Project Description

GreenEnergy Finland

Affärsverksamhet inom smart solenergi styrs med hjälp av NetSuite

Affärsverksamhet inom smart solenergi styrs med hjälp av NetSuite

Hur säkerställer vi att miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig el alltid finns tillgänglig? Svaret kan vara solenergi.

GreenEnergy Finland, grundat i Villmanstrand 2010, utvecklar lösningar för användning, styrning och lagring av solel. Tillsammans med sitt partnernätverk levererar de sina produkter och tjänster både privata hushåll, universitet och företag.

Visionen – självförsörjning med hjälp av smart solel

Många husägare och företag drömmer om att vara självförsörjande på el. Med det i åtanke har GreenEnergy FInland de senaste åren satsat stort på att utveckla smarta lösningar. Målet är att hitta den bästa lösningen för slutkundens behov. Det främsta resultatet av utvecklingsarbetet är “GEF Vision”, ett nytt styrsystem som fungerar som en mobilapp eller informationsdisplay. Med GEF Vision kan kunden följa sin egen produktion av solel och styra användningen av den. Att gå in för smart användning av elnätet stödjer en renare inhemsk energiproduktion utan överföringsavgifter och minskar beroendet av importerad el.

Sanna Vainikainen, Projekt Controller och ansvarig för administrationen av systemet för verksamhetsstyrning, är med all rätt stolt över den nya applikationen. ”Vi är särskilt glada över att “GEF Vision” har beviljats den finska “Key Flag”-symbolen, säger Vainikainen.

NetSuite och Staria ONE STOP i centrum för tillväxtföretagets affärsverksamhet

GreenEnergy Finland har varit en Staria ONE STOP-kund i några års tid. De tidigare separata systemen slogs ihop under ett molnbaserat system, NetSuite. Samtidigt centraliserades ekonomi- och lönetjänsterna till en enda partner, en kontaktperson och ett enda team. Valet av partner blev då Staria, detta eftersom Staria kunde erbjuda de kombinationen av de önskade ekonomitjänsterna med utgångspunkt i den skalbara molnbaserade systemet NetSuite. För Green Energy var vår erfarenhet av många snabba och smidiga NetSuite-implementationer också en viktig faktor.

Sanna Vainikainen berömmer lösningen: ”Jag tycker att centralisering av informationssystem är en bra lösning överlag, och det har fungerat väldigt bra för oss. Särskilt med tanke på processerna, det har varit en lättnad att kunna gallra bort överlappande arbetsmoment. Tjänsterna har varit till oerhörd nytta då ekonomiförvaltningen nu har väl definierade processer och med all information på ett och samma ställe.”

“NetSuite har styrt vår processutveckling kraftigt och gjort det möjligt för oss att planera hur vi kan göra saker och ting på ett ännu smartare sätt. Eftersom NetSuite erbjuder många olika sätt att göra många olika saker på ger systemet oss hela tiden nya idéer kring utvecklingen av verksamheten”, fortsätter Vainikainen.

Konkurrensfördelar genom skalbarhet och utnyttjande av data

Vainikainen understryker hur vikten av att lagra och använda data systematiskt. ”Dagens moderna system samlar in ofantliga mängder data. I framtiden kommer det att bli ännu viktigare att processa informationen i samband med att konkurrensen blir hårdare. Många startup-företag förstår inte hur vikten av att samla ihop data. Med hjälp av data kan man t.ex. utveckla tjänster som stärker varumärket och ger det mervärde. Med data kan man också rikta marknadsföringen på ett effektivare sätt. Tidigare låg vår information också hos oss utspridd på hårddiskar, i e-postmeddelanden och på andra ställen, men i dag importerar vi informationen till NetSuite. Nu kan nästan alla som jobbar på GreenEnergy söka den information som de behöver.”

GreenEnergy Finlands affärsverksamhet fortsätter att växa i snabb takt. Enligt Vainikainen ställer tillväxten krav på verksamhetsstyrningen och dess skalbarhet: ”I likhet med andra företag i branscher med snabb tillväxt är det en utmaning att upprätthålla kvaliteten i samband med att vi skalar upp verksamheten för större volymer. Vi på GEF är övertygade om att ett system som NetSuite ger oss stora konkurrensfördelar. Med hjälp av NetSuite kan vi smidigt utveckla våra processer så att de uppfyller marknadens och kundernas krav.”

”Vi har ännu inte stött på någonting som inte kan importeras till NetSuite”, säger Vainikainen.

GreenEnergy Finland

Grundat
2010, Villmanstrand

Område
Energiproduktion och-distribution

Produkter
Solelsystem som ansluts till nätet, “GEF Vision”

Staria Services
Staria ONE STOP ekonomi-, löne- och personalförvaltning och NetSuite ERP

Webbplats
https://www.gef.fi/

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret.

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

 

Peter Lindfors
Sales Director

peter.lindfors@staria.com
Tel: +46 768728067