Project Description

Checklista

14 tips för en framgångsrik

ERP-implementering

ERP Checklista

Checklista: 14 tips för en framgångsrik ERP-implementering

Den här checklistan innehåller de viktigaste faktorerna för en framgångsrik ERP-implementering:

  • Vad bör beaktas i kartläggningsfasen?
  • Vad krävs för att offertfasen ska lyckas?
  • Vilka är de viktigaste sakerna att beakta under projektfasen?
  • Hur ska underhåll och vidareutveckling beaktas?
  • Hur säkerställa att systemet implementeras effektivt i organisationen?

Fyll i formuläret för att få checklistan:

ERP Checklista

Hur lyckas med en ERP-implementering - en checklista med 14 tips

Att ta i bruk ett affärssystem eller en ERP-lösning är ett betydande projekt och beslutet att implementera har ofta fattats av olika orsaker och med olika motiveringar.
Syftet med projektet kan vara att effektivisera organisationen eller processerna, öka kostnadseffektiviteten, få de mest moderna metoderna in i organisationen eller till exempel öka kundnöjdheten. Oavsett orsaken, krävs en noggrann analys av organisationens verksamhet och nuvarande processer för att säkra en framgångsrik ERP-implementering. Framgången ställer också krav på förändringshantering för att säkerställa att nya arbetssätt och processer implementeras permanent i organisationen.

Den här checklistan innehåller de viktigaste faktorerna för en framgångsrik ERP-implementering:

  • Vad bör beaktas i kartläggningsfasen?
  • Vad krävs för att offertfasen ska lyckas?
  • Vilka är de viktigaste sakerna att beakta under projektfasen?
  • Hur ska underhåll och vidareutveckling beaktas?
  • Hur säkerställa att systemet implementeras effektivt i organisationen?

Fyll i formuläret för att få checklistan.

Ladda ned checklistan