NetSuite stödjer börsnotering och privat finansiering

Hur NetSuite kan tillföra värde till ditt företag

Är ditt företag ett internationellt tillväxtbolag på jakt efter att få finansiering med privat kapital eller ett snabbväxande bolag som förbereder inför en börsnotering? Då är det viktigt att ha ordning på företagets ekonomi och ha effektiva och transparenta processer på plats för att lyckas. Om ditt företag redan är börsnoterat är detta dessutom ett krav, och om ditt företag är ett investmentbolag (venture capital eller private equity) så vill du att de företag du investerat i har de rätta verktygen och systemen för att lyckas.

NetSuite är en ”true cloud” ERP-lösning som kan tillföra värde till ditt företag – 63% av börsnoterade techbolag har varit användare av NetSuite sedan 2011. NetSuite stödjer tillväxt genom börsnotering och venture capital/private equity.

IPO on NetSuite
Webinar: Unify Your Business Management Applications With NetSuite

Välkommen att delta i vårt webinar den 29e mars!

Delta i vårt 45-minuters webinar och upptäck hur NetSuite stödjer SaaS-företaget iBinder Groups tillväxt och verksamhet i 8 länder! Det kommer också att ges en kort interaktiv demo av NetSuites kapacitet för att hantera internationella affärer och tillväxt.

Webinaret kommer att hållas på engelska.

Läs mer och anmäl dig här!

NetSuite stöttar börsnoterade företags tillväxt och hjälper till med att få finansiering, exempelvis genom dessa funktioner:

Stöd för ökade rapporteringsbehov

Anpassat för snabba förändringar

Stöd för ett flertal och samtida redovisningsstandarder

Transparens

Snabbare månadsbokslut

NetSuite kan tillföra värde till ditt företag om det är ett:

Internationellt
tillväxtbolag

som vill söka finansiering från privata investerare eller investmentbolag

Internationellt
tillväxtbolag

som förbereder sig
inför processen med en börsnotering

Börsnoterat
företag

som vill göra
verksamheten mer effektiv och transparent

Investmentbolag
(VC eller PE)

som letar efter en affärsplattform till portfolioföretag

Internationellt tillväxtbolag

Som ett snabbväxande internationellt bolag är ytterligare finansiering eller börsnotering nästa steg för att ta företaget till nästa nivå. Att lista sig på börsen är en stor milstolpe för alla snabbväxande bolag, men att förbereda sig inför börsnotering kan ofta vara en både lång och komplicerad process. Det är därför nödvändigt att ha rätt verktyg på plats för att stödja processen.

Att söka finansiering från investmentbolag eller påbörja processen för börsnotering är två olika vägar framåt som båda kräver att företaget har ordning på sin ekonomiska förvaltning, finansiella rapportering, bolagsstyrning och företagskommunikation. När det gäller börsnotering är dessa krav enligt lag och när det gäller privat finansiering är det något som investeraren förväntar sig.

BI-ratkaisut

7 saker som det är viktigt att ha koll på:

 1. Bygg en stabil finansiell grund
 2. Förbered företaget för striktare finansiell rapportering
 3. Etablera en bra bolagsstyrning
 4. Etablera investerarrelationer och bra företagskommunikation
 5. Utveckla riskhanteringen
 6. Jobba med rätt personer
 7. Känn till företagets historia och hur den bör berättas

NetSuites nyckelfunktioner för tillväxtbolag

 • Indirekt efterlevnad av skatteregler
 • Regler för ekonomi och redovisning
 • Konfigurerbar skattemotor
 • Omfattande valutahantering
 • Rapportering för granskning och efterlevnad
 • Betalningshantering
 • Omfattande stöd för många språk

För att läsa mer kan du besöka vårt blogginlägg 7 sätt där NetSuite hjälper ditt företag lyckas vid börsnotering.

Internationellt tillväxtbolag

Som ett snabbväxande internationellt bolag är ytterligare finansiering eller börsnotering nästa steg för att ta företaget till nästa nivå. Att lista sig på börsen är en stor milstolpe för alla snabbväxande bolag, men att förbereda sig inför börsnotering kan ofta vara en både lång och komplicerad process. Det är därför nödvändigt att ha rätt verktyg på plats för att stödja processen.

Att söka finansiering från investmentbolag eller påbörja processen för börsnotering är två olika vägar framåt som båda kräver att företaget har ordning på sin ekonomiska förvaltning, finansiella rapportering, bolagsstyrning och företagskommunikation. När det gäller börsnotering är dessa krav enligt lag och när det gäller privat finansiering är det något som investeraren förväntar sig.

BI-ratkaisut

7 saker som det är viktigt att ha koll på:

 1. Bygg en stabil finansiell grund
 2. Förbered företaget inför sträng finansiell rapportering
 3. Etablera en bra bolagsstyrning
 4. Etablera relationer med investerarna och bra företagskommunikation
 5. Utveckla riskhanteringen
 6. Jobba med rätt personer
 7. Känn till företagets historia och hur den bör berättas

För att läsa mer kan du besöka vårt blogginlägg 7 sätt där NetSuite hjälper ditt företag lyckas vid börsnotering.

NetSuites nyckelfunktioner för tillväxtbolag

 • Indirekt efterlevnad av skatteregler
 • Regler för ekonomi och redovisning
 • Konfigurerbar skattemotor
 • Omfattande valutahantering
 • Rapportering för granskning och efterlevnad
 • Betalningshantering
 • Omfattande stöd för många språk

Ladda ner material

NetSuite Guide Five critical steps to prepare your business for new funding
NetSuite Guide How to get VC funding

Börsnoterat företag

Företag som har listat sig på börsen granskas av offentliga myndigheter och måste följa stränga krav för rapportering och efterlevnad av regler. Ett molnbaserat ERP-system är spelar en viktig roll i att verksamheten är effektiv och transparent – alla viktiga funktioner såsom ekonomi, inventarier, hantering av kundrelationer, försäljning, marknadsföring och kundsupport finns på ett och samma ställe.

NetSuite är en fullt integrerad affärsplattform som används av tusentals software- och techbolag världen över.

63% av börsnoterade techbolag har varit användare av NetSuite sedan 2011

NetSuites nyckelfunktioner för börsnoterade företag:

 • Nästa 100 förbyggda rapporter som följer branschstandarden
 • Rollbaserade översikter med affärsmått (KPIs) i realtid
 • Modul-design som anpassar sig till förändringar i företaget
 • Konsolideringsprocess
 • Intern kontroll
 • Global rapportering av dotterbolag
 • Automatisk ”Audit trail” (vem gör vad)

Boka kostnadsfri rådgivning och få vägledning då det kommer till att välja affärssystem

LÄS MER

Investmentbolag

Det är viktigt för investmentbolag att maximera sina investeringar genom att se till att de företag man investerar i har det som krävs för att lyckas.

Med NetSuite kan Private Equity-bolag förse sina portfolioföretag med en ERP-plattform som stöttar dem med insikter i realtid så att strategiska beslut kan tas gällande företagets nästa steg, hur företaget ska drivas, och hur man ska hantera omstruktureringar.

Med NetSuite kan Venture Capital-bolag vara säkra på att företagen som man har investerat i har programvaran som krävs för att skala upp snabbt och nå nya marknader – från pre-seed till börsnotering.

NetSuite ERP

NetSuites nyckelfunktioner för investmentbolag:

 • Standardiserad rapportering i alla portfolioföretag
 • Tillgång till finansiella data och KPIs i realtid
 • Ökad effektivitet tack vare en enda plattform
  för alla processer
 • Lätt att anpassa till förändringar i företagsstrukturen
 • Minoritetsrapportering
 • Interna kontroller

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268