Project Description

Guide

Navigera nya vägar

3 utmaningar som ekonomichefer måste hantera under 2021 och efteråt

Guide: 3 challenges CFOs must overcome in 2021 and beyond

Ekonomichefer kommer i framtiden att ha fler ansvarsområden än någonsin förr, inklusive strategi, krishantering och riskhantering. Deras expertkunskap behövs mer och mer för att utvärdera strategiska beslut och guida investeringar. Dessutom har dagens ekonomichefer många ansvarsområden och roller: finansiell ledare, beslutsfattare och dataspecialist. Det är en hel del jobb och ansvar.

För att hjälpa dagens ekonomichefer att möta dessa krav och samtidigt navigera nya vägar, har NetSuite intervjuat sina kunder och sammanställt tre huvudsakliga utmaningar som ekonomichefer bör se över för att stödja verksamheten och hjälpa till att leda den.

Ladda ner guiden (på engelska).

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret

Ekonomichefer kommer i framtiden att ha fler ansvarsområden än någonsin förr, inklusive strategi, krishantering och riskhantering. Deras expertkunskap behövs mer och mer för att utvärdera strategiska beslut och guida investeringar. Dessutom har dagens ekonomichefer många ansvarsområden och roller: finansiell ledare, beslutsfattare och dataspecialist. Det är en hel del jobb och ansvar.

För att hjälpa dagens ekonomichefer att möta dessa krav och samtidigt navigera nya vägar, har NetSuite intervjuat sina kunder och sammanställt tre huvudsakliga utmaningar som ekonomichefer bör se över för att stödja verksamheten och hjälpa till att leda den.

Ladda ner guiden (på engelska).

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret