Project Description

Guide

Ekonomins framtid ligger i Ekonomichefens händer

Guide: The future of finance is in the CFO’s hands

En ekonomichefs jobb är inte lätt. I vår moderna värld måste ekonomichefer ständigt möta nya utmaningar och navigera en roll som ständigt förändras. De varit ansvariga för att guida sina organisationer genom både bättre och sämre tider, samtidigt som de på senare tid hanterat följande fyra områden: Covid-19s påverkan på ekonomin, ändringar i regelverk, artificiell intelligens och blockkedjor.

Samtidigt som man hanterar dessa områden måste företagets finansiella organisation också sköta sina ”traditionella” ansvarsområden. För att lyckas behöver ekonomichefen ha en tydlig vision och teknologi till hands som kan hjälpa dem att navigera genom utmaningarna.

Den här guiden ger dig en inblick i en ekonomichefs arbetsdag och inkluderar följande kapitel: (guiden är på engelska).

 1. The CFO’s Role Is Always Changing
 2. Introducing Self-Driving Software
 3. Smart CFOs are Using Blockchain
 4. How Can CFOs Be Strategic While Delivering on Traditional Responsibilities?
 5. But They’ve Got to Do Their Real Job, Too
 6. NetSuite’s Strategic CFO Hall of Fame
 7. The Backbone of Success

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret

En ekonomichefs jobb är inte lätt. I vår moderna värld måste ekonomichefer ständigt möta nya utmaningar och navigera en roll som ständigt förändras. De varit ansvariga för att guida sina organisationer genom både bättre och sämre tider, samtidigt som de på senare tid hanterat följande fyra områden: Covid-19s påverkan på ekonomin, ändringar i regelverk, artificiell intelligens och blockkedjor.

Samtidigt som man hanterar dessa områden måste företagets finansiella organisation också sköta sina ”traditionella” ansvarsområden. För att lyckas behöver ekonomichefen ha en tydlig vision och teknologi till hands som kan hjälpa dem att navigera genom utmaningarna.

Den här guiden ger dig en inblick i en ekonomichefs arbetsdag och inkluderar följande kapitel: (guiden är på engelska).

 1. The CFO’s Role Is Always Changing
 2. Introducing Self-Driving Software
 3. Smart CFOs are Using Blockchain
 4. How Can CFOs Be Strategic While Delivering on Traditional Responsibilities?
 5. But They’ve Got to Do Their Real Job, Too
 6. NetSuite’s Strategic CFO Hall of Fame
 7. The Backbone of Success

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret