Project Description

Beneq

Beneq minskar på den manuella rapporteringen med Huubia

Beneq Oy är ett finskt företag grundat 2005 som designar och förbereder nanoteknikbaserade beläggningsanordningar för tillverkning av t.ex. solceller och flexibel elektronik, såsom OLED-lampor. Beneqs verksamhet stödjer hållbar utveckling genom materialeffektivitet, eftersom ALD-film kan förbättra produkternas livscykel och ålder avsevärt och endast en liten mängd ytbeläggningsmaterial krävs.

Smart rapportering och förbättrad budgetering

Beneq hade länge haft ett behov av att rapportera olika datakällor med en enda lösning. Företaget konkurrerar på globala marknader och har tidigare behövt göra manuellt arbete i Excel. Allt eftersom tiden gick och antalet system som användes för rapportering ökade, började folk längta efter en snabbare och mer exakt process.

Beneqs Business Analyst Timo Gröndahl uppger att han de senaste åren har testat olika BI-lösningar. Dessa lösningar verkade dock alltid sakna något. Huubia var den första lösningen att erbjuda tillräckligt smarta rapporteringsmöjligheter och alla nödvändiga tjänster i ett enda paket.

– Utmaningen var att få till en helhetslösning till ett rimligt pris. För oss räckte det inte att ta ut en rapport från ett enda system. Istället ville vi kombinera data från flera olika system och använda den för att skapa större värde för företagsledningen. Applikationen var tvungen att tillåta användare att kombinera data från ERP, CRM, samt redovisningssystemet.

En enda databas gör det möjligt att förena alla rapporteringsrelaterade begrepp

Vi ville också ha datamodellering och lagring som en tjänst, vilket skulle frigöra våra egna resurser. Vi ville också ha en miljö där vi kunde mata in budgetering och prognosdata. Gröndahl är särskilt nöjd med hur Huubia visar data från olika system på ett lättläst och begripligt sätt. Sättet på vilket de gemensamma begreppen förenas i rapporterna har också mottagits väl.

– Huubia tillåter förfining av data till en form som lätt kan användas av användaren. Begrepp relaterade till rapportering är också enhetliga. Ett vanligt problem fråga när man gör enskilda rapporter är att olika personer förstår begrepp som orderflöde på olika sätt. En enda databas tillåter oss att diskutera begrepp på samma sätt. Individer får till exempel inte längre inkludera variabler i ett orderflöde som man inte har kommit överens om.

Budgeteringen förbättrades också. I jämförelse med andra rapporteringslösningar var Gröndähl också nöjd med Huubias Planner-funktion, som möjliggör budgetering och prognosmodeller.

– Planner låter oss mata in data manuellt och jämföra dem med data på rapporter. En extra dimension i Huubia är att det även kan användas för andra applikationer än bara resultatrapportering.

Utforska våra BI-lösningar >>>

Huubia togs emot väl av sina användare

Beneq började använda Huubia hösten 2019. Även om implementeringen har framskridit jämnt en sektion i taget, har automatiseringen av rapporteringen gått bra på mindre än ett år. Gröndahl uppger att en av Beneqs affärsenheter redan har slutat med manuell veckorapportering helt. Enligt Gröndahl har användarna sett Huubia som en okomplicerad lösning.

"När man implementerar ny teknik är det viktigt att slutanvändarens första erfarenhet är positiv. Huubia blev mycket väl mottagen av sina användare."

Samarbetet med Visionbay har också löpt smidigt. Gröndahl anser att Visionbay är en lagom stor och smidig partner. Om de anställda på Beneq har haft några förbättringsförslag eller om det har kommit några meddelanden från Huubia har Visionbay varit snabba att agera.

"De reagerar snabbt på meddelanden. Svaret har nästan alltid kommit inom samma dag", säger Gröndahl med tacksamhet.

Staria Oyj förvärvade Visionbay Solutions Oy den 30 september 2022. Läs mer i pressmeddelandet.

Beneq logo

Grundades
2005

Våra tjänster
Huubia BI-lösning

Webbplats
https://beneq.com/en/

Läs mer om våra BI-kunder

Frågor? Vi har svaren! Kontakta oss så vi hjälper dig.

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria


Ludwig Ekström

Business Development Manager

ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria

Ludwig Ekström
Business Development Manager
ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259