Project Description

Flowrox

Roxia - Tillväxt med NetSuite genom att pumpa ut data

Roxia har en lång och händelserik historia inom tillverkningsindustrin. Roxia var tidigare känt som Larox Oy, men separerades senare till ett eget företag med namnet Larox Flowsys Oy. Namnet ändrades senare till Flowrox Oy. Historien fortsatte 2021 när Flowrox Oy:s verksamhet och varumärket Flowrox såldes till Neles Finland Oy. Företaget lämnades med tre affärsområden – avvattning, miljöteknik och industriell automation – och heter numera Roxia.

Flowrox™ ventiler och pumpar är skapade särskilt för att möta de krävande behoven från gruv- och mineralindustrin, byggindustrin, energi- och miljöindustrin och den kemiska industrin. Lösningarna är välkända för sin tillförlitlighet. Varumärket Flowrox har tillhört Neles sedan november 2021 och sedan april 2022 tillhör Neles i sin tur Valmets affärslinje Flow Control.

Samarbetet mellan Staria och Roxia startade många år före de ovannämnda förvärven. Den här kundberättelsen berättar om ett NetSuite-projekt som ägde rum när företaget fortfarande var känt som Flowrox. Kundens namn har senare uppdaterats till historien.

Global åtkomst till all information

Petteri Taavitsainen, Development Manager, Operative Model and Architecture, och Teppo Kiuru, Head of Business Control, berättar varför Roxia valde NetSuite som plattform för verksamheten.

”Tillväxtstrategin är den drivande kraften i detta: verksamheten och styrningen av den blir hela tiden mera komplex. I praktiken märks detta på att utbudet ökar med olika slags produkter, tjänsteverksamheten växer, nya dotterbolag grundas, försäljningsnätverket växer och blir mer komplext, hanteringen av leveranskedjor och arbetet med kvalitetssäkring av dem ökar. Med den gamla IT-arkitekturen skulle hanteringen av allt detta snart varit nästan omöjligt i praktiken”, berättar Taavitsainen.

”I utgångsläget hade vi ett CRM-system och fem lokala ERP i olika länder. Det var helt klart att det skulle löna sig att övergå till en global verksamhetsplattform. Ur perspektivet hantering av information och användbarhet av information, och därigenom effektivitet, är det viktigt att all verksamhet stöds på en plattform och att man på hela plattformen arbetar med gemensam master data”, kompletterar Kiuru.

Besluten togs inte med någon brådska. Hela 2016 användes för förstudiefasen. Ledningsgruppen var med och kartlade alternativen till affärsplattform. I slutet stod valet mellan tre alternativ. ”I efterhand kan vi konstatera att vi valde rätt bland tre goda alternativ”, berättar Taavitsainen. ”I slutförhandlingarna föll valet till slut på Staria som leverantör. I sista hand gällde det synen på projektet och dess risker samt hur man ville hantera det på båda sidor. Staria övertygade oss om att det är ett gemensamt projekt där båda måste lyckas och där riskerna måste hanteras gemensamt.”

Kiuru fortsätter: ”När det gäller NetSuite så ingav den stora mängden internationella referenser förtroende. Vetskapen om att NetSuite fungerar i bland annat Nordamerika och Australien påverkade också valet.”

BOKA EN KOSTNADSFRI NETSUITE-DEMO >>>

Stor nytta för rapporteringen

NetSuite gick i skarp produktion hos Roxia i oktober 2018 i Finland, i november i USA och Sydafrika, i december i Australien och i januari 2019 i Kina och Ryssland. Under 2019 tas NetSuite i drift även i Chile som en del i satsningen på Sydamerika.

Med hjälp av NetSuite kan Roxia sköta rapporteringen globalt med enhetligt data från alla platser. Data som specificerats enhetligt ger stora fördelar framförallt när det gäller intern rapportering. Till exempel är det redan nu enklare att leda försäljningen när all information gällande försäljning enkelt kan hittas och användas för rapportering. Samma gäller hantering av leveranskedjan: globala lagervyer och global kapacitetshantering möjliggör snabbare leveranser till kunden.

”Tidigare innebar vecko-, månads- och årsrapporteringen mycket arbete med exceltabeller. NetSuite underlättar speciellt koncernrapporteringen; det krävs inte längre personalresurser för att samla in data, tidigare fick siffrorna hämtas från olika filer från varje plats. Det är mycket lättare när alla våra bolag använder samma system”, konstaterar Taavitsainen.

Ytterligare möjligheter framöver

Av de cirka 160 anställda hos Roxia använder nu nästan alla samma verktyg tack vare NetSuite, vare sig jobbet innebär inköp, orderhantering, produktionsplanering eller genomförande av produktionsorder på fabriken.

Utöver nuvarande nytta ser Taavitsainen och Kiuru många fler möjligheter med NetSuite i framtiden, till exempel när det gäller hantering av prislistor, offerthantering och kundportaler.

”I framtiden sparar även den högsta ledningen mycket tid när rapporteringen betjänar dem ännu bättre. Informationen finns i en mer användbar form än tidigare, såväl i själva NetSuite som i Power BI-rapporterna från dess data. Samtidigt som man tittar på siffror över utfallet kan man också se bättre framåt”, säger Kiuru nöjt. ”Vi tror att vi kan utnyttja NetSuite ännu mycket bättre”, konstaterar Taavitsainen och Kiuru samstämmigt.

Roxia_logo

Bransch
Flödeskontroll, pumpning, miljölösningar och tjänster (ex. Flowrox)

Avvattning, miljöteknik och industriell automation (för närvarande som Roxia)

Staria-tjänster
NetSuite affärsplattform

Webbplats
https://roxia.com/

Staria-varför-välja-netsuite

Guide: Vad är NetSuite? #1 Cloud ERP

I flera år NetSuite varit det mest populära och pålitliga Cloud ERP-systemet för företag. Den här guiden beskriver funktionerna i NetSuite samt ger dig insikter kring:

  • Varför just NetSuite?
  • Hur NetSuite kan anpassa sig till vilken bransch samt företagsstorlek som helst
  • NetSuite är byggt för moderna företag
  • Citat från kundernas framgång

Läs mer och ladda ned guide.

Läs mer om våra NetSuite kunder

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268