Starias omsättning för första kvartalet var upp med 35% jämfört med första kvartalet år 2018. Denna organiska tillväxt resulterade i omsättning på 4,2 miljon euro för kvartalet. Rörelsevinsten växte snabbare än omsättningen och var 0,4 miljoner euro. Den ökade automatiseringen möjliggör att lönsanheten ökar snabbare än omsättningen. Företaget estimerar omsättningen att öka med ungefär 30% och nå ungefär 17 miljoner euro år 2019. År 2018 var omsättningen 13,2 miljoner euro med tillväxt på över 20%. Läs mer på den förra publiserade rapporten.

Den största tillväxten för Staria kommer från de internationella ekonomitjänsterna ONE STOP®, som erbjuder ett nytt och lätt sätt för multinationella företag att hantera sin ekonomi – allt från en partner. Staria har tjänsten redan till 25 länder. Staria är det enda bolaget i Europa som kan erbjuda så här omfattande internationella ekonomi- och affärssystemtjänster. Starias ONE STOP® -koncept är speciellt för internationella tillväxtbolag.

Staria är bland de snabbast växande bolag på branschen. Bokföringsbyråernas tillväxt är i snitt ungefär 10% årligen.

”Vi har ett mycket bra år på gång och alla affärsverksamheter fortsätter att växa tack vare Starias fantastiska medarbetare. Våra satsningar på internationell tillväxt samt automation har visat sig vara korrekta beslut. Våra kunder är tillväxthungriga och vi kan fungera som en tillväxtstödjande partner genom våra enhetliga tjänstekoncept samt systemlösningar,” säger Juha Tommila, VD för Staria.

Mer information:

Juha Tommila
Verkställande direktör, Staria AB
juha.tommila@staria.com
+358 40 860 9400

Mikko Saari
Styrelseordförande, Staria AB
mikko.saari@staria.com
+358 40 071 4457

Staria AB är ett företag som tillhandahåller informationssystem och ekonomitjänster. Vårt uppdrag är att erbjuda de effektivaste tjänsterna och verktygen för moderna företag. De tjänster som Staria erbjuder består av lokala och internationella lösningar för informationssystem, ekonomi, HR och löner samt experttjänster och programvara med robotteknik (Robotic Process Automation). Staria är också den NetSuite-partner som har fått flest internationella priser. Företaget grundades år 2003 och är helägt av personalen.