STOCKHOLM 22 mars 2023: Staria fortsätter sin internationella tillväxtresa. Genom förvärvet av Suitespot stärks Starias NetSuite-team vilket gör det möjligt för företaget att bättre möta kundernas behov i Europa och internationellt.

Staria Oyj förvärvar Suitespot AB, ett svenskt informations- och tjänsteföretag som specialiserar sig på affärsplattformen Oracle NetSuite. Staria grundades år 2003 och har varit tjänsteleverantör av NetSuite-lösningen i 10 år. För att stöda internationella tillväxtföretag erbjuder Staria globala redovisnings- och lönetjänster i över 40 länder med en unik ”one-stop”-affärsmodell. I kärnan av Starias affärsmodell finns en hög kundnöjdhet och en utmärkt medarbetarupplevelse. Suitespot grundades år 2018 och har i snabb takt vuxit till att bli den ledande NetSuite-partnern i Sverige. Förvärvet kommer att komplettera Starias befintliga NetSuite-tjänster och strategi.

"Vi är glada över att inleda vår gemensamma tillväxtresa med Suitespot för att stärka vår förmåga att erbjuda högkvalitativa och omfattande NetSuite-tjänster i Europa. Båda företagen har ett gemensamt tillväxttänk och vill erbjuda en framtidssäkrad plattform som möjliggör tillväxt utan gränser. Flera välkända unicorn-företag, som exempelvis Wolt och RELEX Solutions, har valt oss för att hjälpa dem att navigera genom den stökiga tillväxtfasen."

- Artti Aurasmaa, VD för Staria

Suitespot hjälper företag att effektivisera och automatisera processer genom NetSuite, som är världens ledande molnbaserade affärsplattform med över 33 000 globala kunder. Genom förvärvet kommer Starias position som Europas ledande NetSuite-leverantör att stärkas ytterligare.

Till följd av förvärvet kommer hela Suitespots personal att gå över till Staria. Företaget har 40 medarbetare och kontor i fem städer i Sverige.

"Vi är otroligt glada över att slå oss samman med Staria. Det bredare serviceutbudet, som inkluderar bland annat globala redovisningstjänster och NetSuite SuiteApps, kommer att vara till stor nytta för vår nuvarande kundbas. Våra gemensamma tillväxtplaner är mycket ambitiösa, och genom samarbetet kommer vi att kunna växa ännu mer på en större skala."

- Carl Johan Ahlsell, VD för Suitespot AB

Staria har uppnått betydande internationell tillväxt

Starias organiska tillväxttakt har legat på cirka 30 % per år och genom förvärvet förväntar sig företaget att nå nya rekord med accelererad tillväxt i Norden. Enligt Starias strategi kommer majoriteten av deras framtida tillväxt att komma från utlandet och inte från Finland.

"Staria är navigatorn för tillväxt för våra kunder. Med detta förvärvet är vi stolta över att kunna meddela att vårt team nu består av över 300 NetSuite-experter redo att erbjuda internationella kunder en förstklassig kundupplevelse - både lokalt och globalt", säger Aurasmaa.

Mer information:

Artti Aurasmaa
VD | Staria Oyj
artti.aurasmaa@staria.com
+358 45 186 1775

Carl Johan Ahlsell
VD | Suitespot AB
carl.johan.ahlsell@suitespot.se
+46 702 63 11 45

Staria hjälper företag att utvecklas till superstjärnor på internationell nivå. Vi erbjuder internationella finansiella tjänster i över 40 länder med en unik ”one-stop”-affärsmodell. Staria har stark expertis inom teknikbaserad tillväxt – vi är den ledande NetSuite-partnern i Europa. Flera av de mest framgångsrika tillväxtföretagen i Europa förlitar sig på Starias tjänster.

Suitespot AB är ett svenskt informations- och tjänsteföretag som är specialiserat på Oracle NetSuite-affärsplattformen. Företaget grundades år 2018 och har i snabb takt vuxit till att bli den ledande NetSuite-partnern i Sverige.