Project Description

Rapport

Den utvecklande rollen som ekonomichef bland tillverkare och distributörer

Guide CFO evolving role

Tillgång till B2B-relaterad data håller på att förbättras, det innebär fler datadrivna beslut och en högre medvetenheten inom organisationen. Att denna data finns tillgänglig för ekonomicheferna innebär att de blir allt mer involverade i affärsprocesser över hela företaget. De kan då i en högre grad ta praktiska beslut rörande företagets operationella framtid. 

I denna B2B rapport undersöker Oracle NetSuite hur olika faktorer bidrar till mer innovativa affärsmodeller. Som en del av det övergripande ekonomiska ansvar som ligger den traditionella rollen som ekonomichef.

Ladda ner rapporten genom att fylla i formuläret

Ladda ner rapporten genom att fylla i formuläret

Tillgång till B2B-relaterad data håller på att förbättras, det innebär fler datadrivna beslut och en högre medvetenheten inom organisationen. Att denna data finns tillgänglig för ekonomicheferna innebär att de blir allt mer involverade i affärsprocesser över hela företaget. De kan då i en högre grad ta praktiska beslut rörande företagets operationella framtid. 

I denna B2B rapport undersöker Oracle NetSuite hur olika faktorer bidrar till mer innovativa affärsmodeller. Som en del av det övergripande ekonomiska ansvar som ligger den traditionella rollen som ekonomichef.

Ladda ner rapporten genom att fylla i formuläret

Ladda ner rapporten genom att fylla i formuläret