Project Description

Flowrox

Flowrox - Tillväxt som drivs av NetSuite-bränsle

Flowrox är en global leverantör av lösningar för flödesreglering, pumpning och miljöteknik samt smarta applikationer och system.

Företaget grundades 1993 som dotterbolag till filtertillverkaren Larox med namnet Larox Flowsys. Namnet byttes 2011 till Flowrox men bolaget ägs fortfarande till 100 procent av familjen Vartiainen.

Flowrox huvudkontor finns i Villmanstrand och en filial i Kouvola. Dotterbolag finns i USA, Australien, Sydafrika, Ryssland, Chile, Kina och Sverige, dessutom har Flowrox representanter på fler än 220 kontor i 81 länder.

Flowrox starka tillväxtstrategi baseras på expansion av utbudet och satsning på tjänsteverksamheten genom såväl företagsköp som traditionella kärnprodukter. Exempel på nya utvecklingsområden är bl.a. analys och fjärrkontrollsystem för ventiler, pumpar och filter. Med hjälp av Flowrox Smart Solutions-tjänsterna erhålls data i realtid om utrustningars prestationsförmåga och servicebehov. Informationen är lättillgänglig med en dator eller mobil enhet via molntjänsten Malibu.

Global åtkomst till all information

Petteri Taavitsainen, Development Manager, Operative Model and Architecture, och Teppo Kiuru, Head of Business Control, berättar varför Flowrox valde NetSuite som plattform för verksamheten.

”Tillväxtstrategin är den drivande kraften i detta: verksamheten och styrningen av den blir hela tiden mera komplex. I praktiken märks detta på att utbudet ökar med olika slags produkter, tjänsteverksamheten växer, nya dotterbolag grundas, försäljningsnätverket växer och blir mer komplext, hanteringen av leveranskedjor och arbetet med kvalitetssäkring av dem ökar. Med den gamla IT-arkitekturen skulle hanteringen av allt detta snart varit nästan omöjligt i praktiken”, berättar Taavitsainen.

”I utgångsläget hade vi ett CRM-system och fem lokala ERP i olika länder. Det var helt klart att det skulle löna sig att övergå till en global verksamhetsplattform. Ur perspektivet hantering av information och användbarhet av information, och därigenom effektivitet, är det viktigt att all verksamhet stöds på en plattform och att man på hela plattformen arbetar med gemensam master data”, kompletterar Kiuru.

Besluten togs inte med någon brådska. Hela 2016 användes för förstudiefasen. Ledningsgruppen var med och kartlade alternativen till affärsplattform. I slutet stod valet mellan tre alternativ. ”I efterhand kan vi konstatera att vi valde rätt bland tre goda alternativ”, berättar Taavitsainen. ”I slutförhandlingarna föll valet till slut på Staria som leverantör. I sista hand gällde det synen på projektet och dess risker samt hur man ville hantera det på båda sidor. Staria övertygade oss om att det är ett gemensamt projekt där båda måste lyckas och där riskerna måste hanteras gemensamt.”

Kiuru fortsätter: ”När det gäller NetSuite så ingav den stora mängden internationella referenser förtroende. Vetskapen om att NetSuite fungerar i bland annat Nordamerika och Australien påverkade också valet.”

BOKA EN KOSTNADSFRI NETSUITE-DEMO >>>

Stor nytta för rapporteringen

NetSuite gick i skarp produktion hos Flowrox i oktober 2018 i Finland, i november i USA och Sydafrika, i december i Australien och i januari 2019 i Kina och Ryssland. Under 2019 tas NetSuite i drift även i Chile som en del i satsningen på Sydamerika.

Med hjälp av NetSuite kan Flowrox sköta rapporteringen globalt med enhetligt data från alla platser. Data som specificerats enhetligt ger stora fördelar framförallt när det gäller intern rapportering. Till exempel är det redan nu enklare att leda försäljningen när all information gällande försäljning enkelt kan hittas och användas för rapportering. Samma gäller hantering av leveranskedjan: globala lagervyer och global kapacitetshantering möjliggör snabbare leveranser till kunden.

”Tidigare innebar vecko-, månads- och årsrapporteringen mycket arbete med exceltabeller. NetSuite underlättar speciellt koncernrapporteringen; det krävs inte längre personalresurser för att samla in data, tidigare fick siffrorna hämtas från olika filer från varje plats. Det är mycket lättare när alla våra bolag använder samma system”, konstaterar Taavitsainen.

Ytterligare möjligheter framöver

Av de cirka 160 anställda hos Flowrox använder nu nästan alla samma verktyg tack vare NetSuite, vare sig jobbet innebär inköp, orderhantering, produktionsplanering eller genomförande av produktionsorder på fabriken.

Utöver nuvarande nytta ser Taavitsainen och Kiuru många fler möjligheter med NetSuite i framtiden, till exempel när det gäller hantering av prislistor, offerthantering och kundportaler.

”I framtiden sparar även den högsta ledningen mycket tid när rapporteringen betjänar dem ännu bättre. Informationen finns i en mer användbar form än tidigare, såväl i själva NetSuite som i Power BI-rapporterna från dess data. Samtidigt som man tittar på siffror över utfallet kan man också se bättre framåt”, säger Kiuru nöjt. ”Vi tror att vi kan utnyttja NetSuite ännu mycket bättre”, konstaterar Taavitsainen och Kiuru samstämmigt.

Flowrox_logo

Grundades
1993, Villmanstrand

Bransch
Lösningar och tjänster för flödeskontroll, pumpning och miljöteknik

Produkter
Ventiler, pumpar och filter, miljötekniska lösningar, industriautomation

Staria services
NetSuite affärsplattform

Webbplats
www.flowrox.com

Staria-varför-välja-netsuite

Guide: Vad är NetSuite? #1 Cloud ERP

I flera år NetSuite varit det mest populära och pålitliga Cloud ERP-systemet för företag. Den här guiden beskriver funktionerna i NetSuite samt ger dig insikter kring:

  • Varför just NetSuite?
  • Hur NetSuite kan anpassa sig till vilken bransch samt företagsstorlek som helst
  • NetSuite är byggt för moderna företag
  • Citat från kundernas framgång

Läs mer och ladda ned guide.

Läs mer om våra NetSuite kunder

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268