger Henrik Pramdell.

Vad är de största utmaningarna för bolag med internationella tillväxtambitioner?
– Det är lätt att det blir komplext väldigt snabbt, oavsett om du är ett mindre tillväxtföretag eller ett internationellt storföretag. För att ha en rimlig chans att hantera den uppkomna situationen behövs ett modernt system som kan stötta verksamheten med den komplexiteten.

– En annan stor utmaning är också att många kunder som jag träffar inte inser värdet att själva spendera tid vid införandet av ett modernt affärssystem. Om man gör det så blir införandet mer effektivt och anpassat mot verksamhetens krav. Det går lätt att anpassa ett modernt system och parallellt med införandet blir det också enklare att lära sig systemet. Detta som kontrast till att konsulter lägger mer tid – det blir både dyrare och en sämre implementation.

Varför är NetSuite så intressant för moderna tillväxtföretag?
– NetSuite ger dig två större uppgraderingar per år. När dessa görs får du ny funktionalitet och samtidigt behöver du inte göra om dina anpassningar om de gjorts enligt de riktlinjer som finns. Det skapar enorma fördelar som det är lätt att underskatta värdet av.

Förutom detta varför är NetSuite ett bra verktyg för Business Controllers?
– Det blir lätt att göra uppföljning mellan bolag, länder och på olika nivåer i verksamheten. Systemet räknar till exempel om alla valutor automatiskt beroende på vy. Dessutom är det smidigt att skapa egna rapporter. Du gör det genom att utgå från de över 100 standardrapporter som är tillgängliga och justerar dessa utefter behov.

– En annan trevlig funktion är att du kan skapa hur många dimensioner som helst i huvudboken. Det gör att du kan följa upp verksamheten på det sätt som du vill. Jobbet blir roligare och du kan lägga mer tid på kvalitativt arbete och mindre tid på att få ihop siffror.

Varför har du valt att jobba med Staria och NetSuite?
– Staria är ett modernt företag som tänker framåt och vill skapa ett effektivt erbjudande anpassat mot sin målgrupps främsta utmaningar. Jag drivs av att utveckla verksamheter och vi har en mycket stark utveckling som leverantör av NetSuite. Nu fortsätter den satsningen på fler nordiska marknader.

Vad är det främst för saker du ser att du och Staria kan hjälpa till med?
– Jag tror att min långa bakgrund att utveckla ekonomifunktioner och olika finansprocesser och jobba som Business Controller kan tillföra mycket i dialogen med våra kunder. Det blir lättare att förstå varandra och anpassa system som verkligen levererar värde och nytta. Jag tror att det skapar ett stort mått av trygghet och det är precis vad de som ansvarar för ekonomiadministration på tillväxtbolag behöver.