Med två turbulenta år bakom sig är CFO:s nu på jakt efter att säkra agila och effektiva finansiella processer i sina organisationer. De utvärderar och byter också sina investeringsprioriteringar, så att de istället för att bara anpassa sig till nya förändringar allteftersom är fullt förberedda och kapabla till att driva den digitala utvecklingen framåt i sina finansiella organisationer.

En rapport som släpptes av Management Events i år beskriver resultaten av en trendundersökning och intervjuer med 318 europeiska CFO:s. Resultaten visade att det största fokusområdet för investeringar var Finansiella lösningar, inklusive optimering av rapportering och hantering av fakturor, valt av 58% av CFO:s. Nästa fokusområde, valt av 11% av CFO:s, var Big Data och analyser, som följdes av IT-hantering, valt av 10% av CFO:s.

CFO investments 2022 report

Källa: 2022 rapport av Management Events: “The Resilient CFO: Optimizing Technology in Finance”.

Finansiella lösningar tar en uppenbar ledning bland fokusområdena för investeringar. Inom detta fokusområde visade undersökningen att av de finansiella ledarna var det 75,4% som prioriterade finansrelaterad digital utveckling och automatiseringslösningar, 52,6% som prioriterade finansiell planering och prognoser och 42,1% som prioriterade optimering av finansiell rapportering.

Fokus på dessa områden innebär investeringar i system och verktyg som robotteknik (RPA), företagsresursplaneringssystem (ERP), business intelligence (BI) och artificiell intelligens (AI).

Staria fokuserar på teknikbaserad tillväxt

På Staria håller vi helt och hållet med resultaten som presenteras i rapporten. De tre fokusområdena och de nya systemen som CFO:s investerar i reflekterar kritiska funktioner som finansiella ledare behöver för att förbereda sina företag inför framtiden.

Teknologi och teknikbaserad tillväxt har alltid varit kärnan i Starias tjänster, och med vår one-stop-affärsmodell strävar vi efter att erbjuda alla verktyg som behövs för att möta nuvarande och framtida behov hos CFOs och deras finansiella organisationer. Vi tror att RPA, AI och BI-verktyg säkerligen kommer att behövas i framtiden, och med vårt breda tjänsteutbud hjälper vi mer än gärna din organisation att göra övergången till mer automatiserade processer.

RPA och AI ökar effektiviteten och tillför affärsvärde

Enligt de CFO:s som intervjuades i rapporten så drevs valet att investera i automatiseringsteknologier som RPA och AI av målet att öka effektiviteten i den finansiella organisationen, samt av att man vill ta bort risken för mänskliga fel genom att automatisera manuella processer relaterade till det finansiella arbetet. Till målen hörde också att dessa teknologier skulle tillföra affärsvärde och hjälpa företaget att ligga i framkant i sin bransch.

Det är tydligt att behoven hos finansiella organisationer blir mer och mer mångfaldiga och detaljerade på samma gång, med en ökande arbetsbelastning för att driva finansiell verksamhet av hög kvalitet. Genom att använda automatiseringsteknologier som RPA och AI får din finansiella verksamhet mer transparens, effektivitet och kvalitet. Samtidigt kan dina finansexperter utmana sig själva med mer mångsidiga och meningsfulla uppgifter som skapar mer värde för dina kunder medan grundläggande uppgifter körs smidigt med automatisering i bakgrunden.

Staria har gedigen och bred erfarenhet av att automatisera olika processer inom olika branscher med RPA och AI, vilket relaterar till det första av de tre fokusområdena som lyfts fram i rapporten. Vi tillhandahåller RPA som nordisk partner till RPA programvaruleverantören UiPath, samt Staria AI, en lättanvänd AI-lösning som frigör tid för att hantera inköpsfakturor. Våra automatiseringar är byggda för att möta varje kunds individuella behov för att säkerställa att den automatiserade processen uppfyller alla krav och kontroller den behöver. RPA är rätt verktyg när det kommer till att automatisera regelbaserade processer, men för processer som normalt är för komplexa för att skapas manuellt, såsom exempelvis AI-baserad fakturering, använder vi maskininlärning för att skapa AI som kan bygga reglerna själv baserat på historiska fakturadata.

Staria Oyj och Sisua Digital Oy undertecknade ett avtal som trädde i kraft den 1 maj 2023, genom vilket Sisua Digital kommer att förvärva Starias Robotic Process Automation-verksamhet.
Läs mer i nyhetsartikeln.

BESÖK SISUA DIGITALS HEMSIDA

En innovativ BI-lösning med de rätta funktionerna

När det gäller investeringar i finansiell digitalisering så rör sig de intervjuade finansiella ledarna från enkla BI-lösningar mot mer innovativa alternativ med målet att få bättre data till prognoser. Rapporten påpekar att scenarioplanering, såväl som rullande prognoser och databaserade prognoser, ses som funktioner som gör att man på företaget kan anpassa sig till snabba förändringar, minska risker och förbereda sig för framtida kriser.

BI-lösningar erbjuder traditionellt inte både prognos- och planeringsfunktioner. Det är här som Staria sticker ut. Starias innovativa lösning Staria BI & Planning kombinerar prognoser och planering i en enda lösning som är skalbar över olika regioner. Funktioner som rullande prognoser, scenarioplanering och databaserade prognoser är kärnan i vår tjänst. Tjänsten erbjuder också, som standard, flera färdiga finansiella rapporteringsfunktioner, vilket resulterar i en lösning som erbjuder ett komplett paket med BI-funktioner, planering och optimerad finansiell rapportering, i en och samma lösning. Staria BI & Planning relaterar därför till både den andra och den tredje av de topp-tre CFO-fokusområdena i rapporten.

Boka en gratis Staria BI & Planning-demo >>>

Involvera hela din organisation i den finansiella planeringen och analysprocessen

New call-to-action

Finansiell planering och analys blir svårare i en internationell miljö eller när det är flera intressenter inblandade. Vår kund PHM Group är verksamma i 5 länder och deras Group CFO Petri Pellonmaa delar i ett webinar den 8 juni kl 12.00 (CEST) med sig hur koncernen framgångsrikt har involverat hela organisationen i den finansiella planeringen och analysen av siffror.

Delta i webinariet och snappa upp några extra saker att tänka på medan du förbereder dig inför nästa höst. Läs mer och anmäl dig!

Matias Tiala

Matias Tiala
Head of Automation
matias.tiala@staria.com
Tel. +358 40 749 6176

Mikko Kurki

Mikko Kurki
Head of Product Management, BI & Planning
mikko.kurki@staria.com
Tel: +358 50 301 1184

Jimmy Löfström