Project Description

Praecom Group

Tydlig och effektiv rapportering för Praecom Group

Praecom är ett finskt IKT-tillväxtföretag. Praecoms uppdrag är att ge sina kunder förutsättningar för engagerande möten i arbets- och kundmiljöer. Praecoms tjänster består av kommunikations- och presentationslösningar, IT-tjänster och skärmkommunikation. Praecoms kontor finns i Vanda, Tavastehus, Kuopio, Kajana och Tammerfors.

Praecom Groups tillväxt har tagit ett stort steg de senaste åren. Koncernens intäkter har fördubblats på tre år, och koncernen siktar på att tredubbla dem inom fem år. Tillväxttakten syns även i rapporteringen, som har ökat markant. Att använda en BI-lösning i rapporteringen har frigjort avsevärd tid för anställda, har klargjort verksamheten och har även minimerat antalen fel.

– I vår koncern ingår olika företag och rapporteringen började bli svår. Vi samlade rapporter till Excel och gjorde presentabla versioner för styrelsen med PowerPoint. Fel var inte ovanliga när man arbetade manuellt, särskilt med grafer, säger Praecom Groups COO Juha Elonen.

Praecom Group började använda Visionbays Huubia-lösning i början av 2021. Sedan dess har koncernens siffror följts upp i realtid av koncern- och företagsledningarna med hjälp av tydlig, visualiserad data som tillhandahålls av lösningen.

Förutse dina egna behov

– Vi hade tidigare sökt efter en lämplig BI-partner och specificerat våra behov. Sedan började coronavirus-pandemin och vi bestämde oss för att undersöka saken vid ett senare tillfälle. Ingen av kandidaterna kändes då helt lämplig för oss: antingen var lösningarna för smala eller så fanns det inte tillräckligt med anpassningsmöjligheter, eller så var lösningarna för krångliga och hade krävt att vi hade allokerat resurser på ett helt annat sätt, säger Elonen.

Praecom Groups uppdrag är att tillhandahålla engagerande möten till sina kunder. Visionbay Solutions Oy:s sätt att arbeta resonerade med Praecom Group och kopplingen fanns där helt naturligt redan från början.

– De förstod genuint vår verksamhet och de utmaningar vi står inför som ett tillväxtföretag. Huubia-systemet var bra, men det var också Visionbays engagemang för att möta våra behov och deras flexibla servicemodell.

– Vi kan ta BI-paketet som en fullservice eller hantera det själva enligt våra tillgängliga resurser. Vi kan också implementera Huubias funktioner beroende på hur vår verksamhet förändras med tiden. Allt är anpassningsbart, vilket är viktigt för oss.

Utforska våra BI-lösningar >>>

Vilka fördelar har BI-lösningen medfört?

Praecom Group ville ändra sitt gamla tillvägagångssätt för ekonomi- och försäljningsrapportering på lednings- och styrelsenivå. Excel och PowerPoints som gjorts för detta är nu historia och allt presenteras direkt på Huubia.

– Detta har sparat mycket tid och vårt tillvägagångssätt är nu effektiviserat och data presenteras visuellt på ett tydligt sätt. Siffror och grafer finns med på språng vid behov och mått och funktioner kan ändras om så önskas. Tidigare var detta tidskrävande, och ändå blev slutresultatet inte riktigt vad vi letade efter.

Med Visionbay har det gått smidigt.

– Huubias implementering gick snabbt. Vår första version kördes bara sju veckor efter undertecknandet av avtalet. Vi har använt det aktivt sedan starten.

Under året har Praecom Group även lagt till kundservice, produktion och produktrapportering samt prognoshantering till Huubia.

– En av fördelarna med systemet är att vi kan utöka användningen på ett sätt som passar våra behov. I Visionbays servicemodell ingår förändringsledning, vilket innebär att den förser oss med genuint flexibla tjänster för att passa våra behov”, konstaterar Elonen, som har en bakgrund inom verksamhets- och affärsutvecklingsprojekt och har sett större BI-utvecklingsutmaningar i sin karriär.

Staria Oyj förvärvade Visionbay Solutions Oy den 30 september 2022. Läs mer i pressmeddelandet.

Praecom Group logo

Grundades
2007

Våra tjänster
Huubia BI-lösning

Webbplats
https://praecom.fi/

Läs mer om våra BI-kunder

Frågor? Vi har svaren! Kontakta oss så vi hjälper dig.

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria


Ludwig Ekström

Business Development Manager

ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria

Ludwig Ekström
Business Development Manager
ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259