Project Description

Guide

4 tydliga tecken på att ni håller på att växa ur ert affärssystem

Guide: 4 tydliga tecken på att ni håller på att växa ur ert affärssystem

En stor majoritet av svenska företag använder sig av något typ av affärssystem. Hos mindre och medelstora tillväxtbolag är systemen av relativt enkel karaktär. Det är smidigt att använda och har grundläggande funktioner till ett lågt pris.

Men i takt med att bolaget växer och förändras så uppstår begränsningar. Många tror att det bara är att bygga vidare med funktionalitet i samband med att företagets omsättning ökar. Men tillväxt ställer extremt stora krav på affärssystem och det gäller att möta dessa nya behov - innan de ens uppstår.

Vi har identifierat fyra tecken på att ditt affärssystem börjar bli för litet. Om du känner igen två eller flera av dessa tecken kan det vara dags att börja se över vilken typ av system som verksamheten verkligen har behov för.

4 tecken på att ni håller på att växa ur ert affärssystem är:

  • Utmaningar med att hantera koncernredovisning
  • Ökade krav på interna rapporter
  • Kostnaden för att skapa och underhålla anpassningar ökar
  • Utmaningar med att hantera internationella lagar och regler

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret

En stor majoritet av svenska företag använder sig av något typ av affärssystem. Hos mindre och medelstora tillväxtbolag är systemen av relativt enkel karaktär. Det är smidigt att använda och har grundläggande funktioner till ett lågt pris.

Men i takt med att bolaget växer och förändras så uppstår begränsningar. Många tror att det bara är att bygga vidare med funktionalitet i samband med att företagets omsättning ökar. Men tillväxt ställer extremt stora krav på affärssystem och det gäller att möta dessa nya behov - innan de ens uppstår.

Vi har identifierat fyra tecken på att ditt affärssystem börjar bli för litet. Om du känner igen två eller flera av dessa tecken kan det vara dags att börja se över vilken typ av system som verksamheten verkligen har behov för.

4 tecken på att ni håller på att växa ur ert affärssystem är:

  • Utmaningar med att hantera koncernredovisning
  • Ökade krav på interna rapporter
  • Kostnaden för att skapa och underhålla anpassningar ökar
  • Utmaningar med att hantera internationella lagar och regler

Ladda ned guide