Project Description

iBinder Group

iBinder Group uppnår konsolidering och ökad effektivitet i redovisningen med NetSuite

iBinder Group grundades i Sverige 2005 och består idag av fyra varumärken: iBinder, Byggnet, SundaHus och SokoPro. Deras huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och de har även kontor i Örebro och Linköping (Sverige), Helsingfors (Finland), Köpenhamn (Danmark) och Oslo (Norge). iBinder Group är verksamma i 8 länder (Sverige, Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Slovakien, Polen och Nederländerna) med 120 anställda och runt 5000 kunder.

iBinder Group är ett SaaS-bolag som tillhandahåller en modern plattform för digital informationshantering för bygg- och fastighetsbranschen. Med hjälp av den lättanvända plattformen kan företag i brasnchen öka sin produktivitet och minska sin miljöpåverkan.

Att välja ett system för att konsolidera alla företag och redovisningsprocesser

Idag består iBinder Group av 13 företag och fortsätter att växa både organiskt och genom förvärv. För att se till att tillväxten stöds behövde de se över sina system och lösningar: "Våra befintliga processer och system passade inte för sitt syfte, utan drev istället komplexitet, ineffektivitet och en hög risk för fel", säger Monzaide Anzola, Group CFO på iBinder Group.

Efter en omfattande process där de utvärderade 6 olika system och både lokala och internationella aktörer implementerade iBinder Group Oracle NetSuite under 2022. Under utvärderingen var det viktigt att hitta ett system som kunde konsolidera alla företag i de olika länderna i ett enda system. Det behövde också möjliggöra en enda redovisningsprocess för alla företag baserad på bästa praxis och kunna integrera och migrera nya företag på ett snabbt och enkelt sätt, inklusive flexibilitet i rapporteringen för att utvärdera de förvärvade företagen. Automatisering för att driva effektivitet och möjligheten att få stöd globalt var också viktiga aspekter. Enligt August Tillqvist, Group Finance Manager på iBinder Group, täckte NetSuite mer än väl dessa behoven och klarade sig betydligt bättre än de konkurrerande systemen inom tre specifika områden:

”För det första möjliggör det en enda redovisningsprocess där systemet istället för att hantera 13 olika företag hanterar koncernen som ett enda företag. Detta är en funktion som positivt överraskat oss mer än väntat. För det andra möjliggör det integration och migrering av nya företag på ett snabbt och enkelt sätt. Alla andra leverantörer krävde nästan en ny implementering för varje nytt företag medan det med NetSuite är en enkel process. För det tredje är det lätt att få globalt stöd, eftersom NetSuite är ett välkänt system”, beskriver Tillqvist.

NetSuite uppfyllde förväntningarna och implementerades smidigt

När det gäller fördelar säger Tillqvist att NetSuite uppfyllde alla förväntningar och att det finns två områden som särskilt kan lyftas fram som fördelaktiga: "Det första är hur lätt det är att integrera och migrera nya företag. Efter att ha gått live i oktober förra året har vi kunnat lägga till två nya företag som är 100% live", säger han. "Det andra", fortsätter han, "är det strukturerade sättet som NetSuite hanterar många företag på i form av en enda enkel process, vilket gör redovisningsprocessen mycket effektiv. I vårt fall blev det mer effektivt än förväntat och istället för att behöva externt stöd som planerat kan vi hantera alla 13 företag med mindre resurser än tidigare”.

Implementeringen av NetSuite gick smidigt, med ett nära samarbete mellan projektteamen från iBinder Group och Staria. "Kompetensen hos Starias implementeringsteam var mycket bra, med en kombination av djup kunskap inom NetSuite och redovisningsexpertis", säger Tillqvist. "Dessutom var de alltid stöttande, tillgängliga och ville hjälpa oss med våra utmaningar".

Tillqvist poängterar också att nyckeln är att avsätta rätt interna resurser för projektet och investera tid i processerna, eftersom ett projekt utan interna investeringar inte kommer att lyckas oavsett vilket team partnern har.

BOKA EN NETSUITE-DEMO >>>

Att välja en global leverantör med flexibilitet och servicefokus

Samarbetet med Staria inleddes när iBinder Group förvärvade ett företag i Finland i början av 2022 och endast hade 8 dagar på sig att sätta upp alla redovisningsprocesser för det nya företaget. "Vi bad Staria att ta sig an den utmanande uppgiften på kort tid och de tvekade inte utan antog utmaningen", säger Anzola. ”Efter 8 dagar var den nya redovisningen för det nya bolaget igång i temporära system med mycket bra processer och service. För oss var det ett riktigt test på service”. Staria valdes även som partner för NetSuite på grund av flera tilldelade priser och goda referenser från NetSuite.

Anzola beskriver upplevelsen av att arbeta med Staria som "serviceminded, professionell and flexibel" och delar följande exempel: "Vi påbörjade vår globala redovisning med uppfattningen att vi skulle behöva mer stöd från Staria framöver. Efter några månader upptäckte vi att NetSuite var mer effektivt än planerat vilket gjorde att vi kunde göra det mesta av arbetet själva! Det var inga problem att ha dessa diskussionerna med Staria och hitta en bra väg framåt för båda parter”.

iBinder Group har varit nöjda med Starias internationella redovisningstjänster och det faktum att tjänsterna gör det möjligt för dem att ha en enda partner som förstår alla deras finansiella rapporter och interna processer.

Förutom NetSuite och internationella redovisningstjänster var iBinder Group även intresserade av Starias SuiteApp-lösningar och andra kompletterande system. De valde att implementera INFlow, en inbyggd automatiserad fakturalösning för NetSuite, och Staria Banking, en lösning för att automatisera betalningstransaktioner.

iBinder logo

Grundades
2005

Bransch
Informationshanteringsplattform för bygg- och fastighetsbranschen

Staria-tjänster
NetSuite ERP, Internationella redovisningstjänster, INFlow, Staria Banking

Webbplats
www.ibinder.com

New call-to-action

Välkommen att delta i vårt webinar den 29e mars!

Delta i vårt 45-minuters webinar och upptäck hur NetSuite stödjer iBinder Groups tillväxt och verksamhet då vi får lyssna på deras Group CFO Monzaide Anzola och Group Finance Manager August Tillqvist. Det kommer också att ges en kort interaktiv demo av NetSuites kapacitet för att hantera internationella affärer och tillväxt.

Webinaret kommer att hållas på engelska.

Läs mer och anmäl dig här!

Läs mer om våra NetSuite kunder

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268