Project Description

Pölkky selkeytti järjestelmiä NetSuitella

Pölkky förenklade sin systemarkitektur med NetSuite

Pölkky Oy är det största privatägda träbearbetingsföretaget i norra Finland. Företaget har en lång historia – det grundades 1968 av bonden Erkki Virranniemi och har under de senaste fem årtiondena utvecklats till ett framgångsrikt familjeägt träbearbetningsföretag.

Pölkky tillverkar högkvalitativa byggnadslösningar för hem, arbetsplatser och publika platser med återanvänt material. ”Ansvarsfullhet” är ett av Pölkkys värderingar och det tillämpas i alla delar av verksamheten. Pölkkys anskaffning av trä förespråkar ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt ansvarsfullt skogsbruk inom företagets verksamhetsområde.

Mer hanterbarhet med NetSuite

Under hösten 2020 började Pölkky att kartlägga mjukvarulösningar som kunde ersätta deras dåvarande finansiella system som de hade använt i 20 år. Företaget försökte först att förbättra användbarheten av det dåvarande systemet med en SaaS-uppdatering, men detta gav inte tillräckligt bra resultat. Pölkky bestämde därför att systemet skulle ersättas.

NetSuite gjorde intryck särskilt ur det finansiella perspektivet, men även plattformens moderna gränssnitt, vilket stöttar smidiga integrationer, var lockande.

”Tidigare hade vi ett finansiellt system för bokföring och andra separata lösningar för fakturor, resefordringar, bank och rapportering. Alla systemen kom från olika leverantörer, vilket var förvirrande. Nu har vi en enda partner som tillhandahåller ett helt finansiellt system, vilket är mycket lättare att hantera”, säger Tuomas Anttila, Pölkkys CFO.

Pölkky logo

Grundades
1968

Bransch
Träbearbetning

Staria-tjänster
NetSuite affärsplattform, delvis outsourcade finansiella tjänster, INFlow SuiteApp,  Staria BI & Planning, Staria Banking och Staria AI

Webbplats
https://polkky.com/

Staria valdes som NetSuite-partner tack vare ett heltäckande tjänsteutbud

Pölkky undersökte NetSuite-partners som är verksamma i Finland och Staria stod ut bland andra kandidater med heltäckande teknologi och tjänsteutbud. Samarbetet och implementeringen påbörjades i april 2021.

"Staria har varit ett bra val för samarbetet. Implementeringsteamet var suveränt, målen som sattes upp för projektet möttes och alla nödvändiga företagsprocesser kan hanteras i NetSuite”, summerar Anttila.

Under implementeringen var kommunikationen inom projektet lätt och tydlig. ”Integrationerna hanterades av Staria, så jag behövde inte vara i kontakt med flera olika parter och undra vem som är ansvarig och för vad. Allt rullade på i bakgrunden och vi kunde kontakta alla i teamet med hjälp av en enda email-adress”, beskriver Anttila.

Starias team beröms för en lyckad implementering

Implementeringen var lyckad och gick enligt plan. Projektet tog 5 månader och systemet gick live enligt deadline, som planerat. ”Jag har personligen tackat många personer”, säger Anttila med ett leende.

”Från vårt perspektiv har allting gått bra. Vi fick exakt det systemet som vi behövde”, fortsätter Anttila.

Efter att ha implementerat NetSuite outsourcade också Pölkky delar av sin finansiella hantering till Staria. Pölkky ville att deras personal skulle fokusera mer på analytiskt arbete och arbetsuppgifter som kräver en djupare förståelse av Pölkkys verksamhet. Eftersom Staria nu tar hand om Pölkkys ekonomistyrning och rapportering kan deras egna finansiella team fokusera på mer meningsfulla uppgifter.

”Nu kan våra finansiella experter fokusera mer på kvaliteten av finansiella data och kan också skifta fokus mer mot affärsrapportering”, säger Anttila.

Berättelsen fortsätter efter bilden.

Staria-varför-välja-netsuite

NetSuite var bara början – Pölkky använder Starias moderna lösningar i stor utsträckning

NetSuite har medfört flera fördelar till Pölkky som även påverkar processer på en mer praktisk nivå.

”Antalet behandlade fakturor har fallit drastiskt i både bokföringen och fakturahanteringen, eftersom betalningsanspråk från våra operativsystem går direkt till NetSuite och därifrån till banksystemet, utan att någon behöver hantera något där emellan”, säger Anttila.

Med tiden har Pölkkys lösningar utökats där behovet har funnits. I kombination med NetSuite har Pölkky även implementerat Starias NetSuite SuiteApp INFlow för fakturahantering. Pölkky använder också Staria Banking för betalningstransaktioner, Acubiz för hantering av resekostnader och Staria BI & Planning för att förbättra rapporteringen och göra prognoser. Med NetSuite och Staria BI & Planning är det enklare att ta itu med rapporter än tidigare.

”Det är lätt att komma åt transaktioner och avvikelser i budgeten när man inte längre måste hantera dem på separata kalkylblad. Med hjälp av en Staria BI & Planning-rapport kan jag ta itu med vad som har hänt på ett konto under en viss tidsperiod och även ta itu med fakturan”, säger Anttila nöjt.

Staria BI & Planning har också gjort ett bra intryck med sina många funktioner. ”Det har varit en riktigt trevlig överraskning att se hur många funktioner Staria BI & Planning har. Varje gång jag har använt det har jag hittat nya bra saker i det”, säger Anttila glatt.

Pölkky är angelägna om att fortsätta utvecklingen

Implementeringen av NetSuite var ett stort steg för Pölkky mot nya, moderna system. Pölkky planerar inga stora projekt inom den närmsta framtiden men företaget vill fortsätta att utveckla sina finansiella processer. Efter implementeringsprojektet med NetSuite har nivån av automatisering uppgraderats med flera integrationer och ett projekt kring Starias AI-lösning fortsätter att accelerera nivån av automatisering.

Pölkky och Staria har också diskuterat ett djupare samarbete inom finansiella processer.

”För tillfället letar vi efter rätt balans – vissa arbetsuppgifter är det lättare för oss att hantera själva eftersom vi har tillgång till alla våra operativa system, men vårt mål är att outsourca allt som inte kräver en djupare förståelse av Pölkkys verksamhet”, förklarar Anttila.

En kompetent partner med ett stort utbud av tjänster förser kunden med värde

Enligt Anttlas åsikt så har samarbetet mellan Staria och Pölkky varit suveränt. Pölkky har varit särskilt nöjda med Starias nivå av expertis och hur Staria konstant förser Pölkky med nytt värde.

”Starias teknologiska utbud täcker alla finansiella processer som en CFO behöver. Det är en enorm fördel att Starias utbud av tjänster är så brett. Även CFO:n kan outsourcas om det behövs”, avslutar Anttila med ett leende.

Vill du veta hur NetSuite kan vara till nytta för ditt företag?

BOKA EN KOSTNADSFRI DEMO AV NETSUITE >>>

Läs mer om våra NetSuite kunder

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268