Henna Plit tillträder rollen som Chief Financial Officer på Staria. Henna börjar den 7 februari 2023. Hon rapporterar till Starias VD och är en del av Starias ledningsgrupp.

I rollen ansvarar Henna för Starias finansteam, dess verksamhet och utveckling. Henna kommer att arbeta nära affärsfunktionerna för att stödja Starias tillväxt.

"Staria erbjuder tjänster till ekonomichefer och CFO:s, så det är särskilt viktigt att vårt egna finansteam är i världsklass och ett riktmärke för alla andra tillväxtföretag. Jag är helt övertygad om att Henna är rätt val för denna utmanande roll. Vi välkomnar varmt Henna till teamet!"

- Artti Aurasmaa, CEO, Staria

Henna har nästan 25 års erfarenhet av olika ekonomifunktioner inom olika branscher och i olika ägarstrukturer – främst som Business Controller och CFO. I sin senaste roll var Henna CFO för Attendo Finland och ansvarade för och utvecklade ekonomi-, fastighets- och inköpsfunktionerna i det snabbt växande företaget. Henna har ansvarat för olika ekonomisystemprojekt och förändringar i arbetssätt i flera företag, allt från ekonomiska ERP-projekt till BI- och Planeringssystem. Implementering av servicecenter och utveckling av processer har också varit en del av arbetet genom åren. Under sin långa karriär har hon även fått erfarenhet av olika fusioner och förvärv (M&As) – i olika branscher och med ett högt tempo. De senaste 10 åren av hennes karriär har varit fokuserade på att gå igenom olika ändringar inom den finansiella organisationen och affärsverksamheten.

"Starkt växande och internationaliserande företag har sina egna utmaningar när de expanderar sin verksamhet. Staria har expertis och skalbara verktyg för att möta denna utmaning - att hjälpa företag att ta sig till nästa nivå. Det faktum att vi är involverade i att hantera finansiella tjänster hos tillväxtföretag i mer än 40 länder är verkligen fantastiskt."

- Henna Plit, CFO, Staria

"Jag ser mig själv som någon som kan göra många olika saker inom finans, någon vars hjärta klappar passionerat för att stötta och utveckla verksamheter tillsammans med människor. Man kan inte få mycket gjort ensam, men tillsammans kan man få gjort mer. Ledarskap och coachning av teamet är väldigt viktigt till mig, så att alla kan göra sitt bästa och lyckas i sin roll."

Henna beskriver sig själv som att hon kombinerar en analytisk natur med ett innovativt och produktivt förhållningssätt. Ett sätt att beskriva henne skulle vara: "Seriös, men inte utan humor".

"Jag är väldigt exalterad över och motiverad till att bli en del av i Staria-familjen. De samtal jag har haft med de olika parterna har varit väldigt energigivande. Jag ser många möjligheter i väl fungerande och effektiva processer, men också inom området business intelligence. Inte bara i teknikmässigt, utan också i hur att "leda med data" förs in i företagets kultur. I slutändan underlättar business intelligence arbetet för oss alla och ökar förståelsen – när gissningar blir till faktisk data för att stödja beslutsfattande. Men mest av allt ser jag på kort sikt fram emot att lära känna Starians och höra hur varje person bidrar till att stödja företags tillväxtresor – tillväxt utan gränser."

Mer information:

Artti Aurasmaa
VD på Staria
artti.aurasmaa@staria.com
+358 45 186 1775

Henna Plit
CFO, Staria
henna.plit@staria.com