Staria har meddelat att DSI, som utsetts till ”NetSuite SuiteCloud Partner of the year 2019”, har bildat en allians med Staria, som i sin tur är ”NetSuite Solution Provider Partner of the year 2019, EMEA”.

Samarbetet innebär att Staria kan utöka sitt NetSuite-erbjudande med DSI:s Cloud Inventory® och mobile first-lösningar för leveranskedjan. Alliansen är DSI:s första i Norden och är en i ledet på bolagets resa mot att utöka verksamheten inom EMEA.

Juha Tommila, Staria’s VD förklarar: ”Partnersamarbetet med DSI är en strategisk allians för att Staria ska kunna tillhandahålla de lösningar som visats vara allra bäst för våra kunder i hela Norden.”

Starias tillväxt och framgångar som trefaldig NetSuite 5-Star-partner och NetSuite gold partner uppmärksammandes.

“Vårt samarbete med Staria gör det möjligt för oss att fortsätta expandera inom nya områden.” säger Mark Goode, Direktör och VD, DSI. “Det är viktigt att våra partners som vi tar ombord är kapabla till att hålla samma tempo med våra tillväxtnivåer och leverera våra mjukvarulösningar.

DSI
DSI är den digitala distributionskedjan som erbjuder moln inventering och mobile -first  distributionskedja-lösningar för digital ekonomi. Besök www.dsiglobal.com för mer information.

Staria
Staria är ett företag som tillhandahåller informationssystem och ekonomitjänster. Vårt uppdrag är att erbjuda de effektivaste tjänsterna och verktygen för moderna företag. De tjänster som Staria erbjuder består av lokala och internationella lösningar för informationssystem, ekonomi, HR och löner samt experttjänster och programvara med robotteknik (Robotic Process Automation).