Project Description

Aurajoki

Business Intelligence ökade transparensen på Aurajoki

Aurajoki grundades 1967 och är ett företag som specialiserar sig på metallbeläggningslösningar, industritjänster och konstruktionsstål. Företagets omsättning är cirka 28 miljoner euro med 170 anställda. Aurajoki Groups fabriker finns i Aura, Lievestuore, S:t Michel, Pirkkala, Saarijärvi och Åbo samt i Daugmale, Lettland.

Aurajoki Group och Visionbay Solutions inledde sitt partnerskap för driftsättningen av Business Intelligence-tjänsten i slutet av hösten 2020. Huubia-tjänsten implementerades för rapportering på några månader och företagsgruppens projektprognoser centraliserades i tjänsten i början av 2022.

För Aurajoki gör BI-tjänsten det möjligt att fatta datadrivna affärs- och ledningsbeslut samt genomföra relaterad processutveckling i hela koncernen. Visionbays Huubia-tjänst är nyckeln till lösningen. Det skapar en databas för att förbättra verksamheten i koncernen och en grund för lönsam tillväxt. Uppföljning av produktionsindikatorer ingår också i rapporteringen.

”Alla nivåer i organisationen har blivit mer medvetna om sin egen verksamhet. Möjligheten till att förutsäga resultatet kommer också att förbättras när budgeten kan jämföras med den senaste prognosen, konstaterar Katja Ahti, CFO för Aurajoki Group.

Rapportering med Huubia ger siffror och genuin kunskap

När Katja Ahti började arbeta som ekonomi- och administrativ chef 2020 fick hon en förfrågan från ledningen om att utveckla koncernens rapportering. Excel-baserad rapportering tar mycket tid och det blev en onödigt lång fördröjning innan affärsresultaten var tillgängliga. Affärstransparens var också en utmaning.

”Till exempel är rörliga kostnader en stor kostnad för oss, men rapportsiffror i Excel tillåter inte en djupare analys av varför det är så. Det är ganska svårt att få resultat när man inte kan se varifrån varje siffra kommer. Med Huubia kan vi se konto- och kvittonivån och ingen behöver be oss på ekonomiavdelningen om denna informationen separat”, beskriver Katja Ahti.

Hon uppger att Huubia har gjort rapporteringen rejält tydligare och snabbare.

”Tidigare var rapporterna tillgängliga tidigast i mitten av följande månad. Ju snabbare informationen är tillgänglig, desto mer värdefull är den eftersom det finns tid att reagera. Detta frigör också 2–3 arbetsdagar från oss på ekonomiavdelningen eftersom vi inte längre överför siffror till Excel och istället kan använda den tiden till att faktiskt analysera resultaten.”

Små steg, stor påverkan

Aurajoki startade BI-processen med ett blankt blad. Det fanns många partners att välja mellan men diskussionerna med Visionbay gick smidigt från början.

"Vi märkte att de var kompetenta inom BI men också insiktsfulla om informationsbehoven för ledningsrapportering. Vi fick utmärkt respons under implementeringsprojektet när vi byggde upp vår koncernstruktur i Huubia, till exempel. Det var lätt att föra diskussioner med en partner som omedelbart förstår vad som diskuteras, varför något ska göras och vad vi vill.

Man förstod också direkt att det skulle finnas andra behov utöver grundläggande rapportering. Katja Ahtis råd är att ett BI-projekt inte behöver planeras ut helt från början. Det är bäst att utgå ifrån det behov som du först försöker tillgodose. Fördelarna är lättare att mäta i små detaljer och andra krav blir uppenbara efter implementeringen.

”Visionbays servicemodell fungerar bra eftersom elementen i systemet kompletteras utefter kundens behov, vilket förhindrar att projektet blir för stort och svårt att hantera. Eftersom vi saknade erfarenhet av finansiella BI-system kunde vi initialt inte ens veta vad vi behövde eller hur vi skulle kunna uppnå det. Nu anpassas lösningen efter våra behov.”

Men även om projektet genomförs snabbt, bör organisationer vara beredda på en hel del arbete framöver.

”Vi har gjort saker på ett visst sätt under väldigt lång tid. Att ändra de gamla vanorna var inte enkelt, och vår kontogruppering var till exempel inte helt logisk. Jobbet kom som en överraskning för oss, men det var något som vi borde ha förbättrat så småningom. BI-projektet gjorde det nödvändigt för oss att inspektera vår egen verksamhetsmodell”, konstaterar Ahti.

Utökningar som energiövervakning har lagts till i Aurajokis Huubia-tjänst under hela projektet.

”Vi arbetar i en energiintensiv sektor. Det är viktigt för oss att veta vilka utgifter som är inblandade. Den data som Huubia samlat in kommer också att hjälpa oss att uppskatta energiförbrukningen och relaterade kostnader, även ur miljösynpunkt.

Utforska våra BI-lösningar >>>

Prediktiv projektledning

Av Aurajokis verksamhetslinjer är det bara stålbyggnadsverksamheten som genomförs fullt ut via projekt. Visionbay hade en specifik lösning för att förbättra hanteringen av denna.

”Hittills har rapporterna funnits tillgängliga, men bara i form av massiva listor på upp till femtio sidor. De saknade också budgetuppföljning. Projektrapporterna gör att vi i realtid kan se vilka utgifter och fakturor som är inblandade i ett projekt. Systemet visar utgifter per grupp och allt syns i förhållande till projektbudgeten. Tack vare detta kan vi se inkomst- och kassaflödesprognosen per projekt, vilket gör att vi kan se vart projektet är på väg.”

Stålbyggnadsverksamheten använder också en månatlig prognos, där projektledaren anger fakturerings- och kostnadsprognoser till Huubia månadsvis.

"Huubia erbjuder nu ett verktyg för projekt- och kundansvariga som gör projektledningen enklare", säger Ahti.

Huubia för att stödja strategiska mål

Aurajoki Group har varit nöjda med Huubias tillgänglighet, snabbhet och transparens. Tjänsten används av ett tjugotal personer. Dessa inkluderar personer som produktions-, marknadsförings- och försäljningschefer som arbetar på fabriker. Huubia används även av fakturorer och lönebiträden. Ledningen har tillgång till all information.

"Användningen av tjänsten har också utvecklat vår strategi för 'Responsible Partner', eftersom information är lätt tillgänglig för alla i realtid och vi vet exakt vad siffrorna består av. Det gör att vi kan erbjuda bättre tjänster även till våra partners”, säger Ahti.

"Vi kan se att Huubia har en betydande roll i vår grupps rapportering och för att uppnå våra strategiska mål."

Staria Oyj förvärvade Visionbay Solutions Oy den 30 september 2022. Läs mer i pressmeddelandet.

Aurajoki logo

Grundades
1967

Bransch
Metallbearbetning och beläggning

Våra tjänster
Huubia BI-lösning

Webbplats
https://www.aurajoki.fi/en/

Läs mer om våra BI-kunder

Frågor? Vi har svaren! Kontakta oss så vi hjälper dig.

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria


Ludwig Ekström

Business Development Manager

ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria

Ludwig Ekström
Business Development Manager
ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259