Internationella ekonomitjänster

Satu Kuokkanen från Staria berättar mer om hur den internationella ONE STOP-tjänsten föddes och vilken riktning tjänsten kommer att ta i framtiden.

Starias unika internationella ONE STOP-koncept för ekonomitjänster används redan av kunder i 10 europeiska länder. 10 länder är en lysande prestation, men Satu Kuokkanen, som leder och utvecklar verksamheten inom Starias internationella tjänster, berättar att resan bara har börjat.

Det är enkelt att förstå att resan bara börjat om man tittar på tillväxttakten. Under ett år har tjänsten utvidgats från två till tio länder! Vad är hemligheten bakom tillväxten och var befinner sig tjänsten om ett år? Läs intervjun med Satu nedan.

Vart kom idén ifrån och hur började resan kring de internationella ONE STOP tjänsten?

Under åren har jag fört dialog men väldigt många ekonomichefer och en gemensam utmaning alla verkar ha med förvaltningen av ekonomin är det faktum att det alltid blir ett virrvarr av olika bokföringsbyråer och system. I samband med detta kom vi i kontakt med NetSuites molnbaserade ERP-system och fick en idé: med hjälp av det här systemet kan vi skapa en servicemodell där ett team kan sköta ekonomiförvaltningen i alla länder. På så sätt får vi kontroll över kundernas ekonomi och  ekonomidirektörerna kan känna sig lugna.

I vilka länder är Starias internationella ekonomitjänster tillgängliga för tillfället?

Förutom länderna i Norra Europa (Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland) har Staria också verksamhet i Frankrike, Holland, Polen, Storbritannien och Tyskland. Länderna blir hela tiden fler då vi växer efter kundernas behov.

Har något land varit särskilt lätt eller svårt?

I många länder är det relativt enkelt, i frankrike har det varit en större utmaning. Det beror på att man i ganska hög grad fortfarande är bunden till en pappersvärld.

Har ni redan nu i början av året siktet inställt på nya länder?

Ja, nästa år startar vi verksamhet i två nya länder per kvartal. De första på listan är Schweiz och Österrike.

Varför är ONE STOP-tjänsten så populär och för vem lämpar den sig?

Tjänstens popularitet grundar sig på lätthanterligheten och sakkunskapen. Via tjänsten kan företaget styra enheter i hela Europa med hjälp av den s.k. one stop-taktiken. Kunden behöver då endast ett telefonnummer, oavsett om det handlar om till exempel beskattning i Frankrike eller fakturering i Norge.

Tillväxtföretag som genomgår en kraftig internationalisering och har dotterföretag utomlands har särskilt stor nytta av tjänsten. Med hjälp av tjänsten har företagen kunnat slippa ett tiotals bokföringspartner från olika delar av Europa. De har också blivit snabbare på att agera i olika situationer, då ekonomiska data ständigt är tillgängliga i realtid.