Staria, ett ERP och bokföringsföretag, har blivit den ledande leverantören av det amerikanska NetSuite Cloud ERP-systemet i Norden. Som ett resultat av samarbetsavtalet som tecknades med NetSuite Inc. 2017 är Staria den enda partnern inom NetSuite globala partnernätverk som tjänar som den enda samarbetspartnern inom NetSuites globala partnernätverk för alla nordiska samt baltiska länder.

NetSuite är världens ledande molnbaserade ERP-lösning och har redan över 26 000 företagskunder världen över. Många pionjärer inom sina respektive områden, som Spotify, Airbnb och HubSpot återfinns bland de många användarna.

NetSuite, som anslöt sig till Oracle-familjen i 2016, har investerat stort i dess produktutveckling. I år 2017 annonserade NetSuite att de satsar särskilt på utvecklingen av företagslösningar för de nordiska länderna, arbetet omfattar även lokaliserade språkversioner av användargränssnittet. Målet med utvecklingsarbetet är också att expandera bolagets verksamhet till nya regioner. Alla partners har en viktigt roll i detta arbete.

Staria, som har tilldelats fem gånger NetSuite 5-Star Partner Award tillhör även SuiteCloud Developer Network som erbjuder lokaliserad SuiteApp-lösningar för Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ungern. Notera att de nordiska lokalisationerna (Finland, Sverige, Norge och Danmark) administreras av NetSuite. För att få mer information, var god kontakta din kontaktperson för NetSuite.

Staria’s uppdrag är att hjälpa 1,000 tillväxtföretag nå den globala marknaden

Staria har vuxit ca 30% under de senaste åren. Företagets verksamhet styrs mycket utifrån dess uppdrag att hjälpa tillväxtföretag nå den globala marknaden.

“Vi vill erbjuda nystartade företag de bästa förutsättningarna för deras affärsverksamheter att nå framgång, även utanför de egna landsgränserna. För att underlätta vardagen för tillväxtföretag erbjuder vi också internationella redovisningstjänster i 40 länder,” säger Juha Tommila, VD, Staria.

Expansionen ger kunderna tillgång till affärsplattforms-expertis i världsklass, men även internationella ekonomi- och lönetjänster som uppfyller olika nationella krav. Allt från samma leverantör. Detta ger kunderna möjlighet till en snabb, agil och kostnadseffektiv tillväxt även internationellt - krav som ofta ställs på snabbväxande företag.

Staria har gjort över 200 NetSuite-projekt och över 120 implementeringar. Starias kunder inkluderar: Wolt, RELEX, Management Events, Smartum, Supercell, Dovre Group och Disruptive Technologies (NOR).

För mer information:
Juha Tommila, VD, Staria
juha.tommila@staria.com / +358 40 8609 400

 

* Artikel publicerades först den 11 september 2017. Senaste uppdatering den 26 juli 2021.