Project Description

Dovre Group

Ett internationellt företag som erbjuder projektbemanning
och projektledning samt konsultation vid storskaliga projekt

Dovre Group

Dovre-koncernen är ett internationellt företag med kontor i Norge, Finland, Singapore, Kanada, USA, Förenade Arabemiraten och Ryssland. De tillhandahåller personal, projektledning och konsultation i samband med större projekt såsom storskaliga energi- och infrastrukturprojekt som löpande kräver bemanning och konsultation.

Många av Dovres kunder arbetar inom olje- och energibranschen, där strikta säkerhetsbestämmelser ställer höga krav på arbetskvaliteten. Exempel på områden där efterfrågan ökar inkluderar projekt relaterade till urbanisering och modernisering av infrastrukturen.

Utmaningar

Dovre Groups internationella verksamhetsmiljö med kontor i flera olika länder innebär flera utmaningar när det kommer till företagets ekonomiska förvaltning. Ökad transparens inom företaget och enkel tillgång till finanserna var viktiga kriterier när de beslutade att byta leverantör av de ekonomiska förvaltningssystemen.

Resan

Samarbetet mellan Dovre Group och Staria startade 2016, och den snabba implementationen ägde rum hösten samma år. Nu används NetSuite på kontor i Finland, Abu Dhabi, Singapore och Korea. Implementationen i USA och Kanada håller på att förberedas. Under processen så har stor vikt lagts vid garantin för tillförlitlig ekonomisk översikt och att det är ett system som är både molnbaserat samt lätt att använda.

“NetSuite stöder de behov som internationella serviceföretag, konsultföretag och och bemanningsföretag har”, säger Heidi Karlsson, CFO i Dovre Group. “Vårt företag besitter en gedigen kunskap kring vår finansiella förvaltning och våra krav har varit höga. Staria har tagit över processerna på ett bra sätt. Lönehanteringen och den dagliga bokföringen har fungerat väl och allt sker enligt avtalad tidplan”.

Resultatet

Tidigare har Dovre Group använt separata ekonomiska förvaltnings- och lönesystem i de olika länderna. Efter övergången till Starias och lanseringen av NetSuite har rapporteringen blivit enklare och insynen har ökat, till exempel är bokföringen tillgänglig direkt i realtid, oberoende av tid och plats.

Grundat
1989, börsnoterade 1999 som Proha. Dovre Group sedan 2011

Bransch
Projektbemanning och konsultverksamhet

Tjänster
Leverantör av projekt-och konsulttjänster

Företagsstorlek
500 anställda

Omsättning
83,3 miljoner euros (2016)

Staria Services
Staria ONE STOP financial management och NetSuite ERP affärssystemsplattform

Webbplats
https://www.dovregroup.com/

Heidi Karlsson

”Vårt företag har gedigen kunskap om den ekonomiska förvaltningen och våra krav har varit höga, men Staria har tagit över processerna väl.”

– Heidi Karlsson, CFO på Dovre Group

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret.

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.


Robin Kurtén

NetSuite ERP Solutions, Financial Services | Staria AB

robin.kurten@staria.com
Tel: +46 70 345 5268