Project Description

Guide

Ledning av företag i osäkra tider

Guide: Managing business uncertainty

Att leda ett företag osäkra tider och under rådande omständigheter kräver en analytisk förmåga med betoning på synlighet, kontroll och snabbhet. Att noggrant hålla reda på företagets finansiella läge. Lyssna på de anställda, aktieägarna och andra intressenter. Vara så ärlig och transparent som möjligt.

Alla företag drabbas dock olika. I denna guide presenterar vi ett ramverk åt ledare vars företag fortfarande är konkurrenskraftiga men som förstår att de måste genomföra ordentliga förändringar för att de ska vara lönsamma i det långa loppet.

Ladda ner guiden som är framtagen av Oracle NetSuite så kommer du och ditt företag att få en tydlig checklista att följa:

  • Synlighet, kontroll och snabbhet i osäkra tider
  • Pandemisk scenarioplanering
  • Checklistor som håller ditt företag steget före konkurrensen

Fyll i formuläret för att få guiden som tar upp olika scenarios och beskriver vad företag normalt sätt gör för att undvika problem osäkra tider samt de fördelar och nackdelar som finns med olika lösningar.

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret

Att leda ett företag osäkra tider och under rådande omständigheter kräver en analytisk förmåga med betoning på synlighet, kontroll och snabbhet. Att noggrant hålla reda på företagets finansiella läge. Lyssna på de anställda, aktieägarna och andra intressenter. Vara så ärlig och transparent som möjligt.

Alla företag drabbas dock olika. I denna guide presenterar vi ett ramverk åt ledare vars företag fortfarande är konkurrenskraftiga men som förstår att de måste genomföra ordentliga förändringar för att de ska vara lönsamma i det långa loppet.

Ladda ner guiden som är framtagen av Oracle NetSuite så kommer du och ditt företag att få en tydlig checklista att följa:

  • Synlighet, kontroll och snabbhet i osäkra tider
  • Pandemisk scenarioplanering
  • Checklistor som håller ditt företag steget före konkurrensen

Fyll i formuläret för att få guiden som tar upp olika scenarios och beskriver vad företag normalt sätt gör för att undvika problem osäkra tider samt de fördelar och nackdelar som finns med olika lösningar.

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret