Project Description

Firstbeat

Firstbeat utvecklar välbefinnande med NetSuite

Firstbeat Technologies etablerades 2002 och är ett internationellt företag som fokuserar på välbefinnande och elitidrott. Företagets pulsanalys, som bygger på tvärvetenskaplig forskning, och digitala tjänster tillhandahåller anpassad information om stressnivåer, återhämtning, sömn och effekter av träning. Hundratusentals människor runt om i världen har fått nya insikter i stress och återhämtning tack vare Firstbeats hälso- och välmåendetjänster. Firstbeat Life-tjänsten levererades för några år sedan och har redan etablerat partnersamarbeten med hundratals tjänsteleverantörer runt om i världen. Firstbeat Sports stöttar tiotusentals elitidrottare i Premier League, NHL och NBA, samt ett stort antal landslag. Företagets tidigare verksamhet erbjöd analystjänster till tillverkare av smart- och sportklockor och inspirerade miljoner konsumenter att förbättra sina prestationer och sitt välmående med hjälp av Firstbeat. Idag har Firstbeats hälso- och sportverksamheter kunder i över 70 länder.

Firstbeat fortsätter att erbjuda människor nya sätt att lära sig mer om sig själva och hjälper dem att uppnå sina hälso- och prestationsmål med vetenskapsbaserad tillförlitlighet. Firstbeat har väckt mycket uppmärksamhet både i Finland och internationellt. Bland annat tilldelades företaget INNOSUOMI-priset av Finlands president för utvecklandet av sin pulsanalysteknik och var en av vinnarna av Grow to USA-priset i Kasvu Open 2017-tävlingen.

Sökandet efter en heltäckande affärsplattform som kan stötta tillväxtstrategin

2019 satsade Firstbeat på att växa verksamheten i Finland och utomlands. Förutsättningarna för tillväxt hade kartlagts noggrant och de processer och system som användes för tillfället visade sig vara otillräckliga. Processen för rapportering, till exempel, byggde på olika lokala bokföringssystem och tjänsteleverantörer i olika länder. Den inkonsekvens detta ledde till i rapportering och manuell sammanställning av siffror visade sig involvera för många risker.

För att lyckas med sin tillväxtstrategi började Firstbeat leta efter en partner och en affärsplattform som tillsammans kunde ge mer harmoniska, effektiva och skalbara processer i alla länder. För att säkerställa bättre kontroll under tillväxten behövde företaget realtidsinsyn i driftsituationen och ekonomin.

”Vi kom fram till att våra distribuerade landsspecifika system och Excel-baserade lagerhantering inte underlättade vår globala tillväxt och vår verksamhetsskalning. Vi såg att tillväxten krävde ett omfattande ERP-system”, säger Tuulia Kärki, CFO på Firstbeat.

Ett annat mål med att välja en ny, heltäckande affärsplattform och partner var att minska de manuella stegen i rapporteringen och driftarbetet för att säkerställa en smartare fördelning av begränsade resurser under den snabba tillväxtfasen. Firstbeats val av ny plattform landade på NetSuite.

”Med det nya ERP-systemet kunde vi i hög omfattning frigöra resurser från manuellt rutinarbete och tilldela dem till kundservice och affärsutveckling. Det gjorde också att vi kunde använda externa partners för logistikverksamhet, till exempel”, säger Kärki.

BOKA EN DEMO AV NETSUITE >>>

NetSuite och Staria stöttar verksamhetstillväxten

Efter en intensiv anbudsprocess med flera olika NetSuite-leverantörer valde Firstbeat Staria som partner. Staria bidrog även till en omfattande omvandling av finansprocesserna med sina internationella redovisningstjänster. Det innebar att Firstbeat kunde minska sin egen administration och fokusera på verksamhetsstöd istället för att hantera månatliga rutiner.

”Vi valde Staria som partner eftersom vi med tanke på synergi ville ha ERP-leveransprojektet och ekonomiska administrationstjänster från samma leverantör. Starias styrka är företagets förmåga att tillhandahålla ekonomiska administrationstjänster till hela företagsgruppen, inklusive våra utländska dotterbolag. Distributionen av ERP-systemet gick oväntat snabbt och smidigt. Vi är mycket nöjda med deras kunniga konsulter, som hjälper oss att vidareutveckla systemet och dess funktioner utefter Firstbeats föränderliga behov”, säger Kärki.

Utöver NetSuite var Firstbeat även intresserade av Starias SuiteApp-lösningar och andra kompletterande system som kunde stödja den omfattande systemuppdateringen. Bland SuiteApp-lösningarna valde företaget INFlow, en inköpsfakturalösning som är inbyggd i NetSuite. Firstbeat använder även Staria Banking för att automatisera betalningsflödet.

”Tack vare INFlow matchar vår godkännandeprocess för inköpsfakturor automatiskt vår godkännandematris och den relaterade redovisningskedjan lagras i systemet. Vi är nöjda med lösningen”, säger Kärki.

Firstbeat logo

Grundades
2002

Bransch
Hälso- och sportjänster

Staria-tjänster
NetSuite ERP, internationella redovisningstjänster, INFlow SuiteApp och Staria Banking

Webbplats
https://www.firstbeat.com/sv/

Läs mer om våra NetSuite kunder

Frågor? Vi har svaren! Kontakta oss så vi hjälper dig.

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria


Ludwig Ekström

Business Development Manager

ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria

Ludwig Ekström
Business Development Manager
ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259