Project Description

Bonalive

Bonalive Biomaterials - Benläkning med hjälp av NetSuite

Bonalive Biomaterials Oy är en ledande tillverkare av benimplantat. Företaget erbjuder tillförlitliga och innovativa biomaterialprodukter för behandling av kroniskt infekterade ben i Europa, Asien-Stillahavsområdet, Afrika och Sydamerika via ett återförsäljarnätverk samt genom direktförsäljning. Användningen av bioaktivt glas som är grunden för affärsverksamheten stöds av 20 års forskning och tiotals vetenskapliga artiklar.

Bonalive grundades i Åbo 2009 på den konkurrensutsatta marknaden för benimplantat. Det finns dock relativt få konkurrenter när det gäller bioaktivt glas, framför allt i Nordamerika, och Bonalive har blivit den ledande aktören under sina tio år i branschen. Cirka 90 procent av försäljningen sker utanför Finland. All produktion sker i Åbo och företaget är certifierat enligt ISO 13485:2016.

NetSuite som stöd när dotterbolagen blir fler

Projektchefen, Production Director, Heidi Rantala berättar om varför Bonalive valde NetSuite-plattformen som stöd för att leda verksamheten:

"Vi har vuxit snabbt under alla våra verksamhetsår. Manuell hantering i ekonomiadministrationen och verksamhetsstyrningen har blivit allt besvärligare. Vi utnyttjade ERP-baserad lagerhantering, lageruppföljning och fakturering, men vi använde inte något CRM-system."

I valet av affärssystemplattform var det också viktigt att få med CRM-egenskaper som en sömlös del i helheten. Dessutom var ett verktyg för produktionsplanering och möjlighet att ansluta dotterbolagen till samma system viktiga faktorer. För Bonalive är det viktigt att kunna inkludera alla dotterbolag i ett system med nödvändigt innehåll för ekonomiadministrationen, utan onödigt manuellt arbete.

"Tidigare fick vi bl.a. stämma av fakturor manuellt. Det har gått åt alldeles för mycket tid med att kopiera uppgifter från en tabell till en annan. Vi har samlat på oss mycket data men har hittills inte kunnat analysera och utnyttja informationen tillräckligt bra. Därför har det varit svårt att skapa till exempel KPI-indikatorer."

BOKA EN KOSTNADSFRI NETSUITE-DEMO >>>

Staria - en stabil och kompetent partner

Varför valde då Bonalive just NetSuite och Staria?

"Vi tyckte att andra ERP-lösningar var antingen alltför stora för att passa våra behov eller alltför klena, så att de inte hade haft tillräckligt med möjligheter för anpassning", konstaterar Rantala. "NetSuite kändes som den bästa lösningen för oss. Även Oracles satsning på NetSuite vägde tungt: vi kan lita på att systemet utvecklas och får nya egenskaper i framtiden."

Bonalive tog in offerter från flera aktörer som erbjöd NetSuite, av dessa valdes Staria som slutlig implementeringspartner. "Personkemin mellan nyckelpersonerna i Staria var en mycket viktig faktor i valet, liksom deras kompetens och erfarenhet. Även Starias egen tillväxt övertygade oss: företaget är en tillräckligt stor och stabil samarbetspartner så man inte behöver oroa sig för att resurserna tar slut eller att firman går i konkurs mitt i projektet", beskriver Rantala. "En ytterligare positiv detalj är att Staria har ett kontor i Åbo så det är också lätt att träffa människor ansikte mot ansikte."

Mer transparens, mindre manuellt arbete och ordning på CRM

Bonalive har ännu inte haft möjlighet att prova NetSuite i praktiken. Kravspecifikationen gjordes i november och driftsättningen har planerats till kring midsommar. Förväntningarna på nyttan av NetSuite är dock redan höga.

"Speciellt på CRM-sidan har vi höga förväntningar. Minskningen av manuellt arbete är naturligtvis uppenbar, men vi uppskattar också att datan är transparent för alla som behöver det. Nästan var och en av våra 40 anställda kommer att använda NetSuite i någon form, och vi tror att också kundnöjdheten kommer att öka till en helt ny nivå", berättar Rantala.

Det första målet vid driftsättningen är att få rutinerna att löpa på samt att göra budgetering och bokslut för 2020 med hjälp av NetSuite. "Alla egenskaper tas inte i bruk direkt i implementeringsskedet, utan vi spar en del till senare faser. Framöver inför vi NetSuite också i våra internationella verksamhetsställen och efter ett eller två bokslut ser vi hur plattformen fungerar för detta", berättar Rantala om de fortsatta planerna.

Enligt Starias erfarenheter går ofta upp till 60–70 procent av ekonomiledningens tid till att manuellt kontrollera att siffrorna är korrekta. "Vi tror helt säkert att det manuella arbetet minskar i framtiden och att nivån på kundservice höjs när man tack vare NetSuite kan lita på att siffrorna är korrekta", konstaterar Rantala till slut.

Bonalive logo

Grundades
2009, Åbo, Finland

Bransch
Biomaterialprodukter

Produkter
Benimplantat

Staria services
NetSuite ERP

Webbplats
www.bonalive.com

Staria-varför-välja-netsuite

Guide: Vad är NetSuite? #1 Cloud ERP

I flera år NetSuite varit det mest populära och pålitliga Cloud ERP-systemet för företag. Den här guiden beskriver funktionerna i NetSuite samt ger dig insikter kring:

  • Varför just NetSuite?
  • Hur NetSuite kan anpassa sig till vilken bransch samt företagsstorlek som helst
  • NetSuite är byggt för moderna företag
  • Citat från kundernas framgång

Läs mer och ladda ned guide.

Läs mer om våra NetSuite kunder

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268