Ekonomi & Företag är mötesplatsen där ekonomer och företagare möts för att ta del av ett stort program med föreläsningar och workshops. Mötesplatsen arrangeras för nionde året i rad och riktar sig framförallt till små och medelstora företag. På plats samlas över 80 ledande organisationer för att presentera sina produkter och tjänster för 3000 besökare.

Träffa oss från Staria, andra utställande organisationer, bli inspirerad, nätverka och mingla. Att besöka mässan är kostnadsfritt!

Varför besöka mässan?

  • Få ny kunskap genom kostnadsfria föreläsningar
  • Inspireras och få nya idéer
  • Träffa över 80 ledande organisationer
  • Träffa andra verksamma inom branschen

Staria är utställare i mässan och vårt monternummer är F:26. Besök oss på Ekonomi & Företag så berättar vi mer om våra lösningar för tillväxt företag. Wolt, Kognity och Supercell är bara några exempel på våra kunder, läsa mer om dessa i våra kundberättelser.

Vi är den NetSuite-partner som har fått flest internationella priser. Våra internationella ekonomitjänster, ONE STOP® erbjuder ett nytt och lätt sätt för multinationella företag att hantera sin ekonomi – allt från en partner. Staria erbjuder redan tjänsterna i 30 länder. Staria är det enda bolaget i Europa som kan erbjuda så här omfattande internationella ekonomi- och affärssystemtjänster. Starias ONE STOP® -koncept är utvecklat speciellt för internationella tillväxtbolag.

Välkommen till Kistamässan den 25–26 september 2019. Registrera dig för fri entré.

Staria AB är ett företag som tillhandahåller informationssystem och ekonomitjänster. Vårt uppdrag är att erbjuda de effektivaste tjänsterna och verktygen för moderna företag. De tjänster som Staria erbjuder består av lokala och internationella lösningar för informationssystem, ekonomi, HR och löner samt experttjänster och programvara med robotteknik (Robotic Process Automation). Staria är också den NetSuite-partner som har fått flest internationella priser. Företaget grundades år 2003 och är helägt av personalen.