Project Description

Guide

7 steg som företag ska ta när marknaderna börjar vända uppåt i samband med COVID-19

Guide: 7 actions businesses should take now

Under våren var det stora diskussionsämnet hur företag upprätthåller verksamheten under en pandemi och undantagstillstånd. Nu står företag inför att marknaderna börjar vända. Hur förbereder man sig för att hantera det nya läget effektivt. 

Med noggranna förberedelser kan företag säkerställa att inga kritiska åtgärder missas. Ladda ner guiden som är framtagen av Oracle NetSuite så kommer du och ditt företag att få en tydlig checklista att följa som innehåller: 

  • Bedömning av affärsmodell: hur man identifierar funktionella och dysfunktionella verksamhetsområden. 
  • Finansiell revision: kassaflödeshantering är alltid viktigt men i den nuvarande situationen betonas dess betydelse ytterligare. 
  • Hälsa och säkerhet: krisen kräver noggrann undersökning av hälsa, säkerhet och juridiska frågor när människor återvänder till jobbet och interaktioner med kunder, leverantörer och partners börjar återgå till det normala. 
  • Upprätthålla kundrelationer: att hantera och behålla befintliga kundrelationer kan vara den bästa inkomstkällan för ditt företag, så det är värt att fokusera på. 

Med hjälp av denna guide garanterar du en bättre utgångspunkt för ditt företag när marknaden vänder. Denna guide är skriven på engelska.

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret

Under våren var det stora diskussionsämnet hur företag upprätthåller verksamheten under en pandemi och undantagstillstånd. Nu står företag inför att marknaderna börjar vända. Hur förbereder man sig för att hantera det nya läget effektivt. 

Med noggranna förberedelser kan företag säkerställa att inga kritiska åtgärder missas. Ladda ner guiden som är framtagen av Oracle NetSuite så kommer du och ditt företag att få en tydlig checklista att följa som innehåller: 

  • Bedömning av affärsmodell: hur man identifierar funktionella och dysfunktionella verksamhetsområden. 
  • Finansiell revision: kassaflödeshantering är alltid viktigt men i den nuvarande situationen betonas dess betydelse ytterligare. 
  • Hälsa och säkerhet: krisen kräver noggrann undersökning av hälsa, säkerhet och juridiska frågor när människor återvänder till jobbet och interaktioner med kunder, leverantörer och partners börjar återgå till det normala. 
  • Upprätthålla kundrelationer: att hantera och behålla befintliga kundrelationer kan vara den bästa inkomstkällan för ditt företag, så det är värt att fokusera på. 

Med hjälp av denna guide garanterar du en bättre utgångspunkt för ditt företag när marknaden vänder. 

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret