BI-lösningar

Rapportering och ekonomisk planering

BI-lösningar – Förbättra rapportering och ekonomisk planering

Information som rör affärsbeslut är ofta utspridd över flera system och Excel-ark. Det gör det svårt för företag att få en övergripande bild av verksamhetens nuläge. Ett företags strategiska och operationella beslut kan inte baseras på lösa antaganden. Business Intelligens (BI) som baseras på korrekt data i realtid är ett måste för moderna verksamheter.

Business Intelligence är lösningen på dina utmaningar kring databearbetning. Det syftar till att utveckla och optimera processerna för ett företags beslutsfattande. Business Intelligence är lösningen för ledningens behov av måluppföljning.

Relevanta data samlas in från olika system till datalager i rapporteringssyfte. Data kombineras, redigeras och bearbetas för att tillgodose företagets rapporteringsbehov. BI-lösningar möjliggör samtidig visualisering och dataanalys från olika källor via en enda vy.

Planering och prognostisering

Inom området ekonomisk analys och rapportering har det skett stora förändringar. Traditonell rapportering fokuserade på att förmedla resultat på historiskt data från tidigare perioder medans moderna BI-lösningar handlar om att skapa rapportering i realtid och prognoser. Modern ekonomiadministration fokuserar på att förutse framtiden. Processerna blir enklare när fler människor med olika användarrättigheter involveras i budgetering och prognostisering via molntjänster. Behovet av att kunna använda moderna lösningar ökar.

BI-lösningar

Fördelarna med BI-lösningar:

  • Lätt att använda
  • Minskar felfrekvensen avsevärt
  • Möjliggör kombination av företagsprognostisering och delbudgetar
  • Mindre tidskrävande processer för budgetering och prognostisering
  • Hjälper till att skapa egna ”best practise” metoder
  • Modellering och skalbarhet
  • Det är enklare att involvera fler personer
BI-lösningar

Staria BI & Planning

Staria BI & Planning är en molnbaserad lösning för affärsintelligens och planering som underlättar för företag att hantera data.Samma plattform kan också användas till budgetering.

LÄS MER
BI-solutions

NetSuite Planning & Budgeting

NetSuite Planning and Budgeting är ett modernt verktyg utformad för att erbjuda flexibilitet och ge ekonomimedarbetarna den information och de verktyg de behöver för att kunna styra verksamheten aktivt.

LÄS MER
BI-lösningar

Boka en kostnadsfri Staria BI & Planning demo

BOKA EN DEMO >>>

Hjälp med att få ordning på din ekonomiska planering

Vi hjälper dig att identifiera och välja de bästa verktygen din informationshantering. Vi kan även utföra rapportering av verksamheten på uppdrag av företaget. Tillsammans skapar vi processer för budgetering och prognostisering som är skräddarsydda för företagets behov.

Underhåll av BI-lösningar

Med en extern tjänst kan du garantera att dina BI-lösningar fungerar smidigt och att dina processer fungerar. BI-lösningar innehåller viktig information om verksamheten, så det är avgörande att lösningen utvecklas och underhålls över tiden.

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Robin Kurten

Robin Kurtén
NetSuite ERP Solutions, Financial Services | Staria AB

robin.kurten@staria.com
Tel: +46 (0)703 45 52 68

Robin Kurten

Robin Kurtén
NetSuite ERP Solutions, Financial Services | Staria AB
robin.kurten@staria.com
Tel: +46 (0)703 45 52 68