Staria fortsätter att utveckla sin verksamhet i Sverige med fokus på att hjälpa svenska tillväxtföretag genom att införa det molnbaserade affärssystemet NetSuite. Det senaste tillskottet till det svenska teamet är Helena Engström.

Helena har lång erfarenhet som affärssystemkonsult. Karriären inleddes då hon fick uppgiften att införa affärssystemet Jeeves 2010. I samband med införandet blev hon huvudansvarig för systemet.

– Jag blev intresserad av alla processer och komplexiteten samt hur viktigt det är att det finns en aktiv nära dialog mellan köparen av systemet och företaget som ansvarar för införandet. Först trodde vi att leverantören skulle göra jobbet men när vi sedan insåg att vi behövde engagera oss mer ledde det till ett mycket lyckat projekt, säger Helena.

Vad är dina styrkor?
– Min främsta styrka är projektledning. Det är också det som kommer vara min roll på Staria. Jag har också lång erfarenhet av att delta i integrationsprojekt som ofta är viktiga vid ett införandet av ett modernt affärssystem.

– För mig är kundfokus avgörande. Att kunna föra en nära dialog med kunden om deras verksamhet och tillsammans komma fram till hur verksamheten ska utvecklas och stödjas av ett modern system driver mig. Det går inte att komma ifrån att kunden är den som har bäst förståelse för den egna verksamheten.

Varför blev det Staria?
– Jag har sedan tidigare arbetat med personal som idag jobbar på Staria som jag har stor respekt för. Självklart påverkade det mitt beslut, men det känns också spännande att få vara med och utveckla Starias verksamhet i Sverige.

– Det känns tryggt att arbeta för ett finskt företag. De är ofta välskötta och det har tydligt framgått att Staria är byggt på en stabil grund. Det finns såväl djup som bred kunskap om NetSuite och det ger oss en trygghet när vi utvecklar den svenska verksamheten.

Hur kommer det sig att det blev NetSuite för din del?
– Jag såg det som en intressant möjlighet att börja jobba med NetSuite när den möjligheten dök upp för ett par år sedan. Styrkan med ett molnbaserat system blir uppenbar när man tidigare arbetat med mer traditionella system.

Varför är NetSuite så intressant för moderna tillväxtföretag?
– Det finns många goda skäl att välja NetSuite. Idag upplever vi väldigt snabba förändringar på marknaden och företag inser hur viktigt det är att kunna anpassa verksamheten snabbt. Där kommer NetSuites fördelar väl till pass.

– Som projektledare är det viktigt att snabbt få igång kunder och sedan kunna utveckla systemet i takt med att verksamheten utvecklas. NetSuite är byggt för det i grunden. Det gör det också lättare att hantera den utmaning som många tror att det är när ett företag ska byta till ett nytt affärssystem.