Lösningar för PE-ägda företag

Lösningar som skalar tillsammans med ditt företag

Vi hjälper PE-backade företag att leverera transparent och korrekt data

Företag backade av private equity har normalt strikta rapporteringskrav som ställs av investerarna. Dessa rapporteringskrav kan till en början kännas överväldigande och de flesta företag vet inte var de ska börja. Staria har väglett flera företag genom de olika hinder som nya rapporteringskrav och andra förändringar kan medföra.

Att ha transparenta och korrekta data och moderna verktyg hjälper företag att hantera den dagliga verksamheten och alltid leverera uppdaterade resultat till investerare. Staria förser företagsledningen med praktiskt stöd och våra team med hundratals specialister står till redo att stödja dig för att identifiera och övervinna de utmaningar som ligger framför dig.

Eftersom private equity-backade företag förväntas skala upp sin verksamhet finns det ofta ett behov av tjänster och lösningar som kan skala upp i takt med att företaget växer. På Staria hjälper vi tillväxtföretag att utvecklas till superstjärnor på internationell nivå. Med detta mål i åtanke erbjuder vi en omfattande portfölj av lösningar som stödjer våra kunder och hjälper dem att ta nästa steg på sina tillväxtresor.

Lämna en kontaktförfrågan

Vi rekommenderar följande lösningar för PE-ägda företag:

CFO Office-tjänster

Starias CFO Office-tjänster ger praktiskt stöd till företagsledningen avseende planering och ledningspraxis i olika faser av tillväxtresan med stark erfarenhet inom området finansiell verksamhet. Anlita våra finansexperter för att optimera dina ekonomiska metoder och tekniska lösningar för att kunna identifiera och övervinna framtida tillväxtutmaningar.

Läs mer

Redovisnings- och lönetjänster

Starias redovisningstjänster är tillgängliga i fler än 40 länder och är designade för tillväxtföretag som är verksamma både lokalt och internationellt. Med dem kan du hantera alla dina avdelningar, enheter och dotterbolag över hela världen med en fullständig bild av ditt företags finansiella status på en enda plattform, helt transparent och i realtid. Ditt tilldelade team hanterar all daglig ekonomi i alla länder. Genom att använda elimineringar i realtid skapar teamet möjligheten för konsoliderad realtidsrapportering i hela ditt företag. Våra globala lönetjänster underlättar dina löneprocesser lokalt och internationellt och skalas upp i takt med ditt företags växande behov.

Läs mer

BI & Planning

Vår BI & Planning-lösning är en molnbaserad affärsintelligens- och planeringslösning som erbjuder både rapportering och planering oavsett om det är prognostisering, budgetering eller båda två i ett och samma paket. Med vår BI & Planning-lösning kombineras data från olika källor i organisationen och omvandlas till visuella instrumentpaneler och lättlästa rapporter. Planerings- och rapporteringsprocessen kan drivas genom fördefinierade steg och berikas med hjälp av inbyggda chattkommentarer.

Läs mer

NetSuite

Oracle NetSuite är en ideal affärsplattform för växande företag. Den är byggd för att skala och är ett idealiskt val för företag som inte bara växer på sina lokala marknader, utan även expanderar till andra länder. NetSuite kommer att effektivisera flera kostnadshanteringssystem, hantera finansiella rapporteringsprocesser med stora volymer och förbättra vinstmarginalerna genom att åtgärda operativ ineffektivitet. Genom att kombinera redovisningstjänster med vår implementeringsmetod som baseras på bästa praxis kommer ditt företag att guidas till en ny affärsplattform utan ett fullskaligt ERP-implementeringsprojekt.

Läs mer

Lär känna våra tillväxtkunder

Vi tror inte på standardlösningar, utan strävar istället ständigt efter att skapa nya och bättre sätt att lösa våra kunders utmaningar och utveckla deras verksamhet.

Vårt mål är att driva tillväxt och samtidigt skapa klarhet för våra växande kunder. Staria har själv gjort en imponerande tillväxtresa och har därmed egen erfarenhet av att tackla utmaningarna med snabb tillväxt.

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268