Project Description

Vantaan Energia

Vanda Energi – Produktivitet genom robotisering

Robotprocesser frigör tid för de anställda vid Vanda Energi till mer meningsfulla sysslor

Vanda Energi är ett av Finlands största stadsenergibolag. Företaget producerar el och fjärrvärme samt säljer värmetjänster. Avfallskraftverket som blev färdigt 2014 revolutionerade avfallshanteringen. Kraftverket omvandlar oanvändbara sopor till nytta och tack vare kraftverket hamnar 374 000 ton mindre avfall från invånarna i huvudstadsregionen på soptippen. Avfallskraftverket minskade Vanda Energis användning av fossila bränslen med 40 procent och vårt bolags koldioxidutsläpp i Vanda med 30 procent.

Energisektorn har en betydelsefull roll i bekämpningen av klimatförändringen. Vanda Energi vill vara en del av lösningen genom att satsa på att hitta koldioxidneutrala energilösningar.

Produktivitet och meningsfullare jobb med robotisering

På Vanda Energi jobbar fler än 330 personer av vilka de flesta utför arbete där mjukvarurobotar kan utnyttjas ”Effektivisering av processerna är mycket viktigt för oss”, betonar Stefan Forsström, utvecklings- och analyschef vid Vanda Energi.

Vanda Energi har idag 10 RPA-processer i produktion. Robotarna har som uppgift att bland annat överföra information från ett system till ett annat, så att människor inte ska behöva utföra manuellt arbete. ”HR-roboten” för över personuppgifter från HR-systemet till ERP-systemet och ser till att informationen alltid är aktuell i båda systemen. En robot loggar in i NASDAQ-systemet via en webbläsare, hämtar olika slags rapporter och sparar ner dem på en näthårddisk för vidare behandling.

Robotar uppdaterar också reskontrauppgifterna till kassaprognosen. Processen består av två robotar av vilka den första hämtar kundreskontrauppgifterna och för över dem från ett system till ett annat. Den andra roboten hämtar leverantörsreskontrauppgifterna från ERP-systemet och för över dem till kassahanteringens system.

”Vi har beräknat att vi med hjälp av programvarurobotarna sparar in ett personarbetsår. Nu kan de personer vars jobb har överförts till robotar koncentrera sig på meningsfullare sysslor. Det är kärnan i det hela”, summerar Forsström.

BOKA EN KOSTNADSFRI RÅDGIVNING OM RPA >>>

Staria valdes ut tack vare sin gedigna och mångsidiga kompetens

Forsströms kollega berättade för honom att han driver ett robotprojekt tillsammans med Staria i ett annat företag.

”Vi hade i slutet några alternativ som leverantörer, bland dessa valde vi Staria. De hade gedigen kompetens i robotteknik och UiPath-teknologi. Dessutom har de kompetens i genomförandet av hela processen, kartläggning av processer, utbildning och naturligtvis inom själva utförandet och underhållning av robotar”, motiverar Forsström.

Framtidsutsikter

”Utökningen av robottekniken inom Vanda Energi fortsätter också i framtiden. Tanken är att varje år hitta en viss mängd processer där robotisering ger störst nytta. Även ökning av den egna RPA-kompetensen övervägs i framtiden. Administration och utveckling av en större RPA-helhet kräver också interna resurser i företaget. Även i detta sammanhang ser vi samarbetet med Staria som mycket viktigt”, avslutar Forsström.

Vantaan Energia logo

Grundades
1910

Branch
Energiproduktion

Staria services
RPA

Webbplats
https://www.vantaanenergia.fi/sv

New call-to-action

Behöver du mer stöd i ditt beslutsfattande?

Är du intresserad av att lära dig mer om fördelarna med RPA? Har du repetitiva uppgifter som är lämpliga för en robot men är inte säker på hur du ska gå vidare? Öka din kunskap med en guide som Starias RPA-experter har skrivit. Den innehåller information om hur de operationella principerna för RPA-implementering samt hur du ska tänka när du väljer en lämplig partner. Ladda ner RPA-guiden här!

Läs mer om våra RPA kunder

Vill du lära mer om RPA?

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurten
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268