Project Description

Rapport

Vad är de största utmaningarna och lösningarna för internationell tillväxt?

Onnistnut-ERP-projekti

Rapport: Vad är de största utmaningarna och lösningarna för internationell tillväxt?

Finansiella beslutsfattare på 10 internationella tillväxtföretag avslöjar sina framgångsrecept

Att expandera internationellt är ett viktigt steg för ett snabbt växande företag, men utvidgningen sker inte utan utmaningar. Vi tog oss an utmaningarna och mötte dessa genom att utarbeta den här sammanställningen och ge dig en helhetsbild av de utmaningar som organisationer stöter på ur finansiella beslutsfattares perspektiv.

Vi intervjuade finansiella beslutsfattare på 10 tillväxtföretag för att få en tydlig sammanfattning av de internationella tillväxtkrav företagen ställs inför. Vi lyfter också fram beslutsfattarnas tips och olika sätt att möta utmaningarna i fråga. Vi har sammanställt de ämnen som kom upp och hållit svaren anonyma.

I rapporten fördjupar vi oss bl.a. i följande teman:

  • de största utmaningarna för internationella tillväxtföretag
  • olika sätt att möta utmaningarna
  • 10 tips för internationalisering.

Vi intervjuade följande tillväxtföretag och deras finansiella beslutsfattare för rapporten: Wolt, Swappie, Framery, RELEX, Seriously, Management Events, Eficode, Trimtex, Disruptive Technologies och Kognity.

Ett varmt tack till de finansiella beslutsfattarna i de intervjuade företagen!

Logo block

Fyll i formuläret för att få en omfattande rapport som stöd för internationell tillväxt:

Onnistnut-ERP-projekti

Finansiella beslutsfattare på 10 internationella tillväxtföretag avslöjar sina framgångsrecept

Att expandera internationellt är ett viktigt steg för ett snabbt växande företag, men utvidgningen sker inte utan utmaningar. Vi tog oss an utmaningarna och mötte dessa genom att utarbeta den här sammanställningen och ge dig en helhetsbild av de utmaningar som organisationer stöter på ur finansiella beslutsfattares perspektiv.

Vi intervjuade finansiella beslutsfattare på 10 tillväxtföretag för att få en tydlig sammanfattning av de internationella tillväxtkrav företagen ställs inför. Vi lyfter också fram beslutsfattarnas tips och olika sätt att möta utmaningarna i fråga. Vi har sammanställt de ämnen som kom upp och hållit svaren anonyma.

I rapporten fördjupar vi oss bl.a. i följande teman:

  • de största utmaningarna för internationella tillväxtföretag
  • olika sätt att möta utmaningarna
  • 10 tips för internationalisering.

Vi intervjuade följande tillväxtföretag och deras finansiella beslutsfattare för rapporten: Wolt, Swappie, Framery, RELEX, Seriously, Management Events, Eficode, Trimtex, Disruptive Technologies och Kognity.

Ett varmt tack till de finansiella beslutsfattarna i de intervjuade företagen!

Logo block

Fyll i formuläret