Staria and Visionbay Solutions Oy

På bilden från vänster: Lauri Vornanen (Sales Director & Partner, Visionbay), Artti Aurasmaa (CEO, Staria), Simo Vesterinen (CEO & Partner, Visionbay), Noora Vesterinen (Operations Director & Partner, Visionbay) och Jani Jääskeläinen (CTO, Staria).

Staria Oyj köper Visionbay Solutions Oy för att kunna erbjuda ännu starkare Business Intelligence-tjänster globalt

HELSINGFORS 4 oktober 2022: Staria Oyj fortsätter på sin tillväxtbana. Företagsförvärvet som genomfördes i september stärker Staria Oyjs teknikteam så att företaget på ett ännu bättre sätt kan tillgodose kundernas Business Intelligence-behov både i Finland och internationellt. Hela Visionbay Solutions Oy:s team på 15 personer kommer genom förvärvet att gå över till Staria.

Staria Oyj, ett företag som är känt i Finland som en innovatör inom ekonomiadministrativa processer, köper Visionbay Solutions Oy, ett programvaru- och tjänsteföretag med fokus på Business Intelligence-tjänster. Staria som grundades 2003 erbjuder internationella informationssystem, redovisnings-, HR- och lönetjänster samt robotteknik (RPA). Förvärvet kommer att komplettera Starias tjänste- och strategiutbud.

"Staria fungerar som en ledstjärna för våra kunders tillväxt, och jag kan se hur BI-lösningarna som Visionbay erbjuder kommer att fungera som en kompass i detta koncept. Staria fokuserar på produktion av heltäckande finanstjänster av hög kvalitet. Genom förvärvet möjliggör vi också ett bredare utbud av tjänster till befintliga Visionbay-kunder."

- Artti Aurasmaa, CEO, Staria Oyj

Starias tjänster bygger på modern teknik, såsom den molnbaserade Oracle NetSuite-affärsplattformen, automation, robotteknik och artificiell intelligens. Starias nuvarande Business Intelligence-tjänster har lockat stort intresse och ses därför som ett viktigt strategiskt fokusområde som företaget vill investera i. Tjänsterna gör det möjligt att använda data som en central del av företagens ekonomistyrningsplanering och rapportering. Förvärvet kommer att utöka Starias expertpool avsevärt inom detta område.

Visionbay Solutions Oy grundades 2014 och dess omsättning under räkenskapsperioden 2021 var 1,3 miljoner euro. Bolaget gör betydande investeringar i produktutveckling och den löpande tjänsteverksamheten. I och med förvärvet kommer hela personalstyrkan att gå över till Staria.

"Att bedriva affärsverksamhet i en snabbt föränderlig värld kräver kontinuerlig kunskap om företagets situation, och varje medarbetare måste bidra till företagets framgångar. Därför har vår vision alltid varit att möjliggöra en meningsfull dataanvändning på alla nivåer i en organisation, i rapporterings-, prognos- och planeringssyfte. Det känns fantastiskt att kunna tillhandahålla dessa tjänster till Starias nuvarande och framtida kunder, även internationellt."

- Simo Vesterinen, CEO, Visionbay Solutions Oy
Simo kommer att ansvara för BI-lösningens tekniska produktutveckling i framtiden.

Med siktet inställt på stark internationell tillväxt

Starias långsiktiga mål är tre gånger högre nettoomsättning. Bland företagets kunder finns både finska och internationella tillväxtföretag. Det mesta av den framtida tillväxten förväntas komma från länder utanför Finland.

Starias internationella redovisningstjänster använder Oracle NetSuite-plattformen. Med detta unika tjänstekoncept kan Staria erbjuda finansiella tjänster till mer än 40 länder. Det är det enda företaget i Europa som erbjuder så omfattande internationella ekonomihanterings- och affärssystemstjänster.

“Visionbays BI-lösning gör det möjligt för oss att utveckla Starias tjänster från ekonomihanteringstjänster till värdeskapande tjänster för finansiell vägledning. Den möjliggör flexibel prognostisering och rapportering till grund för förstklassiga beslutsprocesser. Staria är redan den NetSuite-partner som har flest utmärkelser i Norden och med denna förstärkning kommer vi att kunna erbjuda bredare och bättre tjänster till olika kundföretag även på en internationell marknad."

- Jani Jääskeläinen, CTO, Staria Oyj

Ytterligare information:

Artti Aurasmaa
CEO | Staria Oyj
artti.aurasmaa@staria.com
+358 45 186 1775

Jani Jääskeläinen
CTO | Staria Oyj
jani.jaaskelainen@staria.com
+358 40 502 8790

Simo Vesterinen
CEO & Partner | Visionbay Solutions Oy
Head of Development, BI & Planning | Staria Oyj
simo.vesterinen@visionbay.fi
+358 40 637 3314

Staria är ett informationssystem- och finanstjänsteföretag med affärsidén att förse kunderna med de mest effektiva tjänsterna och verktygen för modern affärsverksamhet. Starias tjänster inbegriper lokala och internationella informationssystem, ekonomi-, HR- och lönelösningar, samt professionella tjänster och robotteknik.

Visionbay Solutions är ett programvaru- och tjänsteföretag med fokus på Business Intelligence-tjänster. Det är det första finska företaget som erbjuder ett tjänstepaket som täcker kundens hela BI-process, användning och livscykel i en nyckelfärdig leverans.