WoltRelex, Vinted, Swappie, Starship Technologies, Smartly.ioSeriously och Aiven är alla internationella framgångshistorier. Det är ingen tillfällighet att dessa företag har lyckats så bra på den internationella marknaden, då de faktiskt har en gemensam nämnare – nämligen världens mest populära molnbaserade ERP-system, NetSuite.

Det finns ingen given formel för framgång, men det finns beprövade metoder för att förbättra ditt företags möjligheter att nå framgång internationellt. I det här blogginlägget berättar våra kunder Seriously och Smartly.io om varför de valde NetSuite som affärsplattform och vilken nytta de har haft av plattformen.

En stabil grund

Är det ordning på back office-funktionerna i ditt företag? Kan företagets nuvarande system skala upp för att möta de krav som tillväxt medför?

När nya saker planeras är det bra att först säkerställa att företaget är förberett inför de kommande förändringarna. Planer på internationalisering bör utformas som små genomförbara steg, där man ser till att företagets system och anpassningsbarhet lämpar sig för en agil och växande affärsmodell. Internationell expansion är fullt möjlig när den ekonomiska beredskapen finns, de juridiska frågorna är under kontroll och en god internationaliseringsstrategi har utarbetats. Dessutom är det viktigt att man engagerar nyckelpersoner för att göra expansionen möjlig. Med en stabil grund kan man sedan satsa framåt.

Harri Poimaa, VP Finance på Seriously, berättar om bakgrunden till Seriouslys beslut att använda NetSuite som affärsplattform i både de finländska och amerikanska delarna av verksamheten:

Seriously logo

“Vårt mål var att hitta en global, molnbaserad plattform och ersätta de olika separata lokala systemen med ett enda system. I början hade vi tre alternativ och av dessa valde vi NetSuite. Att det var välkänt i USA påverkade beslutet redan från start. Efter närmare efterforskningar märkte vi att det är ett bra, skalbart system som fungerar överallt där vi är verksamma och att det dessutom är enkelt att lägga till nya egenskaper. Tack vare användningen av den här affärsplattformen omvandlas den lokala verksamheten nu sakta men säkert till en enhetlig global verksamhet.”

Ett skalbart system fungerar nu och i framtiden

När man siktar på internationell expansion bör alla systemlösningar göras lite bredare än vad det nuvarande behovet kräver. På det sättet kan systemen anpassas till de växande kraven när tillväxten tar fart. Rätt slags skalbara affärssystem underlättar den internationella expansionen.

En skalbar affärsplattform uppfyller företagets behov både idag och i framtiden. Systemet garanterar uppgifter i realtid och tillförlitlig rapportering för hela koncernen. Hanteringen av dotterbolag är enkel, eftersom hela koncernens data kan ses i realtid i ett och samma system. En affärsplattform som är automatiserad enligt företagets behov frigör arbetstid för personalen så att mer tid kan satsas på tillväxt.

Heidi Strandén, Group Accountant - Group Controller på Smartly.io, berättar om nyttan med NetSuite för en internationell koncern:

Smartly.io logo

”Smartly.io är ett internationellt tillväxtföretag. Vi finns i många olika länder och fakturerar i tio olika valutor. Vi har använt NetSuite i några år nu. För oss är det viktigt att bokföringen i koncernens olika bolag finns i samma system och att systemet utöver det lokala landets myndighetsrapportering också hanterar det interna informationsbehovet i vår koncern med flera rapporterings-
dimensioner, samt extern IFRS-rapportering. Vi uppskattar bland annat den automatiska hanteringen av valutatransaktioner och värdesättningen av valutaposter i NetSuite. För att inte tala om koncernredovisningen och elimineringar!”

En pålitlig partner

Du behöver inte ta steget ut i det okända ensam. Ditt företag kan ta hjälp av en kompetent partner som stöder er i utmaningarna som uppstår i samband med internationalisering och tillväxt. Det mest omfattande stödet erbjuder en partner som har erfarenhet av både service- och systemsidan.

Utöver de företag vi berättat om ovan så har Staria varit ett stöd under resan för många internationellt framgångsrika företag. Starias internationella ekonomitjänster är utvecklade för att stödja internationell tillväxt och tjänsten finns redan tillgänglig för 40 länder. Dessutom har vi utvecklat en rad olika verktyg runt NetSuite så att affärsplattformen kan utnyttjas maximalt.

Välkommen att delta i vårt webinar den 29e mars!

New call-to-action

Delta i vårt 45-minuters webinar och upptäck hur NetSuite stödjer SaaS-företaget iBinder Groups tillväxt och verksamhet i 8 länder! Det kommer också att ges en kort interaktiv demo av NetSuites kapacitet för att hantera internationella affärer och tillväxt.

Läs mer och anmäl dig här!

Läs om våra kunder